Plannenmakers N279 zachte heelmeesters?

woensdag 7 juni 2017Leestijd:
Lees ook
13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

10 juni 2024

Met het plan voor metro-achtige supersnelle busverbindingen zijn medewerkers van ASML in de toekomst heel snel in Nijnsel, Veghel en…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

12 mei 2024

Alle begrip voor de overlast die de reconstructie Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel met zich meebrengt, maar is de bedachte omleiding wel…

De plannen over de N279 ontzien de kleine kernen rond Veghel en lijken daarom sympathiek. De vraag is of de plannenmakers geen zachte heelmeesters zijn die op termijn stinkende wonden veroorzaken.

In Zijtaart halen ze opgelucht adem. Het College stelt voor om geen verbindingsweg te maken van de A50 naar de N279 die via dat dorp voert. En even verderop komt een aansluiting voor Keldonk in het zoekgebied dat de dorpsraad daar prima vindt. Iedereen in de kleine kernen blij.

Vrachtverkeer

Dat valt nog te bezien. Wat Hart betreft leidt de keuze voor meer bedrijfsterreinen namelijk automatisch tot de roep om asfalt. Ten zuiden van Veghel wordt stevig geïnvesteerd in de industrieterreinen Foodpark en Doornhoek. Dat zorgt voor meer vrachtverkeer. Bekijk de kaart van het gebied en stel met ons vast dat een verbindingsweg van A50 naar N279, tussen de bedrijventerreinen en Zijtaart, zo logisch als wat is.

Begrijp ons goed: dit is nadrukkelijk geen pleidooi voor zo’n weg. Hart zet zich in voor de leefbaarheid van kleine kernen en is sowieso geen liefhebber van meer asfalt. Het neemt niet weg dat er waarschijnlijk niet aan te ontkomen valt. Wij hebben Foodpark en Doornhoek niet bedacht – de bestuurders die de terreinen wel tekenden, zullen op termijn na a ook b moeten zeggen. Denken wij. Of nee: vrezen wij.

Omleiding

En dan hebben we het nog niet gehad over Veghel. We kunnen ons helemaal vinden in de reactie die ene Steyn gaf op de website van het Brabants Dagblad. Hij stelt vast dat omrijden rond Veghel aantrekkelijk gemaakt moet worden. Een beetje, voegen wij van Hart er aan toe, zoals dat met de aanleg van de Structuurweg destijds in Schijndel ook is gedaan. Steyn: “Men moet nu niet […] zomaar de weg door Veghel verbreden. De A50 is toch ook niet op de plaats van de Rembrandtlaan gekomen?” En zo komt hij tot de conclusie dat er “geen halve oplossingen, maar een hele omleiding” moet komen.

Geen speld tussen te krijgen, hoe wij van Hart ook balen van nog meer wegen. Zoals gemeld: dat komt er nu eenmaal van, als er forse bedrijventerreinen worden aangelegd.

Klankbordgroep

Hart heeft trouwens met enige verbazing kennisgenomen van de inbreng van de klankbordgroep. Die groep bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbenden, zoals ondernemers, natuurorganisaties en bewoners van Keldonk, Boerdonk, Veghel en Zijtaart. Ze hebben allemaal hun mening gegeven. Wat ze niet deden: al die meningen met elkaar afstemmen en al wikkend en wegend tot een gezamenlijk advies komen. We zagen iets soortgelijks al eerder bij de herbestemming van het gemeentehuis gebeuren. In plaats van een advies, kwam er ook daar een lijstje met ideeën. Rijp en groen door elkaar en hier en daar ook nog eens haaks op elkaar staande suggesties en meningen. Dat schiet niet op.

Ons idee: laat mensen zelf ervaren hoe belangen botsen en hoe het dus nodig is elkaar te overtuigen en eventueel compromissen te sluiten. Nu wordt die fase overgelaten aan het College en de gemeenteraad en dat leidt tot gedoe. Het is voor het draagvlak en het democratisch proces beter als de direct betrokkenen bruggen slaan en knopen doorhakken.

Beeldvormend

Tijdens de beeldvormende avond van vanavond gaat het over de N279. Die avond wordt gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode, begint om 19.30 uur en is louter informatief. 

Lees ook
13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

10 juni 2024

Met het plan voor metro-achtige supersnelle busverbindingen zijn medewerkers van ASML in de toekomst heel snel in Nijnsel, Veghel en…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

12 mei 2024

Alle begrip voor de overlast die de reconstructie Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel met zich meebrengt, maar is de bedachte omleiding wel…