Dossier Hart

Veiligheid

Meer dan ooit is veiligheid een thema van belang in Brabantse gemeenten. Drugslabs, motorbendes en daarmee samenhangende ondermijningen vragen de aandacht van daadkrachtige bestuurders. 'Hart' steunt hen in hun streven Meierijstad veiliger te maken. Want al ziet u het misschien niet, ook hier probeert de georganiseerde misdaad terrein te veroveren.