CORONALEED

Perspectief voor jeugd Meierijstad

donderdag 11 februari 2021Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

19 januari 2024

Scouting Rooi krijgt een nieuwe dwarsdeelschuur naast Hoeve Arbeidslust. ‘We hebben dit als college niet goed gedaan’, erkende wethouder Rik…

15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…

Hart werkt met enkele andere partijen aan een voorstel om snel kordate hulp te bieden aan kinderen en jongeren die lijden onder de gevolgen van corona.

Hart wil dat kinderen en jongeren perspectief krijgen op sociale contacten, ontplooiing, plezier, goed onderwijs en werk in de verdere toekomst. Uit diverse rapportages en signalen blijkt dat het ontbreekt aan dit perspectief. Dat leidt tot angst, eenzaamheid en depressie – en dat alles in een mate zoals we die sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland nog niet hebben gekend.

De problemen zijn na de coronacrisis niet voorbij. Wat kinderen en jongeren nu ervaren leidt volgens deskundigen tot trauma’s. Ze kunnen een hele generatie tekenen.

Grote zorgen

De zorgen zijn groot, stelt Hart-gemeenteraadslid Mirjam van Esch: ‘Het gaat niet alleen om kinderen die al in een moeilijke thuissituatie zaten en bij gemeente en hulpverleners bekend zijn. Minstens zo zorgelijk zijn de gevolgen voor kinderen en jongeren die niet bij die beroepskrachten in beeld zijn. Jeugdigen die eveneens kampen met angsten, depressieve gevoelens en onzekerheid. Oplossingen moeten niet alleen van de rijksoverheid komen, maar ook – en misschien wel vooral – van gemeenten. Die zijn immers verantwoordelijk voor jeugdhulp en jeugdzorg’.

Volgens Hart ging de aandacht tijdens de eerste golf vooral naar de ouderen. ‘Die aandacht was terecht vanwege de isolatie waarin met name bewoners van verpleeghuizen terechtkwamen. Voor jongeren spelen andere problemen en die duren ook nog eens langer. Voor hen gaat het om een gebrek aan perspectief. Kinder- en jeugdpsychiaters luiden de noodklok en dat is niet voor niets’, aldus het raadslid.

Initiatiefvoorstel

Voorbeelden uit andere gemeenten leren dat organisaties het vooral zoeken in activiteiten ‘voor de leuk’. Mirjam: ‘Hoe zinvol die ook zijn, bij dit voorstel gaat het om meer. Volwassenen, waaronder beroepskrachten, moeten armen om de jeugd slaan. Ze moeten al troostend en begeleidend trauma’s voorkomen.’

Hart stelt voor dat een zogeheten aanjager een jaar aan de slag gaat. Hij of zij inventariseert allereerst welke problemen er bij welke jeugdigen spelen. Stap 2 is het inventariseren welke organisaties, beroepskrachten en vrijwilligers(organisaties) actief zijn voor kinderen en jongeren. Met die partners wordt stap 3 gezet: het bepalen van vormen van hulp, zorg, steun, maatregelen en activiteiten. De vierde stap is de uitvoering.

Hart heeft inmiddels contact met diverse andere fracties over het plan. Doel is met zo veel mogelijk andere partijen een zogeheten initiatiefvoorstel* te schrijven.

* Gemeenteraadsleden controleren niet alleen het College, ze mogen ook zelf voorstellen maken. Dit heet het recht van initiatief. Elk raadslid heeft dit recht. Over de andere taken en rechten, zie ‘Zo werkt politiek’


Hart publiceerde al veelvuldig over de gevolgen van corona voor kinderen en jongeren. Zo ging het over hoe onveilig het voor nogal wat kinderen thuis is, over de psychische gevolgen voor jongeren en over hoe sommige jeugdigen juist opgelucht ademhalen omdat ze verlost zijn van school.

Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

19 januari 2024

Scouting Rooi krijgt een nieuwe dwarsdeelschuur naast Hoeve Arbeidslust. ‘We hebben dit als college niet goed gedaan’, erkende wethouder Rik…

15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…