Handleiding ‘Kijken naar begrotingsdebat’

woensdag 4 november 2020Leestijd: 4 minuten
Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

Weet u eindelijk hoe het zit met kiesmannen en swing states, is er de vaststelling van de begroting 2021 van Meierijstad. Dat is zo mogelijk nog ingewikkelder dan de Amerikaanse stemprocedure. Hier is de handleiding.

Hart denkt heus niet dat half Meierijstad vanavond achter de laptop zit om de raadsvergadering over de begroting te volgen. Hart wil echter wel dat het te volgen en te begrijpen is voor wie dat wil. Daarom dit stuk. En al lezen maar twee mensen dit, het zij zo.

166 pagina’s

De begroting is op zich al een complex boekwerk. 166 pagina’s dit jaar en die gaan allemaal over de plannen voor het volgend jaar. Een groot deel bestaat uit voortzetting van beleid dat al jarenlang bestaat – de gemeente stopt volgend jaar niet ineens met het afgeven van paspoorten, sommige dingen gaan gewoon altijd door.

Maar dan zijn er ook nog de nieuwe plannen. Zo nu en dan gaat het om ideeën die, als de raad ermee instemt, in één keer worden betaald. Veel vaker gaat het om zogeheten investeringen. Dan kosten twee zwembaden wel bijna tien miljoen, maar smeren we die kosten uit over tientallen jaren.

Opletten

Om het nog ingewikkelder te maken: sommige investeringen worden aangekondigd en komen volgend jaar als apart voorstel in de raad. Andere investeringen zijn een onderdeel van de begroting. Een jawoord tegen de begroting is een akkoord op die investeringen.

Vanwege het woord begroting lijkt het dat het boek en de bespreking daarvan vooral over geld gaan. Dat is maar gedeeltelijk zo. Want het gaat ook over en misschien wel vooral inhoudelijke keuzes. Wel een vernieuwde Markt in Sint-Oedenrode, geen rondweg om Erp – om eens wat te noemen. En dus moet de raad opletten. Zijn de voorgestelde keuzes ook die van de raad?

Anders

Dan nu hoe de begroting door de Meierijstadse gemeenteraad wordt vastgesteld. Dat gebeurt hier anders dan in de meeste andere gemeenten.

Zo houden de meeste gemeenteraden algemene beschouwingen als de begroting door het College is gepresenteerd. Dan vertellen ze wat er aan die begroting geweldig is en wat er niet aan deugt.

Baas

In Meierijstad worden die beschouwingen in het voorjaar gehouden en dan is er nog helemaal geen begroting. Het idee daarachter: de raad is de baas en dus moet de raad vertellen wat er in de begroting moet komen te staan. De raad geeft feitelijk al beschouwend instructies aan het College.

Een maand of drie later is de begroting er. Het debat daarover wordt, ook alweer anders dan in de meeste gemeenten, gehouden tijdens een vergadering van een raadscommissie. Twee weken later, vanavond, is er de raadsvergadering. Dan gaat het alleen nog over eventuele wijzigingsvoorstellen van raadsfracties (amendementen) en over verzoeken aan het College (moties).

Grote lijn

Voor buitenstaanders is de vergadering waarin de begroting wordt vastgesteld mogelijk wat raar. Het gaat dankzij die wijzigingsvoorstellen en moties vanavond over details en de raad lijkt de grote lijn te vergeten. Dat is dus niet zo. Die grote lijn stond twee weken eerder centraal, tijdens de bespreking in de commissie.

Zo. Bent u weer bij. De volgende week in onze serie Handleiding: hoe wordt tandpasta fabrieksmatig in tubes gestopt en wat zit er allemaal in een frikandel. En als u nog meer wil weten over hoe de politiek werkt, lees dan dit.

De raadsvergadering kan vanwege corona niet op locatie worden bijgewoond, maar is hier vanaf 19.30 uur online te volgen. Het gaat vanavond ook over de bouw van een buurthuis en woningen in Schijndel en over de gebiedsvisie De Molenheide, ook al in Schijndel.

 


 

Begrotingsvoorstellen

De amendementen (wijzigingsvoorstellen) die vanavond worden besproken:

1. Reserveer een deel van de reserves van sociale zaken voor extra kosten die de gemeente mogelijk gaat maken vanwege corona (D66); 2. Voer een zogeheten ‘situationeel grondbeleid’ in om de bouw van huizen te bespoedigen (D66 en PvdA); 3. Geef geld voor de oprichting van een Meierijstadse afdeling van de Volksuniversiteit (Blanco, Lokaal); 4. Zie zonder dekking af van een extra verhoging van de OZB (Lokaal, Gemeentebelang); 5. Maak € 7.500 vrij voor een verkenning naar de mogelijkheden voor een weg rond Erp (Gemeentebelang).

En dan zijn er nog drie moties:

1. Laat het College begin volgend jaar geld zoeken om de extra OZB-verhoging alsnog terug te kunnen draaien (Lokaal, Gemeentebelang – deze motie volgt waarschijnlijk als het amendement over hetzelfde onderwerp wordt afgewezen); 2. Maak een plan voor verbetering van de Pastoor van Haarenstraat in Mariaheide (Gemeentebelang); 3. Bied behalve de begroting ook detailinformatie over kosten en baten aan de raad aan (Gemeentebelang).


 

 

Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…