Klapt er nog iemand voor onze GGD-ers?

maandag 12 oktober 2020Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
10 juli 2024

Meierijstedelingen die gebruik maken van Wmo-diensten zijn in het algemeen minder tevreden dan die van andere gemeenten in de regio….

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

De waardering voor de inzet van zorgpersoneel tijdens de coronacrisis is vooral gericht op medewerkers van zieken- en verpleeghuizen. Maar laten we de mensen van onze GGD niet vergeten, concludeert Hart na deelname aan een webinar.

Vraag niet hoe ze het voor elkaar kregen. Toen de eerste coronagolf over Brabant klotste, waren tweehonderd van de vijfhonderd GGD-medewerkers ruim twee maanden lang meer dan fulltime bezig met het uitvoeren van testen en van bron- en contactonderzoek. Reden voor applaus, lijkt ons.

Bij de tweede golf was de dienst inmiddels voorbereid en werden maar liefst 300 (185 fte) tijdelijke collega’s aangetrokken voor dat werk.

Onze GGD test 2.600 mensen per dag

Uit een brief van ‘onze’ GGD aan gemeenten blijkt dat er inmiddels 118.000 tests zijn afgenomen in midden- en noordoost-Brabant. Op dit moment zijn het er zo’n 2.600 per dag. De verwachting is dat het er komende december 6.000 per dag zijn. Wat betreft het onderzoek naar bronnen en contacten: de minister vroeg onze GGD om paraat te staan voor 37 van die speurklussen per dag – het zijn er inmiddels tweehonderd.

Al dat werk heeft inmiddels een slordige € 43 miljoen gekost. Dat is mega voor de GGD, want de gebruikelijke jaaromzet van de GGD is ongeveer anderhalf keer dat bedrag. De aangesloten gemeenten hoeven gelukkig niet voor de kosten op te draaien, het Rijk vergoedt de kosten. Met een beetje geluk blijft er onderaan de streep zelfs een heel klein beetje winst voor de GGD over, aldus de brief.

Toch zijn er nadelige financiële gevolgen. Nu extra medewerkers zijn ingezet voor het coronawerk, kunnen de vaste krachten hun vertrouwde dienstverlening aan gemeenten en hun inwoners weer voortzetten. Maar wat blijkt: die gemeenten drukken op de rem en zien nogal eens af van opdrachten die voorheen wel werden gegeven.

Bezuinigingen komen keihard bij gemeenten terug

Als de omzet van deze zogeheten plustaken inzakt, dan heeft dat vervelende gevolgen. Directie en voorzitter van de GGD stellen in de brief onomwonden vast dat deze opdrachten nodig zijn voor de continuïteit van de dienst: ‘Daarmee worden vaste lasten gedekt (denk aan personeel in vaste dienst en overhead). Bovendien vormen ze een belangrijk onderdeel van het regionale en lokale gezondheidsbeleid’.

Reden voor Hart om het College te vragen of ook Meierijstad bij die zuinige gemeenten hoort. Hart hoopt van niet. Want niet alleen missen we zo diensten die belangrijk zijn voor de publieke gezondheidszorg, de bezuiniging slaat ook nog eens financieel keihard in het gezicht van de gemeenten terug. Uiteindelijk draaien die op voor de door henzelf veroorzaakte tekorten.

De GGD laat het niet bij een brief. Afgelopen maandag werden wethouders en gemeenteraadsleden in de regio geïnformeerd over de coronaprognoses voor deze regio en hoe de dienst daarop inspeelt. Ook ging het over het opschalen van teststraten en het bron- en contactonderzoek.

‘De cijfers liegen er niet om’

Namens Hart schoof gemeenteraadslid Mirjam van Esch aan. Ze is onder de indruk. ‘De gepresenteerde cijfers liegen er niet om. Er is enorm veel werk verzet en het is voorlopig nog niet afgelopen. Het is zorgwekkend hoe ook in onze regio, eerder al zo buitengewoon hard getroffen, het aantal besmette inwoners weer sterk toeneemt.’

Wat de nabije toekomst betreft: de verwachting is dat de GGD bijna 171 fte nodig heeft om te testen en 160 fte voor het bron- en contactonderzoek. Daarnaast is er nog eens bijna 34 fte nodig voor het afhandelen van overige aan corona gerelateerde telefoontjes. Die mensen zijn nog niet gevonden. Per onderdeel schommelt de beschikbaarheid tussen de 53 en 63%.

Iemand nog op zoek naar zinvol tijdelijk werk..?

 

Hieronder de brief van de GGD.

Lees ook
10 juli 2024

Meierijstedelingen die gebruik maken van Wmo-diensten zijn in het algemeen minder tevreden dan die van andere gemeenten in de regio….

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….