JAARREKENING 2023

Waar blijft die bui?

donderdag 16 mei 2024Leestijd: 4 MINUTEN
Lees ook
26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens.

Bij elke jaarrekening van Meierijstad is er bij de presentatie blijheid, gevolgd door strenge woorden. Is het niet het college dat laat weten dat er vast en zeker nog magere jaren komen, dan is het wel een raadsfractie – eerlijk is eerlijk, Hart kon er zo nu en dan ook wat van. (Hier nog zo’n link. En hier.)

Metertjes in het groen

En ja, er komt in 2026 mogelijk een ‘ravijn’ voor alle gemeenten in Nederland. En ja, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en kabinet kwamen zelfs overeen dat er in 2025 al wat bezuinigingen komen die gemeenten gaan raken. Kan allemaal wel zijn, maar Meierijstad staat er verdomd goed voor.

Want niet alleen hield de gemeente vorig jaar ruim € 10,3 miljoen over, ook een nadere analyse van de boekhouding stemt tot tevredenheid. Zo ziet Hart dat Meierijstad op het gebied van de grondexploitatie uit de gevarenzone is en dat was in de beginjaren van de gemeente dankzij rampzalig Veghels beleid wel anders.

Ook de andere controlemetertjes staan in het groen. We hebben niet te veel schulden, tussen vaste inkomsten en vaste uitgaven zit behoorlijk wat ruimte en de lokale belastingen zijn 4% lager dan het landelijk gemiddelde. Mocht de oppositie ooit aan de stoelpoten van het college willen zagen: de financiële huishouding is er niet voor geschikt.

Inburgering

Het college heeft bedacht om die tien miljoen grotendeels toe te voegen aan de reserves. Een klein deel, € 2,6 miljoen, wordt gereserveerd voor zaken als schuldhulpverlening, laaggeletterdheid, de gemeentelijke energierekening, inkoop van extra GGD-diensten en inburgering.

Wat die inburgering betreft: we gaan geen extra geld uitgeven op dat gebied – het gaat om ruim acht ton die het Rijk aan Meierijstad gaf voor dit doel en dat niet werd uitgegeven. En dat komt weer omdat ‘Den Haag’ in één keer een smak geld overmaakte, waar de gemeente meerdere jaren mee moet doen.

Boeiend leesvoer

De jaarrekening is boeiend leesvoer, ook voor mensen die weinig met financiën hebben. Want het is vooral een verantwoording over wat er het afgelopen jaar met goedkeuring van de raad is gedaan. En wat er niet is gedaan. Misschien is juist dát spannend. Want waarom is er bijvoorbeeld € 2,5 miljoen minder uitgegeven dan geraamd aan verkeer, vervoer en de openbare ruimte? Welke hinderlijke euvels hadden we met dat geld kunnen aanpakken?

[tekst gaat verder onder de taartdiagrammen]

Boven: de inkomsten van de gemeente in 2023. Onder: waaraan dat geld is uitgegeven. (Bron: gemeente Meierijstad)

Zo’n vraag leidt meteen tot de volgende: is veel geld overhouden eigenlijk wel zo goed? Je zou kunnen stellen dat de gemeente voor tien miljoen meer had kunnen investeren in de lokale samenleving. Of dat de gemeente te veel inkomsten genereerde, op het gebied van OZB bijvoorbeeld.

En hoewel een meevaller leuk is, dringt de vraag zich ook op of onze wethouder financiën wel zo goed is in begroten. Hart pakte de begroting van 2023 erbij en zag dat daarin een positief resultaat was voorspeld dat € 1,6 miljoen lager is.

Stof tot nadenken. Hart gaat het de komende weken doen.

Het gaat er in Meierijstad – en trouwens ook in de meeste andere gemeenten – weinig over: het sociaal domein. Het domein van jeugdhulp, Wmo en mensen aan werk of inkomensondersteuning helpen.

Uit de jaarrekening blijkt maar weer eens hoe onterecht dat gebrek aan aandacht is. In 2023 gaf Meierijstad aan dat sociaal domein namelijk € 137 miljoen uit, 43,1 % van alle uitgaven.

Dat is meer dan verkeer, vervoer, openbare ruimte, volksgezondheid, milieu, duurzaamheid, sport, kunst, cultuur, recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening, bedrijfsvoering (ambtenarensalarissen en zo), veiligheid, bestuur, dienstverlening, vastgoed en nog wat dingen bij elkaar.

Hart heeft over zowat alle beleidsterreinen wat te mekkeren, maar is juist over het sociaal domein in het algemeen dik tevreden. Nou ja, behalve dan dat we een welzijnsorganisatie subsidiëren die als belangrijkste doel heeft heel Nederland te veroveren.

Detail…

Lees ook
26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…