Geen woord over intensieve veeteelt

dinsdag 10 juli 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

8 januari 2024

Het college doet haar stinkende best om de lucht in Meierijstad schoner te maken. Dat valt nog niet mee, stelt…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

Het is wonderlijk dat er in het collegeprogramma niks staat over de intensieve veeteelt.

Dat stelt de onderzoeksorganisatie van de gemeenteraad, de Rekenkamercommissie (RKC). Het rapport ‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’ van die commissie is gisteren gepubliceerd en geeft een uitgebreid beeld van hoe de gemeente er op het gebied van duurzaamheid voorstaat.

Duurzaamheid

De RKC worstelde met de breedte van het begrip duurzaamheid. Volgens een van de betekenissen gaat het bij duurzaamheid over alle ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de mensen nu en in de toekomst vooruit kunnen. Om die reden gaat de nota ook over zaken als kunst, cultuur, werkgelegenheid en veiligheid. In de detaillering wordt door de schrijvers gekozen voor de wat smallere betekenis en dus gaat het dan over zaken als afval, energie en milieu.

Meierijstad staat er op verschillende gebieden goed voor, zo leert een vergelijking met zowel het landelijk gemiddelde als een aantal gemeenten in de regio. We scheiden ons afval beter dan elders, hebben relatief weinig last van hinder en calamiteiten en het is er veiliger dan om ons heen. We lopen achter op het gebied van kennis, elektriciteitsverbruik, natuur en landschap, infrastructuur en de kwaliteit van de bodem.

Geen doelen

Dat laatste heeft volgens de RKC waarschijnlijk van doen met de intensieve veeteelt in onze gemeente: ‘Opvallend is dat […] er beleidsmatig (nog) geen doelen op dit gebied zijn geformuleerd. Daarnaast blijkt […] dat de gemeente spelers in deze sector niet goed in beeld heeft’. De gemeenteraad heeft dat ook in de gaten en besloot een expertmeeting over het buitengebied te houden. De verwachting is dat het dan met name over de intensieve veeteelt in relatie tot vervuiling van oppervlaktewater en bodem zal gaan. Het College heeft, zo blijkt uit het beleidsprogramma, vooral aandacht voor de agrarische gebouwen die leegstaan en de komende jaren leegkomen. Wat natuurlijk ook belangrijk is.

Inwoners van Meierijstad gebruiken relatief veel stroom en weinig gas, terwijl dat bij onze bedrijven juist andersom is. Wat de infrastructuur betreft, mist de rekenkamer een treinverbinding (‘De gemeente heeft hier echter geen invloed op’) en wordt gewezen op een gebrek aan oplaadpunten van elektrische auto’s.

Aan de bak

De gemeenteraad moet stevig aan de bak, zo blijkt uit de nota en de reactie daarop van het College. De raad moet ambities stellen, inclusief een plan van aanpak over hoe die ambities realiteit worden. De RKC geeft wat suggesties, zoals een actieplan om het elektriciteitsverbruik door inwoners terug te dringen en de afvalscheiding nog verder te verbeteren – er is wat dat laatste betreft winst te boeken met betrekking tot oud papier en gft.

Het College schrijft in een reactie dat ze ook wat van de gemeenteraad verwacht: ‘Als de raad uitspreekt dat Meierijstad energieneutraal is in 2050 (wat) dan past daar ook een richtinggevende keuze (hoe) voor bijvoorbeeld geothermie of windenergie. Wij vragen de raad daarin ook om keuzes te maken’. Overigens wees de RKC er al eerder fijntjes op dat het College toch vooral in de spiegel moet kijken. Zie: ‘Het College heeft geen kleren aan’.

Omgang

Morgen op deze website nog een verhaal over de nota van de RKC. Dan gaan we in op de omgang van de gemeente met inwoners en organisaties.

Lees ook
28 februari 2024

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren. Dat…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

8 januari 2024

Het college doet haar stinkende best om de lucht in Meierijstad schoner te maken. Dat valt nog niet mee, stelt…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…