Nieuwe aanpak hulp vanavond in raad

woensdag 10 oktober 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

Het heet de omgekeerde toets en het is een revolutie in de manier waarop gemeenten burgers van dienst zijn. Bijna de hele oppositie gaat vanavond pleiten voor een proef die hulp sneller, effectiever en goedkoper maakt.

‘Hart voor Schijndel’ nam het initiatief tot deze fundamenteel andere benadering van hulp. Het voorstel wordt in de vorm van een motie vanavond tijdens de raadsvergadering ingediend samen met SP, Lijst Blanco en D66. Voor wie denkt dat het de zoveelste nieuwe werkmethode is: nee, dit is een ingrijpend andere manier van denken en handelen. Een manier, die aansluit bij wat het College wil: uitgaan van de mensen die aankloppen voor zorg en hulp.

Noodzaak centraal

Het werkt zo. Iemand van de gemeente, bijvoorbeeld een lid van een sociaal wijkteam, bekijkt wat er nodig is en of dat past binnen de grondwaarden van bijvoorbeeld de Wmo, de jeugdzorg of de Participatiewet. Of het juridisch allemaal klopt is van secundair belang – want de geest van de wet en de noodzaak tot hulp staan centraal.

Deze aanpak leidt ertoe dat er snel hulp wordt geleverd en dat daarna pas de strijd begint over wie wat eventueel moet betalen. Die nieuwe prioriteitstelling is hard nodig. Hart kent de voorbeelden van mensen die te lang in grote nood zijn omdat ze wachten op de een of andere beschikking. Dat wachten is onnodig, want alle betrokkenen weten dat de hulpvraag billijk is.

Omgekeerde toets

De nieuwe aanpak wordt ‘de omgekeerde toets’ genoemd en komt erop neer dat geregeld wordt wat volgens de hulpvraag en de betreffende wetten billijk is. En dat daarna pas de administratieve rompslomp over wie waar voor op moet draaien begint. Dat gedoe blijft overigens onzichtbaar voor de hulpbehoevende inwoner.

Kennisorganisatie Stimulansz bedacht deze nieuwe aanpak en stelde vast dat deze werkwijze plezieriger is voor cliënten en ook nog eens minder kost. Het maakt de vier oppositiepartijen enthousiast. De blijdschap wordt vergroot door de bemoedigende reactie die tijdens een commissievergadering werd gegeven door wethouder Menno Roozendaal (Sociaal domein, PvdA).

Principieel

Afgelopen week informeerden we eens bij coalitiepartijen. Uit de reacties blijkt dat nogal wat raadsleden daar van mening zijn dat de omgekeerde toets niets meer is dan een werkmethode en dat de raad zich niet moet bemoeien met dat soort uitvoerende zaken. Mirjam van Esch en Lambèr Gevers werkten aan het voorstel en zijn het daar niet mee eens: ‘Het is meer dan een methode. Het is een principieel uitgangspunt, een keuze voor een visie. Het is keuze voor het centraal stellen van de hulpbehoevende burger’.

De raadsvergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

 

Hieronder de motie.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…