Red het landschap

vrijdag 3 mei 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
16 augustus 2022

Het plan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is in strijd met het bomenbeleidsplan van de gemeente. Hoewel het plan klaar is, is…

6 augustus 2022

Als er één onderwerp is waarbij de gemeente het bijna nooit goed kán doen, dan is het bomen. Laat ze…

4 augustus 2022

Hét thema van 2017 in de Meierijstadse politiek was de mogelijke komst van een megastal bij Nijnsel. Een terugblik en…

28 juli 2022

In 2017 was het thema afval hot. Problemen zijn er vijf jaar later nog altijd. Want waarom is het tarief…

27 juli 2022

Het college van Schijndel legde in 2016 een advies van de eigen beleidsambtenaar naast zich neer en stemde in beslotenheid…

Het Brabants landschappelijk erfgoed wordt bedreigd, stelt Brabants Heem. De noodkreet komt voor Meierijstad geen moment te vroeg.

Brabants Heem is de overkoepelende organisatie van 123 Brabantse heemkundeverenigingen. De organisatie houdt op 23 mei a.s. een congres in Asten en Hart probeert daarbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst staat geheel in het teken van het landschap van Brabant. Specifieker: de bedreiging van dat landschap.

Onder druk

Ruilverkaveling heeft sinds de jaren zestig al een hoop ellende aangericht, maar verstedelijking en de aanleg van wegen zorgen ook vandaag de dag nog voor bedreigingen. Historisch gegroeide landschapsstructuren staan daardoor stevig onder druk, aldus Brabants Heem.

In de lokale politiek horen we nogal eens wikkend en wegend beweren dat we op zoek moeten naar de balans tussen economie en behoud van het buitengebied. Hart is duidelijker. We dulden geen enkele nieuwe ontwikkelingen buiten bebouwde kommen die de ecologische of landschappelijke waarden aantast.

Wijboschbroek

Het verklaart de stelligheid waarmee we ons hebben verzet tegen de uitbreiding van de bedrijven Van Zutven in het buitengebied van Veghel en Gebroeders Van Kaathoven tussen Sint-Oedenrode, Boskant en Olland. Ook accepteren we geen enkel stukje asfalt in het Wijboschbroek. Net zo fel waren we tegen de bouw van een megastal bij Nijnsel.

Het is steeds weer een hard gevecht en succes is zelden verzekerd. Dat bleek onlangs nog bij ons voorstel om geen onderzoek te doen naar een mogelijke weg die kleine stukjes van het Wijboschbroek af zou snoepen. Zelfs de partij die eerder ‘Handen af van Wijboschbroek’ op haar website schreef, vindt het prima om zo’n weg te overwegen.

Beschermen

Brabants Heem stelt vast dat de roep steeds sterker wordt om dit soort processen van aantasting een halt toe te roepen. De organisatie ziet een belangrijke rol weggelegd voor heemkundekringen. Tijdens het congres wordt een manifest openbaar gemaakt, waarmee politici en andere beleidsmakers wordt gevraagd aandacht te hebben voor het Brabants landelijke erfgoed en dat te beschermen.

Slim. Want vooral de politiek moet zich bekommeren om het platteland en haar landschap. Die boodschap werd afgelopen maart nog verkondigd tijdens een expertmeeting, bedacht door Hart en uitgevoerd door de gemeenteraad. Bij die gelegenheid hield Floris van Alkemade, Rooienaar en rijksbouwmeester, een krachtig betoog voor een voorhoedepositie voor de gemeenteraad op dit gebied.

Lees ook
16 augustus 2022

Het plan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is in strijd met het bomenbeleidsplan van de gemeente. Hoewel het plan klaar is, is…

6 augustus 2022

Als er één onderwerp is waarbij de gemeente het bijna nooit goed kán doen, dan is het bomen. Laat ze…

4 augustus 2022

Hét thema van 2017 in de Meierijstadse politiek was de mogelijke komst van een megastal bij Nijnsel. Een terugblik en…

28 juli 2022

In 2017 was het thema afval hot. Problemen zijn er vijf jaar later nog altijd. Want waarom is het tarief…

27 juli 2022

Het college van Schijndel legde in 2016 een advies van de eigen beleidsambtenaar naast zich neer en stemde in beslotenheid…