U bent de baas over het gemeentehuis

dinsdag 19 juli 2016Leestijd:
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Inwoners van Schijndel krijgen samen met professionals de beslissende stem over de herbestemming van het gemeentehuis. ‘Hart voor Schijndel’ kreeg daarvoor gisteravond tijdens de raadsvergadering de handen op elkaar.

De afspraak is het gevolg van een soort van inspraakbijeenkomst, die op 29 februari werd gehouden. Toen mochten inwoners en andere belanghebbenden ideeën indienen voor een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Het College van B. en W. maakte er een reeks van ‘rode draad-voorstellen’ van en dat zinde ons maar niks. Want waarom zouden we betrokken Schijndelaren niet ook stap twee laten zetten? Waarom laten we ze niet met elkaar in debat gaan en samen besluiten wat er met dat gebouw moet gebeuren?

Omarmd

‘Hart voor Schijndel’ schreef een initiatiefvoorstel om het voor elkaar te krijgen. Het College van B. en W. boog zich erover en schreef een uitgebreid memo, waarin feitelijk de ideeën van de partij worden omarmd. Het memo kwam wat laat, een uur of drie voor de raadsvergadering, maar de strekking is sympathiek. Heen en weer debatterend gooiden ‘Hart voor Schijndel’ en het college het op een mooi akkoordje: betrokken burgers en ‘marktpartijen’ gaan samen bedenken wat er met het gemeentehuis moet gebeuren en hun conclusie wordt een zogenoemde ‘uitvraag’: een plan waar aannemers, projectontwikkelaars of – als ze besluiten er een park van te maken – hoveniers een offerte voor mogen maken.

‘Hart voor Schijndel’, warm voorstander van vergaande burgerparticipatie, is blij met de uitkomst en nam de complimenten van andere partijen breed grijnzend in ontvangst. We hebben geen idee wat er met het gemeentehuis gaat gebeuren, maar wat we wel weten: de mening van betrokken Schijndelaren telt. De gemeente gaat binnenkort inwoners oproepen om deel te nemen aan de besluitvorming. Als wij u waren, dan schreven we ons in.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…