ENERGIETRANSPORT

O jee, de Provincie bemoeit zich ermee

maandag 22 november 2021Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…

Met het opwekken van duurzame energie wil het nog altijd niet echt lukken. Dat wordt op korte termijn niet beter, want de Provincie gaat zich er mee bemoeien. Hart is er niet gerust op.

‘Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak’ is de titel van het provinciaal uitvoeringsplan over de energietransitie – zeg maar de overstap van gas, olie en steenkool naar zon en wind.

Energie-armoede

De zorgen over de betaalbaarheid zijn groot in de samenleving. Energie-armoede is inmiddels een gangbaar begrip. Hart is ook bezorgd en dat doet trouwens niets af aan het belang dat de partij hecht aan schone energie.

Wat het draagvlak betreft: juist vanwege de gebrekkige inspraak en participatie door inwoners stemde Hart destijds tegen het gemeentelijk plan voor zon- en windenergie.

Inmiddels zijn er ook twijfels over de haalbaarheid. Het ontbreekt aan, wat genoemd wordt, transportcapaciteit. Er zijn onvoldoende kabels, leidingen en stations om opgewekte energie af te nemen en naar afnemers te brengen.

Flitsend

De Provincies gaan zich er, op advies van de gezamenlijke Provincies en daarmee min of meer van zichzelf, nadrukkelijker mee bemoeien. Wat Hart betreft is het zoiets als ‘Met Ajax gaan we de Champions League niet winnen, we sturen Rhode. Of anders Avanti of Blauw-Geel’.

Hart las over de rollen van de Provincie als beleidsbepaler, procesregisseur en toezichthouder. In een flitsend ogend schema met eigentijdse tekeningen en blokjes tekst (zie hieronder) lezen we dat de Provincie in het kader van die drie rollen in totaal elf voornemens heeft.

[tekst gaat verder onder het schema]

Bron: ‘Transportschaarste op het elektriticteitsnet’, Provincie Noord-Brabant

Hart zocht in het schema een tekst over ‘We gaan rap verdeelstations en kabels regelen’. Helaas. In plaats daarvan lazen we dat er een nieuw programma komt, dat er prioriteiten worden gesteld en dat er een provincie-breed ‘Energie Regie Overleg’ uit de grond wordt gestampt.

Enexis

‘We verstevigen het partnerschap met Enexis’ komt nog een beetje in de buurt van concreet – dat bedrijf is immers verantwoordelijk voor het beheer van het elektriciteitsnet en moet dus voor die stations en kabels sturen.

Het is een wat raar zinnetje, dat van dat partnership. Ooit hoorde Enexis bij Essent en ooit heette Essent PNEM. In die tijd was het van de overheid en dus van de samenleving. Het was de tijd dat er geen versteviging van een partnership nodig was, de Provincie was met diverse lokale overheden de baas van de bouwers van verdeelstations en trekkers van kabels.

Maar ook vandaag de dag moet het allemaal zo moeilijk niet zijn. De aandelen van Enexis zijn in handen van vijf provincies, waaronder Noord-Brabant. Provincie en Brabantse gemeenten zijn samen zelfs voor ruim 38% eigenaar.

Gegeven

Hoe dan ook, de Provincie is volgens de plannen regisseur voor de energietransitie in Noord-Brabant. En daarmee voor het oplossen van de transportproblemen op het gebied van energie. Zoekend naar een tekst waaruit iets spreekt van ambitie of geloof in een goede afloop, vond Hart slechts dit tekstblokje: ‘We maken duidelijk dat transportschaarste op korte termijn een gegeven is’.

Tja.

Voor Hart is dat probleem van de transportschaarste een extra reden om in te zetten op energiebesparing, bijvoorbeeld door betere isolatie van huizen. Wat we niet verbruiken, hoeven we immers ook niet op te wekken en te transporteren.

Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…