DUURZAME ENERGIE OPWEKKEN

‘Gemeente, richt een energiebedrijf op’

zondag 12 maart 2023Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

Laat de gemeente een eigen energiebedrijf oprichten en er zo voor zorgen dat de opbrengst van zogeheten zonneparken terechtkomt bij de eigen inwoners.

Dat idee werd gisteren geopperd tijdens het inwonerspanel over duurzame energieopwekking. Op de Noordkade in Veghel kwamen ruim zestig willekeurig uitgenodigde inwoners samen (foto) om te praten over hoe het verder moet met de Meierijstadse bijdrage aan de regionale energiestrategie, RES.

Ontspoord

De dag werd bedacht nadat de participatie van inwoners ontspoorde. Dat komt, zoals Hart in 2019 al voorspelde, omdat die inbreng pas werd georganiseerd nadat locaties waren aangewezen door het college.

Hart is positief over hoe het college probeert er alsnog het beste van te maken. In elke straat in Meierijstad kregen vier willekeurig gekozen huishoudens een uitnodiging om een zaterdag lang mee te praten over het onderwerp. Zo kan heel Meierijstad aanschuiven en niet alleen de mensen die panelen voor hun deur vrezen.

De deelnemers werden gisteren eerst geïnformeerd over zaken als wat de verplichte opgave is en welke wetten, regels en andere voorwaarden er zijn. Vervolgens werden ze verdeeld over vier groepen – elke groep mocht plannen en standpunten bedenken vanuit één specifiek belang. Zo waren er groepen namens agrariërs, omwonenden, recreanten en de gemeente.

Cynisch

Hart kan gemakkelijk cynisch doen over de dag. Zo kwamen er uiteindelijk maar zestig tot zeventig mensen naar Veghel en was het aandeel witte mannen van boven de 65 erg hoog. Hart zet er tegenover dat het deze oudere heren niet is aan te rekenen. Wel is het goed de vraag te stellen hoe het komt dat anderen (vrouwen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond) afwezig waren.

Het is fijn dat de moderator van de dag, afkomstig van een extern bureau, complimenten en applaus kreeg van de deelnemers. Enkele maanden geleden lag hij nog onder vuur vanwege vermeend intimiderend gedrag. Zand erover.

Laurens van Voorst van Hart schoof samen met vier andere raadsleden aan bij de slotpresentatie van de groepen. Hij zegt: ‘Wat vooral blijft hangen is dat de deelnemers het maar moeilijk met elkaar eens werden, zelfs als ze als groep één belang mochten vertegenwoordigen. Dat zegt wel wat over hoe complex het thema is en hoe onmogelijk het is om het iedereen naar de zin te maken’.

Over één ding was zowat iedereen het eens: de opbrengst van de zonneparken (windturbines komen er vanwege gedoe met aanvliegroutes van luchthavens waarschijnlijk niet) moet ten goede komen aan Meierijstedelingen. ‘Het mag niet in de zakken glijden van projectontwikkelaars’, hoorde Laurens.

Stil

Eén van de groepen ging daarin nog een stap verder: of de gemeente maar een eigen energiebedrijf wil oprichten. Laurens sprak na afloop met de bedenker, Veghelaar Gerard van Reisen. ‘Vroeger bestonden er al gemeentelijke en provinciale energiebedrijven en die kochten energie in. Nu kunnen ze, als we zo’n bedrijf opnieuw oprichten, ook energie opwekken en dat ten goede laten komen aan de eigen inwoners’, legde hij uit.

Het is nog onduidelijk of en hoe we de inbreng van inwoners terugzien in beleid. De moderator zei bij het begin van de plenaire presentatie: ‘U vraagt zich misschien af: wat gaat er nu mee gebeuren?’ Wie een antwoord op die vraag verwachtte, kwam bedrogen uit. Het bleef stil.

In de raadsvergadering 25 mei aanstaande staat ‘beleid duurzame opwek’ op de agenda. Benieuwd of daar de stilte wordt doorbroken

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…