Plan voor noordelijke aansluiting op N279

dinsdag 6 november 2018Leestijd: 3 minuten
Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

Het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en de gemeente hebben het idee bedacht om de N279 bij Veghel te voorzien van zowel een zuidelijke als ook een nieuwe noordelijke ontsluiting. Het proefballonnetje werd gisteravond opgelaten tijdens een bijeenkomst in Sint-Oedenrode.

In het gemeentelijk bestuurscentrum in dat dorp hield het POM een bijeenkomst voor leden en raadsleden. ‘Hart voor Schijndel’ voelde zich er een beetje ongemakkelijk bij en dat komt vooral omdat de club van ondernemers al lobbyend een wel heel belangrijke positie lijkt te krijgen binnen onze gemeente. Zo kregen de ondernemers het voor elkaar dat zowat het hele College aanwezig was.

De vraag die het bij ons opriep: komen de wethouders Economie, Ruimtelijke Ordening en Maatschappelijk Vastgoed ook naar een bijeenkomst van en voor cliënten Wmo? Vast niet. Al was het maar omdat mensen die afhankelijk zijn van voorzieningen binnen het sociaal domein hun krachten niet zo handig bundelen als de Meierijstadse ondernemers dat doen.

Boeiend

Het neemt niet weg dat het een boeiende avond was. Zo bracht de deelsessie over de N279 nieuws. Ambtenaren en mensen van het POM stelden samen terecht vast dat de plannen van de provincie voor het opkrikken van die weg niet ‘je van het’ zijn. Hart schreef het in het voorjaar van 2017 al: ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’.

Zo vreet de nieuwe brug met op- en afritten bij Keldonk veel ruimte, blijft er enorm veel vrachtverkeer over de Rembrandtweg in Veghel gaan, zal het verkeer over de NCB-laan volgens berekeningen zelfs toenemen, is er maar één aansluiting (Eerdsebaan) naar 400 hectare bedrijventerrein aan de westkant van het kanaal en komt het woon- en leefklimaat in de omgeving van de provinciale weg stevig onder druk te staan.

En dan voegen wij er nog aan toe dat de te verbreden weg eigenlijk niet past tussen kanaal en bedrijven. ‘Tussen de weg en het kanaal zit dertig centimeter’, vertelde een meneer van het POM.

Brief

Alsof de duvel er mee speelt: op de dag dat deze problemen werden gepresenteerd, viel er bij de fractievoorzitters een brief van de provincie op de digitale deurmat. Daarin is te lezen dat de verbetering van de N279 door diverse bestemmingsplan-gebieden gaat en dat het daarom wel zo handig is als de provincie de baas mag worden van die plannen. In plaats van de gemeente dus.

Hoe die discussie afloopt, nog geen idee. Wat we wel weten: gemeente en POM lijken gecharmeerd van het idee om twee nieuwe wegen aan te leggen. Eén nieuwe verbinding aan de noordkant, de ‘Retsel-variant’ genoemd, naar het bedrijventerrein bij Heeswijk-Dinther. En eentje aan de zuidkant. Die gaat van de nieuw te bouwen brug ten noorden van Keldonk via de westkant van de Zuid-Willemsvaart naar de Veghelse bedrijventerreinen Doornhoek en De Dubbelen.

WSD

We gaan er over nadenken. Maar we zijn met onze gedachten vooral bij een bijeenkomst van sociale werkvoorziening WSD vanavond. We vertrouwen erop dat behalve de wethouders sociaal domein ook Jan Goijaarts, Eric van den Boogaard, Coby van der Pas en Harry van Rooijen van de partij zijn.

Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…