Veel kilte rond de zon (En rond de wind)

donderdag 23 januari 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

Sla uw armen om de inwoners heen, inspireer ze met een visie over een prachtige CO2-neutrale toekomst en betrek ze nadrukkelijker bij de weg naar dat doel. Dat is de teneur van het betoog van Hart, gisteravond tijdens een vergadering over windturbines en zonnepanelen in Meierijstad.

Maar liefst 3,5 uur debatteerde een van de raadscommissies over het voorstel van het College om op zoek te gaan naar locaties voor 35 windturbines en 914 hectare aan zonnepanelen. Waarbij vanaf maart particulieren of ondernemers zich al kunnen melden voor de eerste 50 hectare van die panelen.

CO2-neutraal

In twee artikelen zette Hart onlangs uiteen wat het voorstel behelst. Het was fijn geweest als alle deelnemers aan het debat die verhalen hadden gelezen – een enkeling verwarde het raadsvoorstel met een ander plan om samen met de regio stappen te zetten op weg naar duurzame energieopwekking. Het voorstel dat gisteren werd besproken gaat over de door de gemeenteraad vastgestelde wens dat Meierijstad in 2050 CO2-neutraal is. En daar is veel meer voor nodig dan die regiodeal.

Met name inwoners van Wijbosch lopen te hoop tegen het feit dat een strook aan de Zuid-Willemsvaart één van de mogelijke locaties wordt voor windturbines. En dat, overigens alleen in het bijna theoretische uiterste geval, het Wijboschbroek de thuishaven wordt voor zonnepanelen. De terechte kritiek vanuit dat dorp is volgens Hart het gevolg van de nogal onhandige manier waarop het College de plannen presenteerde en inwoners (niet) betrok bij de ideeën.

Overigens leidde de protesten van de werkgroep ‘Handen af van Wijboschbroek’ ertoe dat een meerderheid van de gemeenteraad tegen turbines en panelen in bossen en andere natuurgebieden lijkt. Hart is voorstander van zo’n verbod.

Essentieel

‘Onze inwoners en het bedrijfsleven lijken nu pas aan bod te komen’, zei gemeenteraadslid Mirjam van Esch gisteravond tijdens de vergadering. ‘Juist als het gaat om het plaatsen van windturbines en zonnepanelen, is het essentieel dat visie en noodzaak worden gedeeld met hen waar we steun, initiatieven en gedragsverandering van verwachten.’

Het College heeft een inspirerend en enthousiasmerend verhaal op de plank liggen, gepubliceerd in het najaar van 2018. Hart was destijds lovend over de Duurzaamheidsvisie Meierijstad die toen werd gepresenteerd. Maar dat document lijkt vergeten en het College liet het bij een kil, zakelijk plan. Waarbij ook nog eens bitter weinig aandacht is voor energiebesparing.

Bedenkingen

Wat ook jammer is: het College vraagt de gemeenteraad af te zien van het recht om een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven of juist te weigeren. Juist bij besluiten die stevig ingrijpen in de samenleving moet de volksvertegenwoordiging dat recht vooral opeisen, vindt Hart. De fractie zal daar tijdens de raadsvergadering van 6 februari een voorstel voor indienen.

Vanuit een van de coalitiepartijen werd gemeld dat dit formele recht voor zes maanden vertraging zorgt. Wat Hart betreft is het met name die haast, die leidt tot gebrek aan draagvlak. En is juist bij dit onderwerp draagvlak hard nodig.

Raadsvergadering

Overigens kondigden ook andere fracties wijzigingsvoorstellen en moties aan. Ze komen donderdag 6 februari voorbij. Dan vergadert de raad over het aanwijzen van zoekgebieden en de eerste vijftig hectare aan zonnepanelen. De vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

 

Hieronder het raadsvoorstel en de duurzaamheidsvisie uit 2018.

Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…