Meierijstad trekt het buitengebied in

vrijdag 27 juli 2018Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
27 maart 2023

Of ze in Gelderland maar nerveus willen worden: de voormalige vuilstort Vlagheide gaat bijna net zo populair worden als Nationaal…

23 maart 2023

De regio wil meer zonnevelden. Ook windturbines bij Wijbosch zijn weer in beeld. Hart stelde onlangs vast dat het met…

21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

8 februari 2023

De Vlagheide wordt het Central Park van Meierijstad, aldus een plan van twee externe adviesbureaus. U moet er gemiddeld 5,3…

Na de zomer stort de gemeente Meierijstad zich op het buitengebied. Burgers, boeren en buitenlui worden opgeroepen om mee te denken. Waarbij dat meedenken voorlopig geen formele status heeft, tempert het College de verwachtingen.

Meierijstad wil graag stad spelen, maar de gemeente beseft gelukkig ook dat een groot deel van het grondgebied bestaat uit platteland. Buitengebied dus. Wat moeten we aan met dat buitengebied, vroeg het College zich af. De vraag werd afgelopen voorjaar doorgespeeld aan een extern bureau en aan de bezoekers van een drukbezochte bijeenkomst. Het leidde tot een reeks van maar liefst tien speerpunten. Waarna het College besloot om het komend najaar met vier thema’s verder te gaan.

Megastal

In een brief aan de gemeenteraad staat dat Meierijstad zich gaat storten op vrijkomende agrarische bebouwing, de opwekking van duurzame energie, geur en fijnstof en ‘teelt ondersteunende voorzieningen’. Bij dat laatste gaat het om stellingen, hagelnetten, regenkappen en tunnels die worden gebruikt om bomen, bloemen, fruit en groente te beschermen of de groei te bespoedigen. Het is nogal een worsteling voor gemeenten om te bepalen wat er op dat gebied mag en wat niet.

In de gemeenteraad van Meierijstad ging het nog nooit over dit soort voorzieningen. Wel had de raad het zo nu en dan over de agrarische gebouwen die de komende jaren vrij gaan komen. Nogal wat boeren stoppen naar verwachting met hun bedrijf en zij laten lege stallen achter. De agrariërs die overblijven, kiezen vaak voor een relatief kleinschalige en duurzame manier van bedrijfsvoering óf ze streven juist naar schaalvergroting. Als dit gepaard gaat met de bouw van zogeheten megastallen, dan leidt dit meestal tot gedoe. Het maatschappelijk draagvlak voor deze stallen is de afgelopen jaren fors afgenomen. In Meierijstad weten we daar alles van – de gemoederen liepen hoog op toen er bij Nijnsel zo’n stal zou komen. Wat uiteindelijk niet doorging.

Criminaliteit

Wat we in het lijstje van tien punten niet tegenkwamen – en dus al helemaal niet in de geselecteerde vier thema’s – is de criminaliteit in het buitengebied. Dat vinden we een beetje raar. Het is immers algemeen bekend dat het Brabantse platteland populair is bij drugsproducenten en nog meer voor het illegaal dumpen van drugsafval. Net zo bekend zijn de gevallen dat agrariërs worden verleid of gedwongen om hun lege stallen beschikbaar te stellen aan drugsbendes.

Gelukkig is er binnen de gemeente wel degelijk aandacht voor, zo bleek bij de vaststelling van het veiligheidsbeleid. Mogelijk dat een koppeling met het beleid voor het buitengebied op zijn plaats is. We zullen het eens navragen.

Geur en fijnstof

Waar het College terecht haast mee wil maken, is het onderwerp geur en fijnstof. Er bestaan momenteel binnen onze gemeente verschillende verordeningen op dit gebied en die moeten in het kader van de fusie rap worden geharmoniseerd.

Met andere onderdelen lijkt de tijdsdruk iets minder groot. Het College heeft een uitgebreid proces bedacht, waarbij jan en alleman het komend najaar de kans krijgt om mee te praten over de toekomst van het buitengebied. ‘Hart’ juicht dat toe, maar stelt tegelijkertijd vast dat het College voor de zoveelste keer in dezelfde val trapt: meedenken wordt gestimuleerd, maar er lijkt niet goed nagedacht over wat de status van die inbreng is.

Ondoordacht

We maakten al eerder mee dat zo’n ondoordachte opzet leidt tot teleurstelling. Zo hoorden we tijdens zo’n avond mensen roepen dat er windmolens moeten komen in het buitengebied, terwijl een kwartier later anderen juist het tegenovergestelde beweerden: ‘Wat er ook gebeurt, geen windmolens!’

Meepratende mensen en organisaties zouden beter gestimuleerd kunnen worden om met elkaar in debat te gaan en al discussiërend tot draagvlak, compromissen en gezamenlijke ideeën te komen. Dat zorgt ervoor dat deelnemers zich in elkaars standpunten verdiepen en dat de einduitkomst beter doorwrocht is. In plaats daarvan laat het College in een van haar documenten over het buitengebied-proces weten dat de inbreng van de meepratende dames en heren geen status heeft.

Geen status. Het staat er echt.

Enorm zwaar

Het neemt niet weg dat we enthousiast het proces gaan volgen en meedoen waar we mee mogen doen. De gemeenteraad is inmiddels bedolven onder informatie. Eén document bevelen we van harte aan: de verkenning van een extern bureau, hieronder te downloaden. Daarin lezen we dat er in het buitengebied tegenwoordig meer niet-boeren (‘burgers’) wonen dan boeren en dat de natuur in het buitengebied het enorm zwaar heeft.

Dat laatste thema komen we trouwens ook al niet tegen in de vragen die het College selecteerde. Gelukkig neemt de gemeenteraad haar eigen verantwoordelijkheid. Een commissie van de raad werkt aan een zogeheten expertbijeenkomst, waarbij allerlei deskundigen en andere betrokkenen worden gehoord over het thema buitengebied.

Die uitkomst van die bijeenkomst heeft wél status, beloven we.

Lees ook
27 maart 2023

Of ze in Gelderland maar nerveus willen worden: de voormalige vuilstort Vlagheide gaat bijna net zo populair worden als Nationaal…

23 maart 2023

De regio wil meer zonnevelden. Ook windturbines bij Wijbosch zijn weer in beeld. Hart stelde onlangs vast dat het met…

21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

11 maart 2023

‘Pretpark Buitengebied’ is de prikkelende titel van een themabijeenkomst van Hart op maandag 20 maart in ’t Spectrum in Schijndel….

8 februari 2023

De Vlagheide wordt het Central Park van Meierijstad, aldus een plan van twee externe adviesbureaus. U moet er gemiddeld 5,3…