De financiën langs de meetlat van Hart

vrijdag 12 oktober 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…

Wie wil weten hoe de gemeente er financieel gezien voor staat, hoeft eigenlijk maar twee pagina’s van de 128 pagina’s tellende begroting te lezen. ‘Hart voor Schijndel’ deed dat voor u. Conclusie: het blijft tobben.

‘De gemeente is arm en heft nogal veel belasting’ schreven we enkele maanden geleden. Dat ging over de jaarrekening van 2017. Als de plannen voor 2019 uitkomen, gaat het volgend jaar met de grondexploitatie wat beter. Maar er blijven zorgen.

Exploitatieruimte: negatief

Er zijn verschillende metertjes die aangeven hoe de gemeente ervoor staat. Een daarvan is de exploitatieruimte. Dat gaat over het deel van de inkomsten dat beschikbaar is om de lasten te dragen. Hoe hoger dat percentage, hoe beter het is. Schijndel was vlak voor de fusie de enige gemeente van de drie met een positief percentage: 6. Veghel en ‘Rooi’ hadden een negatief percentage. Voor volgend jaar verwacht het College een percentage van 0,31%. Dat is niet best. Ter vergelijking: in 2017 was het 1,47% en in 2018 komt het naar verwachting uit op 0,85%. Het gaat dus de verkeerde kant op.

Belastingcapaciteit: negatief

De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Schijndel lag onder dat gemiddelde, Veghel zo goed als erop (99%) en ‘Rooi’ erboven. De belastingcapaciteit van Meierijstad was in 2017 105% en lag dus boven het landelijk gemiddelde. Het was voor Hart de reden om tegen een extra verhoging van de OZB te pleiten.

Inmiddels besloot het College om van die extra verhoging af te zien. In 2019 is de belastingcapaciteit 97,85%. Dat is fijn, maar het percentage is in 2018 lager. Ook hier dus een bescheiden verslechtering. Het is zaak het College in de gaten te houden. Want in de begroting staat: ‘De belastingcapaciteit is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde en biedt daarmee nog ruimte’.

Solvabiliteitsratio: negatief

De solvabiliteitsratio laat zien hoe goed een gemeente aan haar schulden kan voldoen. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Voor de fusie was Schijndel het beste jongetje van de klas: 33%. Sint-Oedenrode noteerde 19 % en Veghel 31,4%. In 2017 was de ratio van Meierijstad 33,4% en voor 2019 wordt gerekend op 27,59%. Ook hier is er dus sprake van een neerwaartse beweging.

Schuldquote: positief

De netto schuldquote gaat over de relatie tussen schulden en eigen middelen. Hoe lager het percentage, hoe beter. Bij Schijndel was het bij de fusie 63%, in ‘Rooi’ 109% en in Veghel 134,3%. Veghel was op dit gebied de op een na slechtst presterende gemeente van Nederland. Alleen Lelystad stond er nog beroerder voor.

Meierijstad begon in 2017 met een schuldquote van 81,6% en volgend jaar is dat 80,46%. Dat gaat heel langzaam de goede kant op.  

Grondexploitatie: positief

De grondexploitatie was de molensteen om de nek van Veghel en daarmee, in ieder geval bij de start van die gemeente, ook van Meierijstad. Voor de grondexploitatie geldt: hoe lager het percentage hoe beter het is. In Schijndel was het percentage 9. In ‘Rooi’ was het maar liefst 26%. Veghel: 171,3%. En dat terwijl de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een percentage boven de 10 al zorgelijk vindt. Een gemeente is volgens de vereniging dan ‘kwetsbaar’.

In 2017 was het percentage van Meierijstad 75,5%. Het daalt gestaag. Dit jaar komt Meierijstad waarschijnlijk uit op 57,03% en volgend jaar wordt dat 49,2%. Uitleg van een ambtenaar leert ons dat het mogelijk nog tot 2025 duurt voor we de VNG blij kunnen maken.

 

Maandag op deze website: de investeringen voor 2019 per kern.

Lees ook
18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…