WONINGBOUW

Veghel bouwt voor… ja voor wie eigenlijk?

vrijdag 22 juli 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

Bijna 60 procent van de huizen die in 2021 in Meierijstad werden opgeleverd, staat in Veghel. De twee jaar geleden geconstateerde scheefgroei zet door. Schijndel komt er erg bekaaid af.

In Meierijstad werden volgens cijfers van het college vorig jaar 687 nieuwe huizen opgeleverd. Dat is mooi, eerder werd de lat voor 2021 op 600 gelegd. Het succes is te danken aan een fors pakket aan maatregelen, waarbij Hart er ook een paar bedacht (u leest er hier en hier over). Maar ere wie ere toekomt: het is vooral te danken aan de inzet van college en ambtenaren.

Boerdonk

Boerdonk, Mariaheide en Wijbosch hadden vorig jaar het nakijken – hier kwam geen enkele nieuwe woning. Vooral voor Boerdonk is dat vervelend, stelt Hart na wat rekenwerk vast.

[tekst gaat verder onder het overzicht]

Bron: gemeente Meierijstad

In 2018 werd de woonvisie vastgesteld en was er volgens dat stuk in Boerdonk behoefte aan 28 nieuwe huizen. Dat aantal kwam overeen met 9,7% van het aantal bestaande woningen. In geen enkel ander dorp was dat percentage zo hoog. Anders gezegd: de woningnood was daar destijds relatief gezien het grootst van heel Meierijstad.

Overigens blijkt uit dat rekenwerk dat de behoefte aan nieuwe huizen tussen de dertien kernen niet heel veel scheelt. Vanuit kleine kernen klinkt terecht vaak de noodkreet dat bij gebrek aan aanwas voorzieningen om dreigen te vallen, feit is dat er in bijvoorbeeld Olland relatief gezien niet meer vraag naar huizen is dan in de drie grote kernen.

Veghel

Maar het meest opvallend aan de cijfers van 2021 is toch wel dat 58% van de nieuwe huizen is opgeleverd in Veghel, een dorp dat 35% van het aantal Meierijstedelingen telt. Die extra woningbouw volgt uit de zogeheten verstedelijksopgave. Het betekent dat er daar de komende jaren nog eens 900 extra huizen moeten komen vanwege de verwachte vraag van mensen buiten Meierijstad.

Zo’n verstedelijksopgave kun je vanachter provinciale en gemeentelijke bureaus wel bedenken, maar mensen laten zich niet door ambtenaren, gedeputeerden en wethouders sturen. Want het tegendeel is het geval.

In 2020 schreef het collega al aan de raad dat er jaarlijks meer mensen uit Veghel vertrekken dan er zich vestigen. Het dorp groeit wel, maar dat is te danken aan het geboorteoverschot (meer geboortes dan overlijdens).

Scheefgroei

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning, moet in Schijndel en Sint-Oedenrode twee keer zo lang wachten als in Veghel. Het college stelde in 2020 al vast dat de boel binnen Meierijstad aan het scheef groeien is. Met de afgelopen week gepresenteerde cijfers is het allemaal nog wat erger geworden.

En het wordt in de nabije toekomst nog veel erger. Voor wat betreft vastgestelde, concrete plannen (‘harde plancapaciteit’) gaat het in Veghel om maar liefst 1249 woningen. Dat is ruim 35 keer zoveel als in Schijndel. Daar worden 35 huizen gebouwd. Zelfs kleinere dorpen als Erp (146) en Zijtaart (78) hebben meer concrete plannen.

Dat kan natuurlijk écht niet. Hart dient vandaag onderstaande vragen in bij het college.

Hieronder de woningbouwplannen voor de korte termijn en de brief van het college over de woningbouw vorig jaar.

Lees ook
21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…