Hulp laaggeletterden is geen simpel abc-tje

vrijdag 11 januari 2019Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

2 mei 2024

De podcast ‘Hart op de tong’ staat komende vrijdag in het teken van de jeugdhulp. Die hulp wordt alsmaar duurder,…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

Het College spant zich in om iets aan laaggeletterdheid te doen, maar de weg naar succes lijkt vooralsnog geen simpel abc-tje.

Laten we vrolijk beginnen: de gemeente heeft Marian Janssen ontdekt. Marian woont in Schijndel en behoort landelijk tot de topdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid. Ze was al voor diverse gemeenten actief en mag nu ook in Meierijstad aan de slag met een door haar ontwikkelde methode om mensen te bereiken die grote moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen.

Knap lastig

Dat is hard nodig. Want landelijk en in Schijndel is ongeveer 11 % laaggeletterd. We schreven in juni 2017 al dat het in de kernen Veghel en Sint-Oedenrode volgens Stichting Lezen en Schrijven zelfs om 16 % gaat. Het gaat dan om mensen die niet analfabeet zijn, maar ondertussen wel moeite hebben met het voorlezen aan hun eigen kinderen, met solliciteren via de computer, met pinnen of met het lezen van straatnaambordjes. Knap lastig allemaal.

Er is veel hulp voor deze mensen beschikbaar. Dat is het probleem niet. Wat het probleem wel is: hoe vind en enthousiasmeer je de mensen om een cursus te volgen? Schijndelse Marian weet er alles van en bedacht zogeheten camouflagecursussen. Dat zijn trainingen waarmee mensen leren schrijven en lezen, maar die niet als zodanig worden aangeprezen.

Vergelijk het met een leuke bijeenkomst om eenzame mensen uit hun isolement te halen. Zo’n middag of avond kan best een succes worden, maar niet als het wordt aangeprezen als ‘Bijeenkomst voor eenzamen’. Nogal wat mensen vinden het te gênant of confronterend daarheen te gaan.

Werkgevers

Uit het plan blijkt dat de gemeente vooral veel heil ziet in samenwerking met allerlei organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Dat is vast zinvol, maar Hart vindt dat er wat te weinig aandacht is voor werkgevers. Niet alle laaggeletterden zitten werkloos thuis. Bij de IBN Groep kunnen ze erover meepraten, want daar zijn ze erg goed in het herkennen van laaggeletterdheid bij medewerkers. Dat niet alleen: IBN weet die mensen ook nog eens te enthousiasmeren om er wat aan te doen. En zo zijn er vast nog honderden bedrijven die laaggeletterden in dienst hebben.

Ons voorstel: doe vooral wat u in het plan beschrijft, College, maar geef iets meer aandacht aan werkgevers. Die werken graag mee, want ze hebben er baat bij dat hun medewerkers de motiverende nieuwjaarsboodschap van de directeur in het personeelsblad kunnen lezen. Om eens wat te noemen.

Vreselijke brief

We zijn blij te lezen dat het College laaggeletterden tegemoet wil komen door haar eigen teksten eenvoudiger te maken. Het gaat er al sinds de start van de gemeente over en het lijkt maar niet op te schieten. Ondanks de inzet van een extern bureau zijn zelfs veel gemeentelijke brieven nog altijd matig tot beroerd. We namen al eens de moeite een vreselijke brief eigenhandig te herschrijven en aan een wethouder te sturen.

En dan zijn er nog wat andere bedenkingen. Zo heeft het College bedacht dat de gemeente binnen het web van organisaties en instanties de spin moet zijn die zorgt dat alles goed verloopt op het gebied van het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Dat werkt alleen als al die andere clubs dat weten en niet bedachten juist zelf die coördinerende taak te hebben. En laten we wel wezen: nogal wat instellingen hebben de neiging zichzelf als regisseur te beschouwen.

Vergadercircus

Iets soortgelijks geldt voor het streven naar meer samenwerking. We kunnen daar weinig tegenin brengen, behalve dan dat we vrezen dat er een overleg- en vergadercircus wordt opgetuigd. En dat al die vergaderuren ten koste gaan van de daadwerkelijke hulp aan laaggeletterden.

Zijn we dan alleen maar narrig? Nee hoor. We stellen vast dat het College het probleem zeer serieus neemt en terecht zowel inzet op bewustmaking, preventie als het aanpakken van het probleem. En dat er een mooie reeks acties is vastgesteld. Als die acties iets minder abstract worden en iets meer toegesneden op de praktijk, dan gaan we vast voortgang boeken.

 

Hieronder de College-brief en het plan van aanpak met betrekking tot laaggeletterdheid.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

2 mei 2024

De podcast ‘Hart op de tong’ staat komende vrijdag in het teken van de jeugdhulp. Die hulp wordt alsmaar duurder,…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…