Regio vol asbest

woensdag 24 oktober 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid asbest die in onze regio nog moet worden verwijderd.

Het ging gisteravond tijdens een boeiende bijeenkomst in Oss over de samenwerking van de gemeenten in Noordoost-Brabant op het allerlei terreinen. In zaaltjes werden raadsleden en raadscommissieleden bijgepraat over de jeugdzorg, Wmo, GGD, veiligheid, Agrifood Capital en de ODBN.

Niet sexy

Over de ODBN schreven we op deze site al vaker. ‘Niet sexy, wel belangrijk’ stelden we in januari 2017 al vast. Echt sexy is de organisatie nog steeds niet, maar de belangstelling voor de ODBN groeit wel. Dat komt enerzijds door de financiële problemen van de club en anderzijds doordat de handhavers en toezichthouders veel in het buitengebied actief zijn. Want laat dat buitengebied nou steeds nieuwswaardiger worden, dankzij leegstaande stallen, drugsafval en agrariërs die vanwege wetgeving en maatschappelijke tendensen onder druk staan.

En dus was er gisteravond best veel belangstelling voor de deelsessies over de ODBN. We hoorden daar dat de dienst de handen vol heeft aan de kerntaken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving in het buitengebied en bij industriële bedrijven. En dat er specifieke kopzorgen zijn.

Asbest

Asbest bijvoorbeeld. Asbest mag al lang niet meer worden toegepast, maar de volgende stap is dat ook bestaand asbest wordt verboden. In Den Haag wordt gewerkt aan een wet die daken met asbest vanaf 2024 verbiedt. Als dat doorgaat, is er voor veel particulieren werk aan de winkel. En dan zijn er nog de (gemeentelijke) wegen waarin asbest zit. U kunt op uw vingers natellen dat een verbod daarop er op termijn ook aankomt.

Heeft u een dak met asbest? Dan is het handig om niet te wachten tot er geen uitstel meer is. Tegen die tijd is het een drukte van jewelste bij de gespecialiseerde verwijderingsbedrijven op dat gebied. En ja, zo’n bedrijf heeft u waarschijnlijk nodig. Het is nu in de meeste gevallen al verboden om zelf met dat goedje aan de gang te gaan. En terecht, want asbest is kankerverwekkend en dus erg ongezond. Op de website van de gemeente leest u wanneer u zelf aan de slag mag en wat u moet doen als dat niet mag.

Sloop

Overigens houdt de ODBN met name toezicht op het saneren van asbest door die gespecialiseerde bedrijven. Dat saneren gebeurt niet alleen als uw dak eraf moet, maar soms ook als een bedrijfsgebouw wordt gesloopt. De ODBN houdt dan in de gaten of geen asbest vrijkomt. Tegelijkertijd wordt ook goed gecontroleerd of de sloop niet tot vervuiling van de bodem leidt en of er geen overlast door stof of herrie is.

Vooral Brabant heeft te kampen met asbest. Het heeft er voor gezorgd dat de ODBN dankzij haar praktijkervaring veel kennis opdeed en op landelijk niveau een belangrijke adviesrol speelt op dit gebied binnen de omgevingsdiensten. ‘Hart voor Schijndel’ vindt het een opsteker, met name omdat de dienst nogal eens slecht in het nieuws is vanwege financiële problemen. We schreven er al eerder over en komen er binnenkort in de raadscommissie op terug.

Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…