DUIN

Economie Schijndel ontploft zowat

maandag 23 oktober 2023Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

Het lokale midden- en kleinbedrijf van Schijndel schreeuwt om ruimte.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de fractie Lokaal. De roep om extra vierkante meters bedrijfsruimte is binnen Meierijstad nergens zo groot als in Schijndel. Maar liefst 51 ondernemers daar lieten het college weten dat ze willen uitbreiden.

Bescheiden

In Sint-Oedenrode gaat het om 28 ondernemers met een vergelijkbare wens. In Erp zijn het er 21. Over Veghel wordt niet gerept in het antwoord. Daar zijn het dan ook vooral de Marsen, Jumbo’s en andere grote bedrijven die de trom slaan.

Heel verwonderlijk is de roep vanuit Schijndel niet. Schijndel zorgt al sinds jaar en dag voor meer arbeidsplaatsen dan de lokale bevolking aan arbeidskrachten telt. Het is te danken aan de industrialisatie van het dorp, ingezet in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Geschiedenis

Klompenmakerij Van Kaathoven begon het houten schoeisel gemechaniseerd te vervaardigen, een blekerij van bijenwas groeide uit tot kaarsenfabriek Bolsius en Jansen de Wit groeide uit tot de grootste werkgever van het dorp. Schijndel en Veghel werden in de loop van de twintigste eeuw de meest geïndustrialiseerde gemeenten van Oost-Brabant.

De gemeenten gingen beiden hun eigen weg. Veghel koos voor investeringen in bedrijfsterreinen, Schijndel werd de gemeente die geld stak in schoolgebouwen en andere accommodaties voor inwoners en voor versterking van het zogeheten sociaal domein.

De gevolgen zijn bekend. Veghel ging bijna kopje onder en kroop met de start van Meierijstad door het oog van de naald. Inmiddels is daar veel bedrijfsgrond verkocht en zijn die problemen overwonnen. Tijd om te investeren in Schijndel, want dat dorp kampt met een tekort aan bedrijfsterreinen. Het college gaat bekijken of er ergens plek is. Ook in ‘Rooi’ en Erp worden locaties gezocht.

Bedrijven van buiten

En dan hebben we het nog niet gehad over belangstelling van buiten Meierijstad. Die bedrijven hebben, met instemming van Hart, voorlopig het nakijken. De gemeente moet al stevig aan de bak om het lokale bedrijfsleven van dienst te zijn – bedrijven van buiten moeten maar elders aankloppen.

Overigens is de nood aan woningen nog veel groter. Ook hier heeft met name Schijndel een achterstand. Het zijn  de naweeën van het wanbeleid van de laatste wethouder Wonen van de toenmalige gemeente, tevens de eerste van Meierijstad.

Duin-ondernemers slaan handen ineen

Ondernemers ‘op’ Duin slaan de handen ineen om samen het bedrijventerrein beter te beveiligen en andere verbeteringen door te voeren.

Het is te danken aan de zogeheten bedrijfsinvesteringszone (BIZ) die de gemeenteraad deze maand instelde. Dat is een soort reclamebelasting, geïnd door de gemeente en ter beschikking gesteld aan de samenwerkende ondernemers.

Omdat het een belasting is, moet iedereen op Duin meedoen en zijn er dus geen freeriders, ondernemers die wel profiteren van de voorzieningen en er niet aan meebetalen.

De centra van Veghel en Sint-Oedenrode hebben al zo’n BIZ, het dorpshart van Schijndel niet. Om invoering mogelijk te maken, moet 50 % van de ondernemers meedoen aan een peiling én moet 70 % van hen ja zeggen. Dat laatste gebeurde, maar het percentage van 50 % werd net niet gehaald: vier ingeleverde formulieren te weinig.

Het lokale Citymanagement geeft niet op en wil het nog een keer proberen. De organisatie vraagt de raad om de verordening nog twee jaar te verlengen. Prima voorstel, vindt Hart.

Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…