UITSTEL

Kent u die van die twee die naar Parijs…

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

Het moest spaak lopen en dus liep het spaak. Eergisteren trok het College voorlopig de stekker uit de sociaaleconomische visie met een reden die Hart op 10 april 2018 al gaf. Lees hoe grote vergezichten verzanden in gemompel over uitstel.

Het is een mop uit het jaar nul: ‘Kent u die van die twee die naar Parijs gingen? Die gingen niet’. Onze variant: ‘Kent u die van het College die windturbines ging plaatsen, een sociaaleconomische visie bedacht en een omgevingsvisie publiceerde? Dat gebeurde allemaal niet’.

Sociaaleconomische visie

Het meest schokkend is nog wel de reden die wordt gegeven voor het uitstel van de sociaaleconomische visie. Met name CDA en Hart waren bij de eerste presentatie zeer kritisch – de fracties vroegen zich af wat het woordje sociaal in de titel van dat document deed. We lazen er verder namelijk niks over.

In een brief aan de gemeenteraad stelt het College vast dat zo’n visie eigenlijk pas kan worden gemaakt als er eerst een visie is op de gemeente als geheel. Het ontbreekt, lezen we, aan ‘een totaalvisie voor Meierijstad’.

Het is dat we de kop ‘Zeg niet dat we het niet hebben gezegd’ al een paar keer boven onze websitestukjes hebben gezet (hier en hier), anders deden we het nu alsnog.

10 april 2018, Hart op deze site: ‘We kunnen er in Meierijstad niet langer omheen: we moeten onderhand eens vaststellen wat voor gemeente we willen zijn’.

Omgevingsvisie

Dat schreven we toen trouwens naar aanleiding van de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht wordt. Die wet schrijft gemeenten voor om een omgevingsvisie vast te stellen, een stuk over wat er op het grondgebied van Meierijstad allemaal mogelijk moet zijn en wat juist niet.

Ook daarvoor geldt dat je zo’n stuk pas kan maken als je weet waar het met Meierijstad naartoe moet. En dus ging het ook met deze exercitie mis. De eerste versie werd teruggetrokken nog voor de raad er wat over kon zeggen.

Gisteravond vatte een ambtenaar tijdens een presentatie in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode samen waar de reacties vanuit de samenleving op neer kwamen. Ze vonden de visie te omvangrijk, te complex, gebaseerd op te weinig inspraak en o ja – er stonden veel dingen in waar mensen boos van werden.

Hadden we al gezegd dat we op 10 april 2018 vaststelden dat we ‘onderhand [eens] moeten vaststellen wat voor gemeente we willen zijn’?

Ook uitstel voor windturbines

Het College laat het niet bij het uitstellen van de sociaaleconomische- en de omgevingsvisie. Ook de besluitvorming over de plaatsing van windturbines wordt op de lange baan geschoven.

Via een persbericht laat wethouder Harry van Rooijen (Duurzaamheid, VVD) weten dat de gemeente ‘een aanpak [wil] die gedragen wordt door inwoners. We zouden meebewegen als de situatie daarom vraagt. We constateren nu dat dat zo is’.

Het is een wat raadselachtige tekst, maar we gokken erop dat de wethouder bedoelt dat er zoveel chagrijn over de plannen is, dat ze maar even niet formeel worden ingediend. ‘Het beeld is dat men intensiever betrokken wil worden’, meldt de gemeente in het persbericht.

En dat terwijl de inspraak over windturbines stukken beter was dan over de velden met zonnepanelen. Maar daar is de inspraak uitbesteed aan de bedrijven die de panelen gaan exploiteren.

Hart is trouwens niet rouwig om het uitstel, want vindt dat die molens wel erg weinig energie opleveren in ruil voor de overlast en horizonvervuiling die ze veroorzaken.

Uitstel is trouwens geen afstel. De gemeenteraad neemt eind dit jaar een besluit over de milieu effect rapportage die daarna wordt gehouden.

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…