ONBETAALBAAR

Wie trekt stekker uit Omnipark Erp?

zaterdag 26 augustus 2023Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
3 oktober 2023

Op de valreep kreeg Hart het voorstel in de mailbox om de kerk van Eerde helemaal geen nieuwe bestemming te…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

Wie o wie durft de stekker uit het project Omnipark Erp te trekken?

Vlak voor het zomerreces vroeg fractievoorzitter Arie de Zwart van PvdA/GroenLinks tijdens de algemene beschouwingen een update van het college over dit peperdure project. Het antwoord: er komt een brief aan de raad. Wanneer? ‘Nog dit jaar.’

De Zwart, zelf werkzaam op het gebied van financiën en dus op de hoogte van de mores op dat gebied, liet via de website van zijn partij al weten dat de gemeente vorig jaar genoeg geld overhield om de twintig of meer miljoenen in één keer af te tikken en dat rijksregels dat helaas niet toestaan. Het Rijk wil dat Meierijstad de investering de komende jaren kan afschrijven. En dat is hoogst onzeker.

Komt-nie-park

Hart noemde het Omnipark al eens gekscherend het ‘Komt-nie-park’. Want hoe prachtig Hart het plan ook vindt, bijna € 20 miljoen (prijspeil 2019) is nogal wat voor een dorp van amper zevenduizend inwoners. Omgerekend per inwoner leidt het tot een bedrag dat hoger is dan alle investeringen in één van de andere twaalf dorpen opgeteld.

De ellende begon allemaal in 2021. Toenmalig wethouder Coby van der Plas (CDA) bedacht een raadsvoorstel om het park te ontwikkelen, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een halfslachtig droomplan zonder financiële onderbouwing. ‘Een denkrichting’, noemde ze het. Het geld moest de raad later maar vinden, liet ze doodleuk weten.

Echt? Ja, echt.

Kleedkamers

Die raad hield zich sindsdien stil. Zelfs Erpse raadsleden hoorden we er nooit meer over. Het enige succesje dat er was, kwam van het toenmalige Schijndelse Hart-raadslid Lambèr Gevers. Die stelde voor om één piepklein onderdeel van het plan maar alvast uit te voeren: de realisatie van nieuwe kleedkamers voor de Erpse voetbalclub. Die kwamen er.

Net als trouwens een brug over de Aa, betaald door Waterschap Aa en Maas.

[tekst gaat verder onder de foto]

Kleedkamers van vv Erp.

Hart schreef in haar verkiezingsprogramma dat de raad ten opzichte van Erp niets meer heeft dan een inspanningsverplichting. Vanwege de te gemakkelijke beloften van Van der Plas moeten college en raad hun stinkende best doen het plan met groenvoorzieningen, wandelpaden, waterberging en nieuwe sportvelden voor elkaar te krijgen – maar meer dan dat kan het niet zijn. Geen belofte dát het er daadwerkelijk komt.

Godsonmogelijk

Die belofte kwam er later wel. In het akkoord van de coalitie staat dat deze bestuursperiode Omnipark Erp wordt gerealiseerd. Dan mogen de dames en heren van CDA, VVD, Hier en PvdA/GroenLinks opschieten, want tot op heden kwam het niet verder dan die brug en kleedkamers en daar droegen college en coalitie niet heel veel aan bij.

Hart vindt dat iemand onderhand eens met de billen bloot moet. Dat iemand hardop zegt: ‘Geen idee wat Coby bezielde en waarom we plan in het coalitieakkoord opnamen, maar het is natuurlijk godsonmogelijk’.

Het lijkt Hart redelijk dat de opvolger van Van der Plas die stoute schoenen aantrekt. Kom er maar in, wethouder Johan van Gerwen (Sport, CDA). Uw partij heeft volgens de peiling weinig te verliezen en wie weet, blijkt eerlijkheid een fonkelnieuwe campagnestrategie.

Hart telde alle investeringen (dat zijn uitgaven die in meerdere jaren worden afgeschreven) op die voor de grootste drie afzonderlijke kernen zijn gedaan of begroot en deelde die bedragen door het aantal inwoners per kern. In de rechterkolom de in 2019 geraamde uitgaven voor Omnipark Erp gedeeld door het aantal inwoners van dat dorp.

Lees ook
3 oktober 2023

Op de valreep kreeg Hart het voorstel in de mailbox om de kerk van Eerde helemaal geen nieuwe bestemming te…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…