ZONNELADDER

Milieudoelen: Rijk zit gemeente dwars

woensdag 28 februari 2024Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

Het Rijk maakt het de gemeente verdomd moeilijk om de gestelde doelen met betrekking tot duurzame energie te realiseren.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Hart. De fractie had al een poos niets gehoord over de voortgang met betrekking tot de regionale energiestrategie (RES), zeg maar het grootschalig opwekken van duurzame energie met velden vol zonnepanelen en windturbines.

Windturbines

Hoe het ermee staat, wilde Hart weten. Het antwoord van wethouder Menno Roozendaal (Energie, PvdA/GroenLinks) vat fractievoorzitter Mirjam van Esch van Hart samen met twee woorden: niet goed.

Het Rijk was er al de oorzaak van dat in deze gemeente bijna geen windturbines kunnen worden geplaatst. Dat houdt verband met de landelijke regelgeving over aanvliegroutes van luchthavens, in dit geval van Eindhoven Airport en militair vliegveld Volkel.

‘Hart is er niet rouwig om’, zegt Mirjam. ‘We stelden al vast dat het bijna nergens in Nederland zo weinig waait als in Noordoost-Brabant. En verder vallen heel veel locaties af vanwege overlast. Een turbine dicht bij woonwijken mag om die reden niet.’

Biodiversiteit

Akkers vol zonnepanelen dan maar. Hart staat er niet bij te juichen, maar weet tegelijkertijd dat we met zijn allen toch íets moeten. Daar komt bij dat er van overlast geen sprake is en dat bij de juiste plaatsing de biodiversiteit er niet onder lijdt. Integendeel misschien wel: onder de panelen groeit onkruid en krioelen insecten, kom er maar eens om bij een veld vol Roundup.

Maar ook hier is het Rijk spelbreker. ‘Gezien het grote beslag op de schaarse ruimte in Nederland zijn zonneweides en zonneparken op landbouw- en natuurgronden, met enkele uitzonderingen, niet langer toegestaan’, besloot het Rijk onlangs. Om er fijntjes aan toe te voegen: ‘Tegelijkertijd blijven de afspraken in de RES (Regionale Energie Strategie) overeind staan’.

Hoe dan, minister Jetten?

Andere locaties

Wethouder Roozendaal laat in zijn brief aan Hart weten dat hij wacht op de Provincie. Op hoe ze de nieuwe rijskregels vertalen naar de Brabantse praktijk. Hart snapt niet waarom dat daar in Den Bosch zo lang moet duren, want de rijksoverheid is er harstikke duidelijk over.

Provincies moeten de nieuw bedachte volgorde van zonnestroom opnemen in hun eigen verordeningen, aldus het Rijk. Die nieuwe volgorde is: daken en gevels, gevolgd door ‘andere locaties’ en daarbij wordt in Den Haag gedacht aan parkeerplaatsen, stortplaatsen en langs wegen.

[tekst gaat verder onder het krantenknipsel]

Het Brabants Dagblad van vandaag.

Veel raadsfracties zullen er blij mee zijn, want die pleitten al vaak voor die volgorde. Waarop het college steevast liet weten dat de mogelijkheden op dat gebied al grotendeels zijn benut. En belangrijker: dat ze niet voldoen om de doelen te halen. Daarvoor is meer nodig.

Netcongestie

Roozendaal laat Hart verder weten dat ook de netcongestie een probleem is. Dat netbeheerders als Tennet en Enexis de opgewekte stroom niet kunnen opnemen. En dat terwijl de behoefte aan elektriciteit juist groeit omdat we met zijn allen van het gas moeten. Ook al een besluit van het Rijk.

De wethouder doet ondertussen zijn best met maatregelen op het gebied van energiebesparing en dat is mooi – wat je niet gebruikt hoef je immers ook niet op te wekken.

Hart ziet nog een ander lichtpuntje. Mogelijk lukt het niet om de doelen te halen en moeten we accepteren dat de zeespiegel stijgt en dat er andere milieuschade optreedt, maar we worden met zijn allen wél steeds beter in klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie, dat is leren leven onder veranderende omstandigheden. Terwijl stormen, droogte en overstromingen toenemen, neemt het aantal slachtoffers van die rampen decennium na decennium en eeuw na eeuw af. Echt waar.

Zul je zien dat het Rijk komt met een verbod op klimaatadaptatie.

Lees ook
16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…