Licht op rood voor bloemenwijk Veghel

donderdag 23 april 2020Leestijd: 5 minuten
Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

18 juni 2024

UPDATE 18 JUNI 13.35 UUR ONDERAAN HET ARTIKEL Vier architectenbureau die ieder voor zich denken ontzettend origineel te zijn en…

17 juni 2024

Hij hoeft het niet te doen, maar hij kan en mag het wel. Verzoek aan Stefan van de Ven om…

15 juni 2024

Hart is fel gekant tegen de voorgenomen aankoop van het Rabokantoor in Veghel door de gemeente. ‘Het college heeft geen…

13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

De verkeersoverlast in de Bloemenwijk Veghel is de ernstigste tekortkoming die aan het licht kwam bij de leefbaarheidsmonitor van Meierijstad. Uit dat onderzoek blijkt dat inwoners in het algemeen erg tevreden zijn met hun woon- en leefomgeving. Hart is er blij mee én mist nog het een en ander in de onderzoeksopzet.

De tevredenheid is door een extern bureau gemeten door middel van een enquête waaraan bijna vijfduizend mensen meededen. De aandacht van de onderzoekers ging uit naar overlast, veiligheid, omgeving en ‘samen leven’.

Rapportcijfer 7,9

Inwoners vinden het in Meierijstad over het algemeen goed wonen: het gemiddeld rapportcijfer voor ‘prettig wonen in de buurt’ is in 2019 een 7,9. Dat was in 2017 nog 7,7. Ook al mooi.

Hart is blij met de resultaten en keek vooral naar wijken, dorpen en thema’s waarbij het nog niet goed genoeg gaat. Want daar moeten gemeente en inwoners immers aan de slag.

Vrachtverkeer

Wat er negatief uitspringt is de verkeersoverlast in de Veghelse bloemenwijk. Op een schaal van 1 tot 5 scoort dit thema daar minder dan 2,5. Zo’n lage beoordeling is verder alleen te vinden bij de bekendheid van informatie- en preventienetwerken (appgroepen en zo om verdachte situaties te melden) in veel dorpen en wijken.

Oorzaak van de overlast in de bloemenwijk zijn de vrachtwagenchauffeurs die al zoekend naar Jumbo of Noordkade verkeerd rijden of eigenwijs een kortere route zoeken. In beide gevallen komen ze nogal eens in de bloemenwijk terecht. Het verbod voor vrachtverkeer in die wijk is begin vorig jaar nog uitgebreid, maar biedt blijkbaar te weinig soelaas. Het onderzoek is namelijk gehouden nadat dit verbod inging.

Achteruit

Zorgwekkend is verder dat maar liefst 22% van de deelnemers aan de enquête van mening is dat de leefbaarheid van buurt, wijk of dorp achteruit gaat. Die mensen wonen in vijf van de elf wijken in Veghel en verder in de wijk Boschweg (Schijndel), Sint-Oedenrode Centrum, Eerschot (Sint-Oedenrode), delen van het buitengebied van Veghel en Erp en in de dorpen Nijnsel, Boskant, Keldonk en Olland.

Slechts 7% van de deelnemers aan het onderzoek ziet verbeteringen – de rest vindt dat er sinds 2017 amper wat is veranderd. Saillant: tot de mensen die vinden dat het beter gaat dan twee jaar geleden horen ook de Veghelse bloemenwijkers. Ondanks de klachten over verkeersoverlast zien de mensen in die wijk dus ook wat er allemaal wél goed gaat. Dat is fijn. 

Opstekers

Er zijn meer opstekers. Inwoners zijn in het algemeen zeer positief over de eigen gezondheid en hoe ze zich staande houden; last van horeca en andere bedrijven komt weinig voor; er wordt niet veel gemopperd over vernielingen en rommel op straat; ongewenst gedrag is er niet veel; mensen voelen zich veilig; onveilige plekken zijn er amper; last van respectloos gedrag is er zelden.

Iets minder blijdschap is er over de gemeentelijke organisatie. Bijna vier op de tien inwoners is zeer tevreden, maar een even grote groep is neutraal over de gemeente. Het meest kritisch zijn inwoners van Hoevenbraak/Hulzebraak (Schijndel), Keldonk, het buitengebied van Erp, Nijnsel, Boskant, Olland en Veghel West/Oranjewijk.

Verbeterplannen

Resteert de vraag: wat gaat wie met dit boeiende onderzoeksrapport doen? Het antwoord las de gemeenteraad onlangs in een brief van het College. In overleg met allerlei organisaties wordt bezien of en welke vervolgacties er wenselijk zijn. Samen met corporaties Area en Woonmeij wordt bekeken of verbeterplannen voor één wijk per verhuurder kan worden gemaakt.

Hart vindt dat de gemeenteraad het rapport kan gebruiken bij het maken en vaststellen van de begroting. Als gevolg van de coronacrisis zal de financiële toekomst van de gemeente er volgend jaar niet heel rooskleurig uitzien. Bezuinigingen op de woon- en leefomgeving zullen mogelijk leiden tot een lager rapportcijfers in de toekomst. Is dat gezien beperkte budgetten acceptabel? Of moeten College en raad bezuinigingen vinden op andere terreinen? Het zijn vragen die de komende maanden vast en zeker voorbij komen.

Beperkt

Overigens vindt Hart het huidige onderzoek te beperkt. Drie jaar geleden adviseerde Hart al informeel om eens een kijkje in de gemeente ‘s-Hertogenbosch te nemen. Daar onderzoeken ze elke twee jaar niet alleen wat mensen van hun leefomgeving vinden, ze doen ook onderzoek naar criminaliteit, onderwijsprestaties, lidmaatschap van sportclubs, deelname aan culturele activiteiten, de tevredenheid met de eigen (huur)woning, vrijwilligerswerk en zo verder. In 2017 was er binnen de ambtelijke organisatie nog geen animo voor, misschien nu wel.

Hieronder de brief van het College en het rapport.

Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

18 juni 2024

UPDATE 18 JUNI 13.35 UUR ONDERAAN HET ARTIKEL Vier architectenbureau die ieder voor zich denken ontzettend origineel te zijn en…

17 juni 2024

Hij hoeft het niet te doen, maar hij kan en mag het wel. Verzoek aan Stefan van de Ven om…

15 juni 2024

Hart is fel gekant tegen de voorgenomen aankoop van het Rabokantoor in Veghel door de gemeente. ‘Het college heeft geen…

13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…