Lochte toestanden in garage Lochtenburg

zaterdag 28 oktober 2017Leestijd:
Lees ook
28 mei 2023

De kap van de lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel is nog lang niet zeker. Dat bleek tijdens de…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

17 mei 2023

De gemoederen lopen hoog op bij de discussie over de lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel. Te hoog. ‘De…

16 mei 2023

Hart is voor het behoud van de kloostertuin in Schijndel én is best positief over een bouwplan daar. Projectontwikkelaar Hoedemakers…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….

De klachten over parkeergarage Lochtenburg in Schijndel houden aan. Het comité van bewoners van het appartementencomplex klopte bij ‘Hart voor Schijndel’ aan. Een klein onderzoekje leert dat de gemeente vrijwel niets te verwijten valt.

Eigenlijk is het al van meet af aan mis. Dat begint al met de locatie. Het duurde nogal een poos voor automobilisten de garage wisten te vinden – bij nader inzien had een locatie aan de oostkant van het centrum meer ‘in de loop’ gelegen. Niks meer aan te doen.

Gebreken

En dan zijn er nog de gebreken, geconstateerd tijdens de oplevering in 2012. Ze zijn nog steeds niet allemaal opgelost. De aannemer gaat dat vast voor eigen rekening oplossen, maar het College heeft op advies van een advocaat toch maar € 20.000 apart gezet. Want je weet maar nooit.

Daar komen nu de klachten van het bewonerscomité bij. De klachten gaan over kapotte lampen, een ventilator die met een hoop kabaal ’s nachts loeit en een garagedeur die 24 uur per dag open blijft. En dan is er nog de vermeende overlast van jongeren. Die zouden de tweede verdieping hebben geconfisqueerd als ontmoetingsplek – dat is op zich al niet zoals het hoort, maar volgens de bewoners gaat het ook nog eens gepaard met herrie en rotzooi. Jongeren zouden ook al vuurtje hebben gestookt op het dak van de garage. Om aan te sluiten bij de naam van de garage: dat is behoorlijk locht (dialect voor lomp). Hart heeft een genuanceerde mening over overlast door jongeren, maar heeft bovenal begrip voor de klagende bewoners.

Gratis

We hebben de klachten vandaag, zaterdag, gemeld bij het jongerenwerk en het ambtelijk apparaat. We kregen van beide zowat per ommegaande een reactie – dat waarderen we zeer, aangezien het weekeinde is. In een mail werd ons uitgelegd dat de ventilator echt móet draaien (‘Deze zorgt voor verse lucht […] om te voorkomen dat gebruikers worden vergiftigd door ophoping van uitlaatgassen’). Ook lazen we dat de gemeente nauwelijks klachten krijgt, wat best logisch is: een bedrijf verzorgt het beheer en is aanspreekpunt voor de bewoners. Vervelend dat dit bedrijf, zo vernamen we van het comité, in het weekeinde níet bereikbaar is – ze kunnen daar wat leren van de gemeente.

De gemeente neemt trouwens ook zelf haar verantwoordelijkheid. We citeren de ambtenaar in zijn mail aan ons: ‘Zowel de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren, HvS) als politie zijn scherp op meldingen rond veiligheid en houden een oogje in het zeil.’ Een vertegenwoordiger van het jongerenwerk beloofde het aan te kaarten met één van de BOA’s.

Vertrouwen

Hart blijft de ontwikkelingen volgen en heeft vertrouwen in een goede afloop, mede dankzij de snelle reacties die we kregen. En verder vinden we het ondanks de vast terechte klachten nog altijd een fraaie parkeergarage. Waar het parkeren nog gratis is ook. Kom er maar eens om, bij andere parkeergarages. 

Lees ook
28 mei 2023

De kap van de lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel is nog lang niet zeker. Dat bleek tijdens de…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

17 mei 2023

De gemoederen lopen hoog op bij de discussie over de lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel. Te hoog. ‘De…

16 mei 2023

Hart is voor het behoud van de kloostertuin in Schijndel én is best positief over een bouwplan daar. Projectontwikkelaar Hoedemakers…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….