Plan ‘droge voeten’ leidt niet tot applaus

donderdag 7 maart 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

19 januari 2024

Scouting Rooi krijgt een nieuwe dwarsdeelschuur naast Hoeve Arbeidslust. ‘We hebben dit als college niet goed gedaan’, erkende wethouder Rik…

Waterschap, College van Meierijstad en inwoners van Sint-Oedenrode kiezen allemaal dezelfde variant om het dorp te beschermen tegen wateroverlast. Wat ‘Hart voor Schijndel’ betreft mag het enthousiasme bij de Rooienaren wel wat groter.

De klimaatverandering vraagt om maatregelen om erger te voorkomen én om de mogelijke gevolgen het hoofd te bieden. Bij ‘Droge voeten Sint-Oedenrode’ gaat het om het laatste. Het plan voorziet in maatregelen om bij extreem hoog water het dorp droog te houden.

Ruimte voor de Dommel

Afgelopen december was het Rooise steunfractielid van Hart voor Schijndel, Clemens van Dijk, met nog zo’n 160 dorpsgenoten aanwezig op een bijeenkomst van de gemeente en het waterschap. Hij zag en hoorde daar de voorkeur voor de optie ‘Ruimte voor de Dommel’ opdoemen. Er waren nog drie andere opties, maar dankzij een heldere afweging is het voor zowat iedereen duidelijk waarom die afvallen.

De zogeheten zuidelijke bypass bijvoorbeeld, tot december in beeld als mogelijke keuze, leidt tot sterke verdroging van bepaalde gebieden. Die omlegging van de Dommel scoort trouwens ook beroerd op het gebied van ecologische effecten, kosten, de hoeveelheid grond die moet worden aangekocht en de landschappelijke inpassing.

Neutraal

Waterschap en gemeente deden onderzoek naar het draagvlak voor de verschillende varianten. Daaruit blijkt dat één variant op ernstige bezwaren leidt, twee andere varianten tot iets minder ernstige bezwaren en dat Rooienaren neutraal staan tegenover de optie ‘Ruimte voor de Dommel’. Daarbij worden buiten het dorp gronden geschikt gemaakt voor tijdelijke waterberging.

Het is fijn dat zowel de inwoners van Sint-Oedenrode, het waterschap en ons College dezelfde voorkeur uitspreken. Wel vindt Hart ‘neutraal’ een beetje zuinig. We vertrouwen erop dat in geval van ernstige wateroverlast ‘neutraal’ alsnog plaatsmaakt voor ‘jeetje, wat goed dat we voor die ene optie kozen!’.

Het duurt even voor we weten of de feedback inderdaad zo positief zal zijn. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2023 pas afgerond. En dan nog geldt dat het onzeker is of en wanneer de Dommel buiten haar oevers treedt. De kosten van de operatie, € 10,5 miljoen, komen voor rekening van het waterschap.

De Neul

Het College wil van de gelegenheid gebruik maken om meteen de omgeving van De Neul onderhanden te nemen. Eerder al werd € 2,5 miljoen gereserveerd voor het vitaliseren van het centrum. Een half miljoen van dat bedrag wil het College gebruiken voor de opknapbeurt. De fractie van Hart beraadt zich nog over dit onderdeel van het raadsvoorstel.

De raadscommissie vergadert donderdag 21 maart over het voorstel. Die vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

 

Hieronder voorstel van het College voor ‘Ruimte voor de Dommel’ en het opknappen van de omgeving van De Neul.

Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

22 januari 2024

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet…

19 januari 2024

Scouting Rooi krijgt een nieuwe dwarsdeelschuur naast Hoeve Arbeidslust. ‘We hebben dit als college niet goed gedaan’, erkende wethouder Rik…