Keuze ‘zonnevelden’ volgt elk moment

maandag 6 juli 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
6 december 2023

Duizenden kilo’s chloriden en sulfaten worden dagelijks in België in De Dommel geloosd. Het gif stroomt door Sint-Oedenrode. De gemeenteraad…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

26 november 2023

Tot verbazing van Hart mogen kerstboomverbrandingen in Meierijstad gewoon doorgaan. De kerstboomverbrandingen komen voort uit de eeuwenoude traditie om het…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

Zowat elk moment kan bekend worden op welke landbouwlocaties het College zonnepanelen wil plaatsen. Actiegroep ‘LijnRecht tegen zon- en windpark’ doet een nieuwe poging het tij te keren. Hart deelt de kritiek vanuit Keldonk.

De actiegroep verzet zich tegen het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied rond de buurtschappen Het Lijnt en Het Gerecht bij Keldonk en stuurde afgelopen zondag een persbericht naar media en gemeenteraad. Hart steunt de inwoners en stemde afgelopen voorjaar tegen het plan ‘Zon en wind’.

Inzicht

De belangrijkste reden was dat het plan is gemaakt zonder noemenswaardige invloed en inbreng van bewoners. Een argument dat tijdens de laatste raadsvergadering plots werd gedeeld door coalitiepartij Hier – de partij zag helaas te laat het licht, het inzicht kwam maanden nadat de partij voor het plan stemde dat leidde tot het aanwijzen van velden met zonnepanelen.

Toen Hart in februari met een motie de inbreng probeerde te verbeteren, stemde Hier tegen. ‘We dachten eerst dat de motie gaat over communicatie over nut en noodzaak van dit plan’, zei gemeenteraadslid Erik de Vries van Hier toen. ‘Nu blijkt dat het ook over participatie gaat, kunnen we hier niet in meegaan.’ Want die participatie stond al in het plan, vond De Vries toen nog namens Hier. Inmiddels weet de partij wel beter. Maar net zo inmiddels is het juli en wordt het door die partij goedgekeurde plan uitgevoerd.

Besparing

LijnRecht pleit er voor forser in te zetten op energiebesparing. Eens. Bij herhaling heeft gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart laten weten dat het College te weinig inzet op energiebesparing. ‘Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.’ Ook deelt Hart het standpunt van ‘LijnRecht’ dat er behalve besparing ook moet worden gekeken naar bedrijfsdaken, parkeerterreinen (die kunnen worden overdekt met zonnepanelen), taluds en andere ongebruikte lappen grond.

Hart waardeert het trouwens dat LijnRecht de plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond niet resoluut afwijst. Als alle andere mogelijkheden zijn benut, staat de Keldonkse werkgroep ervoor open.

Pleitbezorger

Die mening van LijnRecht is niet alleen in lijn met de visie van Hart, maar wordt nota bene ook ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Vanuit het provinciehuis komt immers het advies om de grootschalige plaatsing van zonnepanelen en windturbines te heroverwegen.

Hart is en blijft enthousiast pleitbezorger voor het opwekken van duurzame energie, maar vindt tegelijkertijd dat de landschappelijke en ecologische waarden van het buitengebied behouden moeten blijven – en als het even kan versterkt. Daarnaast vinden we de energietransitie zo ingrijpend, dat invloed en zeggenschap van bewoners een harde voorwaarde is.

Spannend

Het wordt trouwens behoorlijk spannend. Het College beloofde in maart dat de keuze voor de locaties met zonnepanelen nog voor de zomer wordt gemaakt. Bedoeld werd waarschijnlijk de zomervakantie. Hoe dan ook: lang kan het niet meer duren.

Daarmee is het gesoebat nog niet achter de rug. Voor velden van meer dan 5 hectaren wordt aan de gemeenteraad gevraagd een verklaring van geen bedenkingen te geven, de kleinere velden mag het College zelf ‘aftikken’.

Opbrengst

Voor beide gevallen geldt dat er overleg komt met bewoners. Dat overleg gaat over de concrete inrichting van de terreinen en over mogelijkheden om te delen in het eigenaarschap en/of de opbrengst. Hart heeft daar al enkele malen voor gepleit.

 

Hieronder het persbericht van LijnRecht en het gemeentelijk persbericht van maart jl.

 

Lees ook
6 december 2023

Duizenden kilo’s chloriden en sulfaten worden dagelijks in België in De Dommel geloosd. Het gif stroomt door Sint-Oedenrode. De gemeenteraad…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

26 november 2023

Tot verbazing van Hart mogen kerstboomverbrandingen in Meierijstad gewoon doorgaan. De kerstboomverbrandingen komen voort uit de eeuwenoude traditie om het…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…