Klapt er nog iemand voor onze GGD-ers?

maandag 12 oktober 2020Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

De waardering voor de inzet van zorgpersoneel tijdens de coronacrisis is vooral gericht op medewerkers van zieken- en verpleeghuizen. Maar laten we de mensen van onze GGD niet vergeten, concludeert Hart na deelname aan een webinar.

Vraag niet hoe ze het voor elkaar kregen. Toen de eerste coronagolf over Brabant klotste, waren tweehonderd van de vijfhonderd GGD-medewerkers ruim twee maanden lang meer dan fulltime bezig met het uitvoeren van testen en van bron- en contactonderzoek. Reden voor applaus, lijkt ons.

Bij de tweede golf was de dienst inmiddels voorbereid en werden maar liefst 300 (185 fte) tijdelijke collega’s aangetrokken voor dat werk.

Onze GGD test 2.600 mensen per dag

Uit een brief van ‘onze’ GGD aan gemeenten blijkt dat er inmiddels 118.000 tests zijn afgenomen in midden- en noordoost-Brabant. Op dit moment zijn het er zo’n 2.600 per dag. De verwachting is dat het er komende december 6.000 per dag zijn. Wat betreft het onderzoek naar bronnen en contacten: de minister vroeg onze GGD om paraat te staan voor 37 van die speurklussen per dag – het zijn er inmiddels tweehonderd.

Al dat werk heeft inmiddels een slordige € 43 miljoen gekost. Dat is mega voor de GGD, want de gebruikelijke jaaromzet van de GGD is ongeveer anderhalf keer dat bedrag. De aangesloten gemeenten hoeven gelukkig niet voor de kosten op te draaien, het Rijk vergoedt de kosten. Met een beetje geluk blijft er onderaan de streep zelfs een heel klein beetje winst voor de GGD over, aldus de brief.

Toch zijn er nadelige financiële gevolgen. Nu extra medewerkers zijn ingezet voor het coronawerk, kunnen de vaste krachten hun vertrouwde dienstverlening aan gemeenten en hun inwoners weer voortzetten. Maar wat blijkt: die gemeenten drukken op de rem en zien nogal eens af van opdrachten die voorheen wel werden gegeven.

Bezuinigingen komen keihard bij gemeenten terug

Als de omzet van deze zogeheten plustaken inzakt, dan heeft dat vervelende gevolgen. Directie en voorzitter van de GGD stellen in de brief onomwonden vast dat deze opdrachten nodig zijn voor de continuïteit van de dienst: ‘Daarmee worden vaste lasten gedekt (denk aan personeel in vaste dienst en overhead). Bovendien vormen ze een belangrijk onderdeel van het regionale en lokale gezondheidsbeleid’.

Reden voor Hart om het College te vragen of ook Meierijstad bij die zuinige gemeenten hoort. Hart hoopt van niet. Want niet alleen missen we zo diensten die belangrijk zijn voor de publieke gezondheidszorg, de bezuiniging slaat ook nog eens financieel keihard in het gezicht van de gemeenten terug. Uiteindelijk draaien die op voor de door henzelf veroorzaakte tekorten.

De GGD laat het niet bij een brief. Afgelopen maandag werden wethouders en gemeenteraadsleden in de regio geïnformeerd over de coronaprognoses voor deze regio en hoe de dienst daarop inspeelt. Ook ging het over het opschalen van teststraten en het bron- en contactonderzoek.

‘De cijfers liegen er niet om’

Namens Hart schoof gemeenteraadslid Mirjam van Esch aan. Ze is onder de indruk. ‘De gepresenteerde cijfers liegen er niet om. Er is enorm veel werk verzet en het is voorlopig nog niet afgelopen. Het is zorgwekkend hoe ook in onze regio, eerder al zo buitengewoon hard getroffen, het aantal besmette inwoners weer sterk toeneemt.’

Wat de nabije toekomst betreft: de verwachting is dat de GGD bijna 171 fte nodig heeft om te testen en 160 fte voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast is er nog eens bijna 34 fte nodig voor het afhandelen van overige aan corona gerelateerde telefoontjes. Die mensen zijn nog niet gevonden. Per onderdeel schommelt de beschikbaarheid tussen de 53 en 63%.

Iemand nog op zoek naar zinvol tijdelijk werk..?

 

Hieronder de brief van de GGD.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…