ARBEIDSMIGRANTEN

Heidebloemstraat blij met plan? Huh?

vrijdag 10 juni 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

De buurman van de beoogde huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Heidebloemstraat in Schijndel vindt dat plan prima, beweert uitzendorganisatie JJM. Een woordvoerder van diezelfde buurman had gisteren een heel ander verhaal.

In een voormalig kantoorpand op een bedrijventerrein aan de Heidebloemstraat wil JJM Personeel zeventig arbeidsmigranten onderbrengen. Dat plan is vorig jaar al besproken met ondernemers en bewoners in de directe omgeving en een verrassend verslag van die gesprekken is openbaar gemaakt.

Gisteren kwam het tijdens een vergadering van een raadscommissie ter sprake. In het verslag is te lezen dat vertegenwoordigers van de taxi- en touringcarbedrijven Dortmans aangaven ‘het een mooi plan te vinden’. Ook ‘werd positief op de plannen gereageerd’.

Hinder

Dat staat haaks op wat een woordvoerder namens Dortmans gisteravond beweerde. Hij had het over parkeer- en verkeeroverlast en andere gevreesde hinder.

Was Dortmans van mening veranderd? Gemeenteraadslid Laurens van Voorst van Hart vroeg het voor de zekerheid nog eens na. Er zat geen woord Spaans in het antwoord: Dortmans is, met andere ondernemers en bewoners in de buurt, van meet af aan tegen de beoogde huisvesting van arbeidsmigranten geweest.

De gespreksverslagen zijn niet zomaar wat onbeduidende documenten. Het zijn verslagen van zogeheten omgevingsdialogen. Dat zijn overleggen met belanghebbende omwonenden en ondernemers. Zowel die overleggen als de verslagen daarvan zijn verplicht voor een groot aantal initiatieven, waaronder dit plan.

Handtekening

College en gemeenteraad moeten op de verslagen kunnen vertrouwen. Het college bedacht daar een garantie voor: wie eraan meedoet moet een handtekening onder zo’n verslag zetten.

Die handtekening is geen instemming met het plan, maar met het verslag. ‘Ik ben tegen het plan en dat is in dit verslag goed opgeschreven’, zegt de ondertekenaar daarmee. Of ‘Ik ben voor het plan en dat staat er mooi in’ – dat kan natuurlijk ook.

Die handtekeningen ontbreken in de overigens wel heel korte verslagen en dus had het college ze af moeten keuren. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan stelde wethouder Jan Goijaarts (Vergunningsverlening, CDA) zelfs dat de omgevingsdialogen achter de rug zijn. Klaar. Hupsakee, verder met de volgende stap in de planvorming.

Bedenkingen

Op 23 juni neemt de gemeenteraad een besluit over, wat formeel heet, een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Dat is een klein, juridisch stapje op weg naar de nieuwe bestemming. Samen met enkele andere fracties is Hart bijzonder kritisch over het voorstel.

Laurens: ‘Tijdens de commissievergadering lieten enkele fracties weten dat arbeidsmigranten nu eenmaal ergens moeten wonen. Ze deden de weerstand af als egoïsme. Dat we allemaal willen dat die migranten voor ons werken, maar in opstand komen tegen elke vorm van logies’.

‘Daarmee doen ze de oprechtheid van bezwaren tekort’, vindt Laurens. ‘Maar erger: ze accepteren daarmee hoe initiatiefnemers marchanderen met de verplichte inbreng van omwonenden. Dat is kwalijk.’

Hart gaat, overigens naar verwachting met steun van andere fracties, bezien of JJM kan worden verplicht de omgevingsdialoog opnieuw te voeren en nu met correcte verslagen.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…