Dossier Hart

Verkeer

Bereikbaarheid van en binnen onze dorpen is belangrijk. Zonder automobilisten te pesten, willen we vooral openbaar vervoer, fietsers en voetgangers ruim baan geven. Het verkeer moet ook zo veilig mogelijk zijn. Bij dit thema gaat het in de politiek vaak over beleidsmatige zaken, zoals een mobiliteitsplan. Maar misschien nog wel meer gaat het over specifieke straten, kruispunten en pleintjes. Hart schuwt die kleinschaligheid niet.