Niet iedereen kan dit stukje goed lezen

zondag 4 juni 2017Leestijd:
Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

Eén op de tien mensen van 15 jaar en ouder heeft grote moeite met lezen en schrijven. Daar moeten we wat aan doen. Dinsdag is er in Oss een bijeenkomst voor gemeenteraadsleden in de regio over het onderwerp. ‘Hart voor Schijndel’ is erbij.

De belangstelling lijkt nog niet enorm groot. Er hebben zich nog geen vijftig mensen ingeschreven, waarvan er maar ruim twintig raadsleden zijn. Dat is jammer, want het onderwerp is belangrijk. Wie niet goed kan lezen en schrijven, komt maar moeilijk mee in de samenleving. Deze week nog kreeg Hart berichten over hoe moeilijk sommige formulieren van de gemeente zijn. We vroegen er al eerder aandacht voor, overigens na een initiatief van D66.

Schijndel

Hart dook in de cijfers over laaggeletterdheid en ontdekte dat het probleem in Schijndel nogal groot is. In de voormalige gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode is het percentage laaggeletterden lager dan landelijk gemiddeld, in Schijndel juist hoger.

Hart vindt het erg belangrijk dat mensen vaardig zijn op het gebied van taal. Samen met vaardigheden op het gebied van internet, geld, gezondheid en omgang met anderen maken ze dat mensen zich goed staande houden in de samenleving. Dat ze vrienden kunnen maken, werk vinden en houden, zich ontwikkelen en er voor anderen kunnen zijn. De strijd tegen eenzaamheid en voor leefbaarheid: het kan niet zonder taalvaardigheid te bevorderen. Gemeenten hebben daar een belangrijke taak in. We vinden het dan ook jammer dat we in het werkprogramma van het College er niks over lezen, behalve de nog niet ingeloste belofte dat de gemeente klare taal gaat schrijven.

Taalhuis

Gelukkig is er ook binnen Meierijstad al aandacht voor het probleem. Zo wordt dinsdagavond tijdens de bijeenkomst een presentatie gehouden over het Taalhuis in Schijndel. De gemeente steunt dat initiatief, dat erop is gericht om mensen te helpen die slecht kunnen lezen en schrijven. Er worden onder meer cursussen gehouden.

Gemeenteraadsleden Mirjam van Esch en Lambèr Gevers doen mee aan de bijeenkomst. Fractievoorzitter Laurens van Voorst is gespreksleider. De organisatie is in handen van Stichting Lezen en Schrijven en Cubiss. Cubiss is een adviesbureau op het gebied van taalvaardigheid en werkt onder meer voor gemeenten in Noord-Brabant en Limburg.

Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…