Nieuwe aanpak hulp vanavond in raad

woensdag 10 oktober 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

21 februari 2023

Met de voorgenomen fusie van Welzijn De Meierij en het Veghelse deel van Ons Welzijn wordt een lang gekoesterde wens…

16 februari 2023

Op de valreep pleiten twee raadsfracties om de al bedachte nieuwe sporthal bij MFA De Groene Long in Sint-Oedenrode een…

Het heet de omgekeerde toets en het is een revolutie in de manier waarop gemeenten burgers van dienst zijn. Bijna de hele oppositie gaat vanavond pleiten voor een proef die hulp sneller, effectiever en goedkoper maakt.

‘Hart voor Schijndel’ nam het initiatief tot deze fundamenteel andere benadering van hulp. Het voorstel wordt in de vorm van een motie vanavond tijdens de raadsvergadering ingediend samen met SP, Lijst Blanco en D66. Voor wie denkt dat het de zoveelste nieuwe werkmethode is: nee, dit is een ingrijpend andere manier van denken en handelen. Een manier, die aansluit bij wat het College wil: uitgaan van de mensen die aankloppen voor zorg en hulp.

Noodzaak centraal

Het werkt zo. Iemand van de gemeente, bijvoorbeeld een lid van een sociaal wijkteam, bekijkt wat er nodig is en of dat past binnen de grondwaarden van bijvoorbeeld de Wmo, de jeugdzorg of de Participatiewet. Of het juridisch allemaal klopt is van secundair belang – want de geest van de wet en de noodzaak tot hulp staan centraal.

Deze aanpak leidt ertoe dat er snel hulp wordt geleverd en dat daarna pas de strijd begint over wie wat eventueel moet betalen. Die nieuwe prioriteitstelling is hard nodig. Hart kent de voorbeelden van mensen die te lang in grote nood zijn omdat ze wachten op de een of andere beschikking. Dat wachten is onnodig, want alle betrokkenen weten dat de hulpvraag billijk is.

Omgekeerde toets

De nieuwe aanpak wordt ‘de omgekeerde toets’ genoemd en komt erop neer dat geregeld wordt wat volgens de hulpvraag en de betreffende wetten billijk is. En dat daarna pas de administratieve rompslomp over wie waar voor op moet draaien begint. Dat gedoe blijft overigens onzichtbaar voor de hulpbehoevende inwoner.

Kennisorganisatie Stimulansz bedacht deze nieuwe aanpak en stelde vast dat deze werkwijze plezieriger is voor cliënten en ook nog eens minder kost. Het maakt de vier oppositiepartijen enthousiast. De blijdschap wordt vergroot door de bemoedigende reactie die tijdens een commissievergadering werd gegeven door wethouder Menno Roozendaal (Sociaal domein, PvdA).

Principieel

Afgelopen week informeerden we eens bij coalitiepartijen. Uit de reacties blijkt dat nogal wat raadsleden daar van mening zijn dat de omgekeerde toets niets meer is dan een werkmethode en dat de raad zich niet moet bemoeien met dat soort uitvoerende zaken. Mirjam van Esch en Lambèr Gevers werkten aan het voorstel en zijn het daar niet mee eens: ‘Het is meer dan een methode. Het is een principieel uitgangspunt, een keuze voor een visie. Het is keuze voor het centraal stellen van de hulpbehoevende burger’.

De raadsvergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

 

Hieronder de motie.

Lees ook
7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

21 februari 2023

Met de voorgenomen fusie van Welzijn De Meierij en het Veghelse deel van Ons Welzijn wordt een lang gekoesterde wens…

16 februari 2023

Op de valreep pleiten twee raadsfracties om de al bedachte nieuwe sporthal bij MFA De Groene Long in Sint-Oedenrode een…