Hoe leiden mooie woorden tot daden?

donderdag 11 april 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

De commissievergadering van gisteravond stond in het teken van mooie woorden en onzekerheid over de daden die daarop volgen.

Neem het bod dat de regio Noordoost-Brabant voor 1 november aan het Rijk moet doen over de duurzame energieopwekking en CO2 reductie die van deze regio verwacht mag worden. De verplichting fietst min of meer door de plannen die Meierijstad sowieso al ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid – we hebben inmiddels al bedacht dat ‘we’ in 2050 CO2 neutraal willen zijn.

Weinig mis

‘Hart voor Schijndel’ omarmde eerder al de duurzaamheidsvisie van onze gemeente en met de notitie over de zogeheten ‘Regionale Energiestrategie’ is ook weinig mis. Maar voor beide documenten geldt dat ze concreet zijn in wat we willen bereiken, maar dat het alsmaar niet gaat over de vraag hoe we het voor elkaar krijgen. We stelden de vraag in februari al op deze site: ‘Hoe gaan we het doen?’.

Hart heeft vertrouwen in wethouder Harry van Rooijen (Duurzaamheid, VVD), die we kennen als een bevlogen bestuurder die ambitieus is. Tegelijkertijd stellen we vast dat het wenselijk is om te pleiten voor concrete acties. Raadscommissielid Pieter Siroen (D66) denkt er precies zo over en kwam met het voorstel om alle bedrijfsdaken van Meierijstad vol te leggen met zonnepanelen of zonnefolie.

‘Niet van ons’

‘Die daken zijn niet van ons’, wees Van Rooijen hem fijntjes op de beperkte mogelijkheden van de gemeente. En daar zit hem nou net de kneep. Gemeenten zijn verplicht een bod uit te brengen bij het kabinet, maar zijn voor de realisatie afhankelijk van met name bedrijven en inwoners. Gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart zei: ‘Er moet enorm veel gebeuren en we hebben nog geen idee hoe we het met zijn allen voor elkaar gaan krijgen’.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd, want de komende dagen werken we aan een motie die er op is gericht om de slagkracht van de gemeente – hoe beperkt die ook is – maximaal te benutten.

Omgevingswet

Bij een ander belangrijk onderwerp op de agenda van gisteravond was het van hetzelfde laken een pak. Het College schreef een zogeheten koersdocument over de invoering van de Omgevingswet en daarin is te lezen dat ambtenaren ‘anders gaan denken’ over ruimtelijke ordening en de invloed van derden daarbij. Alle partijen zijn het daarmee eens, zo bleek gisteravond.

Maar wat gaan ambtenaren daadwerkelijk dan anders doen? Hoe gaan ze inwoners en andere belanghebbenden bijstaan die binnen de kaders van de Omgevingswet wat willen ondernemen? En net zo belangrijk: hoe gaat de gemeente mensen bijstaan die zich willen verzetten tegen mogelijk ongewenste plannen? Want, zoals Mari van Aalsvoort (Team 6) het idioom van Hart leende: ‘De kans op botsende belangen is groot”.

Reikhalzend

Die vragen worden allemaal nog beantwoord, hoorden we van wethouder Eric van den Bogaard (Ruimtelijke Ordening, Team 6 en/of Lokaal Meierijstad). Op vragen van fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart zegde hij toe voor 1 juni een projectplan te presenteren en de vragen in of buiten dat plan om te beantwoorden.

We kijken er reikhalzend naar uit. Hart hecht zwaar aan de duurzaamheidsambities en aan een succesvolle invoering van de Omgevingswet – voor beide thema’s geldt dat het de concrete stappen zijn die bepalen of het goed uitpakt.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…