DE GROTE BRAECK

Heel veel huizen en heel veel klachten

woensdag 6 maart 2024Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

Eindelijk een fors woningbouwplan voor Schijndel. Iedereen blij. Nou ja, bijna iedereen…

Tussen de Schijndelse straten Plein, Langstraat en Venushoek komt, als de raad ja zegt, bouwplan De Grote Braeck. Een plan met 241 huizen in allerlei huur- en koopklassen. Hart is er blij mee, maar dat kan niet gezegd worden van mensen die op het gebied uitkijken.

Zienswijzen

Negen buurtbewoners dienden zogeheten zienswijzen in en die gaan onder meer over gevreesde geluidsoverlast, parkeerproblemen, lichtoverlast, luchtvervuiling, bouwverkeer, verlies van natuur en een omgevingsdialoog die niet goed zou zijn uitgevoerd.

Veel van die klachten kende Hart al, want raadslid Laurens van Voorst en toenmalige raadslid en nu raadscommissielid Lambèr Gevers hadden in 2021 al overleg met een vertegenwoordiging van bewoners van de Langstraat. Zij kijken op de nieuwe wijk uit. Hart hoorde de bezwaren aan, gaf wat tips en concludeerde dat het algemeen belang het op deze locatie tocht echt moet winnen van individuele wensen.

Vrij uitzicht

‘Ik wil mijn vrij uitzicht houden’, hoorden Lambèr en Laurens bijvoorbeeld. Het is een billijke wens, maar die verliest het van het belang om de woningnood te bestrijden. Sowieso is het recht op vrij uitzicht niet vastgelegd in wetten of verordeningen. Dat is maar goed ook, want dan zou de woningnood nog veel groter zijn dan nu al het geval is.

Ook andere kritiek van omwonenden kan worden weerlegd, zo blijkt uit de zogeheten nota van zienswijzen van het college. In een document van maar liefst 179 pagina’s (inclusief bijlagen, dat wel) gaat het gemeentebestuur gedetailleerd en, wat Hart betreft, overtuigend in op de bezwaren en kritiek.

Ondermaats

Diverse omwonenden klaagden over de omgevingsdialoog die de projectontwikkelaar hield. Dat overleg zou ondermaats zijn geweest. Hart was niet bij de bijeenkomsten, maar stelt vast dat het verslag van de dialoog (105 pagina’s!) een ander indruk wekt. Zelden zag de fractie een zo diepgaand en uitgebreid verslag waarin ook nog eens eerlijk alle kritiek van buurtbewoners is vastgelegd.

[tekst gaat verder onder de foto]

Uitzicht op de Grote Braeck.

Hart wil de bezwaarmakers trouwens niet wegzetten als zeurpieten. Laurens: ‘Mensen hechten doorgaans aan hun leefomgeving en koesteren de bestaande situatie. Daar is niets mis mee. Daar komt bij dat het voor niet ingewijden lastig is om plannen te lezen en om te doorgronden of en hoe ingrijpend de nieuwe situatie zal zijn.’

Woningzoekenden

Wat Laurens jammer wel vindt: ‘Zienswijzen en omgevingsdialogen geven maar een klein beeld van wat de lokale samenleving van een plan vindt. Zelden of nooit horen we in deze fase de woningzoekenden. Het zou goed zijn als tijdens een omgevingsdialoog een vertegenwoordiging van die forse groep aanwezig is. Dat kan tot begrip voor het plan of relativering van de kritiek leiden’.

Probleem is dat de omwonenden weten dat ze uitkijken op dat ene bouwplan en dat woningzoekenden niet weten of ze daar gaan wonen. ‘Zie woningzoekenden maar eens te verleiden aan zo’n gesprek mee te doen als ze niet weten of dit hun woonplek wordt.’ In zijn werk als communicatieadviseur kreeg Laurens het een keer voor elkaar. ‘En dat werkte voortreffelijk.’

Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…