'ONDERGRONDSE SNELWEG'

Overlast door aanleg ondergrondse buizen

zondag 9 juli 2023Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt overlast mee.

‘De publiekscommunicatie is inmiddels begonnen’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Hart weet niet hoe het met u zit, maar de fractie heeft er nog weinig van gemerkt.

Delta Rhine Corridor

Het gaat om De Delta Rhine Corridor, een aantal naast elkaar liggende ondergrondse buizen die van de Rotterdamse haven via Moerdijk naar Zuid-Limburg voert met een aftakking onder de Peel naar Venlo. Het traject voert dwars door Brabant én het zuidelijk deel van Meierijstad.

Het idee is trouwens best aardig: allerlei gassen en vloeistoffen die nu nog via spoor, water en weg worden vervoerd, kunnen namelijk beter ondergronds. Minder (verkeers)overlast en ook nog eens minder kans op ongelukken.

De nieuwe ‘buisleidingenstraat’ (dat woord las Hart in de brief van het college) kan worden gebruikt voor waterstof, aardgas, koolstofdioxide, ammoniak, vloeibaar petroleumgas, propeen en gelijkstroom.

Chloride

Raar trouwens dat chloride niet in het lijstje staat – juist dát transport over het spoor zorgt al een halve eeuw voor zorgen en kritiek. Stel je een ongeluk met een chloortrein voor…

Ons college ziet vooral wat in het transport van waterstofgas. Of er ter hoogte van Meierijstad een aftakking kan worden gemaakt voor ons bedrijfsleven, gaat het college aan het Rijk vragen. ‘Dit helpt ons vooruit in de verduurzaming van de lokale economie.’

Boskant

Hart acht de kans niet erg groot, aangezien de meeste bedrijvigheid in Veghel is te vinden en het beoogde tracé voert ten zuiden van Sint-Oedenrode, Nijnsel en Boskant. Waarbij vooral de Boskanters er wat van gaan merken – het zoekgebied ligt zowat tegen de bebouwde kom van dat dorp. Hart ontdekte dat tijdens een online speurtocht, in de brief van het college staat er niks over.

Het bedachte tracé (bron: Gasunie). De namen van bedrijven en straten zijn door Hart toegevoegd.

De Boskanters moeten door een behoorlijk zure appel bijten alvorens de buizen in de grond liggen. Het graafwerk wordt maar liefst zeventig meter breed, las Hart in het Eindhovens Dagblad (ED). Die krant schreef over het deel dat door Laarbeek en Gemert-Bakel voert. In de brief van ons college trouwens geen woord over die ingrijpende werkzaamheden.

Gedoe

En dan hebben we het nog niet gehad over wat de gravers op hun weg allemaal tegenkomen: huizen en andere gebouwen, bosjes en bomen. Hart kan zich niet voorstellen dat het honderden kilometers lange tracé om elk obstakel heen wordt gelegd. Dat gaat dus nog wat gedoe geven.

Dat geldt zeker voor boomkweker Van den Berk, hovenier Van der Steen en het buurtschap Schoor. Het tracé tikt die locaties zowat aan.

In 2028 klaar

Het plan is trouwens niet alleen van de rijksoverheid, maar ook van Gasunie, OGE, Shell en BASF. Volgens het ED doet Tennet vanwege de gelijkstroomverbindingen mogelijk ook mee. Voor ammoniak, lpg en propeen zijn nog geen deelnemende bedrijven bekend.

De voorbereidingen bestaan voorlopig uit informatiebijeenkomsten, inspraak, onderzoek en milieueffectrapportages. In 2028 moet de boel helemaal klaar zijn.

Hart is trouwens niet per definitie tegen het plan (en al was ze dat, veel indruk zal dat in Den Haag en bij Shell vast niet maken) en ziet zeker de voordelen. Maar de fractie neemt zich voor de planvorming op de voet te volgen, zeker voor wat betreft het tracé en de gevolgen voor bewoners en ondernemers in het zoekgebied.

Lees ook
21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…