JEUGD EN CORONA

Meer mishandeling thuis door corona

vrijdag 8 januari 2021Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

4 maart 2024

Resort De Molenheide blijft de gemoederen bezighouden. Hart ging op bezoek, boog zich over een rare motie en stelt vast…

Verwaarlozing en getuige zijn van mishandeling – ongeveer 375 kinderen in Meierijstad maken het sinds de coronacrisis mee. Niet meegerekend de kinderen die meer dan voorheen het slachtoffer zijn van online seksueel ongewenst gedrag of pesten.

Hart berekende dat aantal van 375 op basis van een onderzoek van het Instituut voor Pedagogische Wetenschappen (IPW) in Leiden. Daaruit blijkt dat bijna 40.000 kinderen getuige waren van mishandeling thuis tijdens de eerste lockdown of slachtoffer waren van verwaarlozing.

Schokkend

In 2017 werd een vergelijkbaar onderzoek gedaan en toen bleek dat het om 15.000 kinderen ging, oftewel 165 Meierijstadse kinderen. Het verschil met de situatie sinds corona is ronduit schokkend, vindt Hart. De cijfers komen bovenop alarmerende berichten over de psychische gevolgen van corona onder tieners.

Het gaat volgens het onderzoek van het IPW vooral om kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld en kinderen die emotioneel worden verwaarloosd. Bij dat laatste kan worden gedacht aan desinteresse van ouders om kinderen thuis schoolwerk te laten doen. Mocht dit worden gelezen door ouders van (basis)scholieren: als u uw kind niet stimuleert om schoolwerk te doen, dan doet u uw kind tekort. Dan verwaarloost u uw kind. (Overigens zijn er ook kinderen de juist opbloeien nu de scholen dicht zijn. Lees er hier over.)

Risico

Het risico op kindermishandeling groeit volgens het IPW als ouders een laag opleidingsniveau hebben (10 keer zo groot risico), werkloos zijn (3 keer) of als het gezin 4 of meer kinderen telt (2 keer). Het risico is niet groter bij eenoudergezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond.

Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) trok eind december aan de bel. Het instituut wijst erop dat het niet alleen gaat om verwaarlozing en zien dat anderen in het gezin worden mishandeld. Doordat jongeren meer thuis zijn, lopen ze volgens het Nji ook online meer risico om in contact te komen met mensen met slechte bedoelingen. Denk aan cyberpesten, sexting (uitgedaagd of gedwongen worden naaktfoto’s te delen), grooming (kinderlokken) en zelfs mensenhandel (loverboy).

Zorgwekkend is verder de ervaring van Fier, een hulpverlenende jeugdinstelling in Noord-Nederland. Fier biedt de mogelijkheid anoniem te chatten en daarvan werd in de eerste coronagolf 40 procent vaker gebruik gemaakt. Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting verdubbelde zelfs.

Veilig Thuis

Opmerkelijk is dat in die periode het aantal meldingen bij Veilig Thuis niet toenam, terwijl dit mede door gemeenten gerunde advies- en meldpunt speciaal is opgericht om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en aan te pakken. Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) vindt het net zo raar en zorgwekkend als Hart en stelde er onlangs vragen over aan haar partijgenoot, staatssecretaris Paul Blokhuis.

Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van meldingen is volgens Blokhuis ‘de isolatie van gezinnen, die minder contacten buitenshuis hadden. Professionals die huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren, hadden in die periode minder contact en dus minder zicht op deze vormen van geweld die zich grotendeels achter de voordeur afspelen’.

Koud

Het idee dat kinderen gedwongen thuis zitten in een ronduit grimmige en traumatiserende omgeving en dat ze niet meer op doordeweekse dagen in de schoolbanken even op adem kunnen komen – Hart krijgt het er koud van. Gelukkig is er wel een en ander te ondernemen, blijkt uit een reeks adviezen van het Nji. Hart stelde het College hierover bevragen.

Maak je je zorgen?

Hart schrijft de website van Veilig Thuis over: ‘Soms hoor of zie je dingen waarvan je je afvraagt of het allemaal wel goed gaat. Er is veel ruzie en herrie bij de buren. Of iemand heeft wel heel vaak blauwe plekken en kan dat niet goed verklaren. Of het zoontje van een vriendin is angstig, schrikachtig en depressief. Vaak is het moeilijk om te bepalen wat er aan de hand is en of er sprake is van verwaarlozing, misbruik of mishandeling. Maar het is altijd belangrijk om iets te doen en advies te vragen’. 

Bel in zo’n geval Veilig Thuis: 0800-2000. Of, als je jongere bent onder de 18, de Kindertelefoon: 0800-0432. Chatten kan daar ook: https://www.kindertelefoon.nl/.

Wil je meer lezen over wat je zelf kunt doen? Kijk op: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

[1251]

Hieronder de antwoorden op Kamervragen.

Lees ook
28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

20 maart 2024

Het zorginfarct komt eraan. Hoe oud bent u in 2040 en wie zorgt er dan voor u? Een pleidooi van…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

4 maart 2024

Resort De Molenheide blijft de gemoederen bezighouden. Hart ging op bezoek, boog zich over een rare motie en stelt vast…