Geknor en gemekker in raad Meierijstad

zondag 19 november 2017Leestijd: 2 minuten
Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Waar grote concentraties vee al niet toe kunnen leiden. In Nijnsel dreigt een megastal met 18.000 varkens het leefgenot van omwonenden behoorlijk te verstieren en in Olland zorgen geitenbedrijven voor het cancelen van bouwplannen.

Dat de boosheid in Olland zich keert tegen de Provincie is begrijpelijk, maar volgens ‘Hart voor Schijndel’ ook onterecht. De relatie geitenbedrijven met Q-koorts is bewezen en de overheid heeft een taak om mensen te beschermen tegen ziekten waar ze maar kan. Daar komt nog eens bij: wie binnen die cirkel een huis laat bouwen, moet er vanuit gaan dat het niet al te snel doorverkocht kan worden. Het melden van de nabijheid van een geitenbedrijf is bij de verkoop verplicht.

Pastoor Smitsstraat

Hart stoort zich aan de mondelinge steun die vanuit de lokale politiek en zelfs door een wethouder is gegeven aan de voorvechters van het alsnog realiseren van het bouwplan aan de Pastoor Smitsstraat in Olland. Daarmee worden immers verwachtingen gecreëerd die niet waar te maken zijn.

Maar erger: er wordt compleet voorbij gegaan aan de ernst van Q-koorts. Van de mensen die met de Q-koortsbacterie besmet zijn, wordt de helft niet ziek. Van de andere helft herstellen de meeste mensen binnen enkele weken. Maar dan nu wat ongeveer een kwart van de geïnfecteerde mensen meemaken. Zij hebben na een jaar nog last van vermoeidheid, spier- en/of gewrichtsklachten en concentratieproblemen. Een klein aantal patiënten krijgt hart- of vaatproblemen. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is: de ziekte heeft inmiddels bewezen geleid tot 74 doden en waarschijnlijk meer.

Megastal Nijnsel

En dan is er nog de megastal in Nijnsel. Hart vindt de vestiging van dat bedrijf net zo kwalijk. Varkensstallen van die omvang zijn om redenen van milieuhygiëne en volksgezondheid onverantwoord. Op 30 november staat de megastal op de agenda van een raadscommissie. Mocht uiteindelijk een meerderheid tijdens de raadsvergadering in december de bouw steunen, dan hoeven we geen euro meer te investeren in de naambekendheid van Meierijstad. Geloof ons: we gaan landelijk de pers halen en worden als gemeente hartstikke bekend.

Hart snapt dat het lastig is allemaal. Want natuurlijk gunnen we ondernemers een goedlopend bedrijf. Natuurlijk willen we dat er voldoende woningen en bouwplannen zijn. En natuurlijk vinden we volksgezondheid enorm belangrijk. Maar we stellen ook vast dat die zaken elkaar zo nu en dan in de weg zitten. En dan moeten er keuzes worden gemaakt. Hart kiest en verwacht dat de andere fracties en het College dat ook doen en we snappen dat hun keuzes mogelijk anders zullen zijn.

Zo gaat dat in de politiek.

 

Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…