WINDENERGIE

‘Uitspraak Raad van State betekent niet veel’

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

De uitspraak van de Raad van State over windenergie maakte in zowat heel Nederland indruk, maar niet in Meierijstad.

Dat bleek gisteravond tijdens een online bijeenkomst voor belangstellenden over de mogelijke plaatsing van windturbines in Meierijstad.

De belangstelling was matig en dat komt misschien door het ogenschijnlijk saaie thema: het eerste concept van de conceptnotitie ‘reikwijdte en detailniveau’. Hart telde veertig deelnemers, waarvan meer dan de helft bestond uit ingehuurde adviseurs, ambtenaren, een wethouder en drie raadsleden. Eentje van Hart, twee van de SP.

Onderzoeksopzet

Het ging vooral over wat die notitie behelst. De uitleg illustreert dat het opwekken van duurzame energie een uitgebreid en langdurig traject is.

Zo gaat de notitie over hoe de gemeente in 2022 gaat onderzoeken welke van de al eerder vastgestelde zoeklocaties echt geschikt zijn. En zoals over de uitkomsten inspraak mogelijk is, zo is dat straks ook over het concept van de notitie en was dat gisteravond zelfs over het concept van het concept van de uiteindelijke onderzoeksopzet.

Al die inspraak lijkt overbodig vanwege een uitspraak van de Raad van State. Maar die uitspraak is niet heel indrukwekkend, hoorden de deelnemers gisteravond.

[tekst gaat verder onder afbeelding]

De uitspraak van de Raad van State is hier te vinden.

Eerst even over wat de uitspraak inhoudt. De hoogste bestuursrechter besloot dat de door het Rijk bedachte normen voor veiligheid, geluid en slagschaduw een goede verantwoording missen: een beoordeling van de effecten op het milieu.

Forse streep

Bij tegenstanders van windturbines ging de vlag uit. Wie kranten slordig las, concludeerde dat de Raad een forse streep door de bouw van windturbines zette.

De Meierijstadse VVD heeft inmiddels vragen aan het College gesteld. De fractie wil weten wat de consequenties zijn voor Meierijstadse windturbines, inclusief die van Veghel Win(d)t aan de A50.

Die consequenties zijn er amper, vindt Sergej van de Bilt van het door de gemeente ingehuurde bureau Pondera. ‘Beetje flauw misschien, maar de uitspraak betekent niet zo veel’, zei hij gisteren.

‘In ons onderzoek gaan we de impact op veiligheid, slagschaduw en geluid in beeld brengen. Vervolgens is het aan de gemeente om de normen vast te stellen.’

Wijboschbroek

Overigens gaat het bij het onderzoek ook nog om heel veel andere zaken, zoals gezondheid, ecologie, water, bodem, ruimtegebruik, archeologie, cultuurhistorie en landschap.

Die onderwerpen zijn ieder voor zich goed voor nogal wat debat en vragen, zo bleek gisteren. Twee deelnemers vroegen specifiek aandacht voor een van de zoekgebieden, het Wijboschbroek.

[tekst gaat verder onder kaartje]

Blauw zijn zoekgebieden voor windturbines. Paars is Windpark Veghel Win(d)t. De gemeenteraad ging daar al mee akkoord. Ook hier greep de Raad van State in: het onderzoek naar slagschaduw moet beter.

Sandor Löwik van de Brabantse Milieufederatie was een van hen en repte van regels die betrekking hebben op windturbines en vogelsoorten. Een ander wees op de kap van bomen die nodig is om de turbines aan de rand van dat bos te plaatsen.

‘Dat zal sowieso nodig zijn’, erkende Van de Bilt.

Volgende week is er weer een online bijeenkomst. Dan gaat het over de energiemix. Hart is er weer bij en doet weer verslag.

Wat vindt Hart?

Meierijstad moet meewerken aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, vindt Hart. Tegelijkertijd is de fractie wars van windturbines.

De partij heeft daarvoor vooral een nuchtere, praktische reden: het waait te weinig in Meierijstad om die dingen rendabel te laten zijn.

Samen bepalen

Voor wat betreft de locaties voor windturbines en velden met zonnepanelen, hecht Hart aan een betere samenspraak met inwoners. Hart wil dat inwoners van Meierijstad wat minder met de gemeente praten en wat meer met elkaar: samen bepalen wat er kan en moet.

Waarbij die inwoners ook verantwoordelijkheid dragen. Met alleen nee zeggen komen we er niet. Het afwijzen van windturbines brengt de morele plicht mee om te bezien hoe Meierijstad dan wél kan verduurzamen.

En verder vindt Hart dat het besparen op energie nog veel te weinig aandacht krijgt van de gemeente.

Compliment

Maar we hebben ook een compliment. De inbreng van inwoners is nog niet zoals Hart het graag ziet, maar is bij de windturbines wel beter dan voorheen bij de zonnepaneelvelden.

De avond van gisteren is er een voorbeeld van – inwoners werd gevraagd om te reageren op een concept van een conceptnotitie die ook nog eens gaat over slechts een opzet van een onderzoek. In weinig gemeenten is de ruimte om mee te praten zo groot.

Elke voordeel heb zijn nadeel, zo bleek. Hart hoorde de klacht dat het onderwerp (nogmaals: een concept van een concept van een onderzoeksopzet) nogal veraf ligt van de inspraak over de uiteindelijke locaties.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…