Terugblik eerste helft: veel tegenstemmers

maandag 5 augustus 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…

5 januari 2024

Hét thema in het laatste kwartaal van 2023 is de sluiting van de gemeentelijke balies in Schijndel en Sint-Oedenrode. Het…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

3 januari 2024

Hart krijgt zelfs regionaal dingen voor elkaar, blijkt in het tweede kwartaal van 2023. Verder voorkomt de partij dat de…

Traditie bij Hart: elke zomer blikken we terug op de eerste helft van het jaar en leggen we verantwoording af over wat we deden. Vandaag deel 1: onze moties en amendementen.

Net als alle andere partijen, waren we tot het reces niet erg succesvol met verzoeken en oproepen aan het College, moties genaamd. Ons verzoek om onkruid niet langer met glyfosaat (‘Roundup’) te bestrijden, haalde geen meerderheid. Hetzelfde geldt voor onze vraag om geen onderzoek te doen naar de aanleg van een weg door het Wijboschbroek.

Moties

We hebben geen spijt van onze pogingen, aangezien we juist met deze onderwerpen de publieke opinie flink hebben beïnvloed. Dat algehele glyfosaatverbod gaat er sowieso komen – kwestie van tijd. En het is een knappe fractie die over een paar jaar besluit tot de aanleg van een weg door een bos. In Wijbosch halen ze de rieken van de zolder, voorspellen we. 

Een motie van Hart, ingediend met de VVD, die wel werd aangenomen ging over het gebrek aan locaties om carnavalswagens te bouwen. Of het College maar op zoek wil gaan naar die plekken.

Ingetrokken

Soms trokken we voorstellen in voor ze in stemming kwamen. Eén motie trokken we in omdat het College direct toezegde die uit te voeren: we willen dat burgemeester en wethouders de in andere gemeenten al ingezette geluksmonitor gaan gebruiken. Met die onderzoeksmethode wordt in beeld gebracht hoe het staat met het geluk van inwoners. Het thema geluk staat trouwens centraal op ons zomerfestival van 30 en 31 augustus

De motie om een bomenhotel op te richten moesten we helaas ook inslikken. Het College overtuigde ons dat het praktisch onhaalbaar is in Meierijstad.

Amendementen

We dienden in de periode tot en met 2 juli twee amendementen in, dat zijn pogingen om een raadsvoorstel te wijzigen. Eén keer hadden we succes: bij al het handelen van de gemeente wordt uitgegaan van de inwoners. Niet als het toevallig zo uitkomt, maar altijd.

De tweede dienden we samen in met de VVD. Die fractie bedacht het voorstel. Het ging over een verscherping van de plicht van het College om verantwoording af te leggen over de resultaten van de citymarketing-campagne. Dit idee kreeg geen meerderheid. En ook hier geldt dat de kritiek op de citymarketing in de lokale samenleving niet mals was, zeker niet toen de campagne bekend werd.

Mocht u ons resultaat mager vinden: in totaal kwamen er tijdens zes raadsvergaderingen veertien moties voorbij, waarvan er slechts drie zijn aangenomen: die van ons over carnavalswagens, iets met ratten en extra eisen aan de huisvesting van arbeidsmigranten. En dan waren er nog negentien amendementen. Daarvan kregen er ook maar drie een meerderheid (bestemmingsplan Bunderse Hoek Veghel, iets met arbeidsmigranten en het al genoemde voorstel van Hart over handelen vanuit de inwoners).

Woensdag op deze site: wat hield u de eerste zes maanden van dit jaar bezig?

Lees ook
14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…

5 januari 2024

Hét thema in het laatste kwartaal van 2023 is de sluiting van de gemeentelijke balies in Schijndel en Sint-Oedenrode. Het…

4 januari 2024

Waar het alsmaar over gaat in de lokale politiek: woningbouw. Wat Hart betreft moet het vooral gaan over woningbouw in…

3 januari 2024

Hart krijgt zelfs regionaal dingen voor elkaar, blijkt in het tweede kwartaal van 2023. Verder voorkomt de partij dat de…