BELASTINGEN

Verkiezingen in zicht: geen extra OZB

woensdag 17 februari 2021Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
3 mei 2021

CDA en Hart gaan op zoek naar extra geld voor Omroep Meierij. De Meierijstadse fracties van CDA en Hart willen…

16 april 2021

Omroep Meierij gebruikte een eenmalig cadeautje voor structurele uitgaven. Daardoor dreigt een paar jaar na de start al geldgebrek. CDA…

15 april 2021

Voor het eerst maakte Hart heel het gemeentelijke fractiebudget op. Daar schamen we ons niks voor. Integendeel. Het is traditie…

15 maart 2021

In de jaren negentig afgeschaft en mogelijk straks weer terug: de milieuheffing. De voorspelling kwam afgelopen woensdag voorbij tijdens een…

1 maart 2021

De schrik sloeg mensen om het hart toen de aanslag van de gemeente Meierijstad op de mat viel. Tijd om…

Allesbehalve verrassend: de jaarlijkse poging om de OZB extra te verhogen blijft voor de begroting van verkiezingsjaar 2022 achterwege.

Gisteren verscheen een brief van het College aan de gemeenteraad over de kaders voor de begroting van 2022. Het is het startsein van een jaarlijks proces. Dat proces begint met de brief van burgemeester en wethouders, krijgt een vervolg met een kadernota en algemene beschouwingen daarover en eindigt in het najaar met de vaststelling van de begroting van het daaropvolgend jaar.

Bezuinigingen

De afgelopen jaren draaide het steeds weer om de vraag of er een extra verhoging van de OZB moet komen. Extra wil zeggen: bovenop die trendmatige verhoging van 2%. Het College zei steeds ja, de raad stribbelde steeds tegen en uiteindelijk werd het dan nee. Behalve vorig jaar dan, toen ging het voor het eerst wel door.

De argumenten van het College waren dat keer trouwens sterk en kwamen erop neer dat het geld nodig is om een aangetoond tekort in de toekomst te voorkomen. Hart deed een poging om met de tegenstanders samen een pakket bezuinigingen te maken. Dat lukte niet.

Slim spel

Bij die gelegenheid liet Hart al doorschemeren dat de coalitiepartijen een slim spel speelden. Liever de OZB in 2021 extra verhogen dan in 2022, dachten ze volgens Hart. Want wie kan zich in maart 2022 bij de gang naar de lokale stembus die extra verhoging van 2021 nog herinneren?

En verdomd. Voor het eerst sinds de start van Meierijstad kondigt wethouder Jan Goijaarts (Financiën, CDA) dit keer geen extra verhoging van de OZB aan. Er wordt sowieso amper wat aangekondigd. Het lijkt erop dat het College voor 2022 geen nieuwe dingen wil bedenken. Voor nieuw beleid moeten we bij de ploeg wethouders zijn die na maart volgend jaar aantreedt.

ConsultingKids

Overigens is er ook zonder nieuw beleid nog genoeg te doen. Uit een gisteren meegestuurd overzicht van 2020 blijkt dat er vanwege corona nogal wat voorgenomen werk niet of maar gedeeltelijk kon worden uitgevoerd. Waar Hart trouwens begrip voor heeft.

Op één kleinigheidje na dan. De ingehuurde organisatie ConsultingKids, bedoeld om kinderen te laten adviseren over grote-mensen-problemen, zou zich bezig gaan houden met uit corona voortvloeiende nieuwe gewoonten en regels. Maar helaas: ‘Corona heeft gezorgd voor vertraging in de planning’, is te lezen in de Programmaverantwoording van 2020.

Het is zoiets als dat u met uw kapotte auto naar de garage wil, maar dat u die afspraak afzegt omdat uw auto stuk is.

Hieronder de brief van het College, de terugblik op 2020 en de uitgangspunten voor het beleidin 2022.

Lees ook
3 mei 2021

CDA en Hart gaan op zoek naar extra geld voor Omroep Meierij. De Meierijstadse fracties van CDA en Hart willen…

16 april 2021

Omroep Meierij gebruikte een eenmalig cadeautje voor structurele uitgaven. Daardoor dreigt een paar jaar na de start al geldgebrek. CDA…

15 april 2021

Voor het eerst maakte Hart heel het gemeentelijke fractiebudget op. Daar schamen we ons niks voor. Integendeel. Het is traditie…

15 maart 2021

In de jaren negentig afgeschaft en mogelijk straks weer terug: de milieuheffing. De voorspelling kwam afgelopen woensdag voorbij tijdens een…

1 maart 2021

De schrik sloeg mensen om het hart toen de aanslag van de gemeente Meierijstad op de mat viel. Tijd om…