Was het wel een natuurlijke dood?

zaterdag 14 april 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
10 juli 2024

Meierijstedelingen die gebruik maken van Wmo-diensten zijn in het algemeen minder tevreden dan die van andere gemeenten in de regio….

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

Het afgelopen jaar werd de GGD 28 keer ingeschakeld om de niet-natuurlijke dood van een inwoner van Meierijstad vast te stellen. Dat is nogal vaak.

‘Hart voor Schijndel’ las het in het jaarverslag 2017 van GGD Hart van Brabant, dat gisteren werd gepubliceerd. Het verslag biedt met zogeheten factsheets informatie over het werk van de GGD per gemeente. En zo zien we dat de dienst ruim twee keer per maand werd gevraagd overlijdenspapieren te tekenen. Dat gebeurt als iemand overlijdt na een ongeval, euthanasie, een misdrijf of bij zelfmoord. Ter vergelijking: in de veel grotere gemeente ’s-Hertogenbosch was er sprake van slechts zestien lijkschouwen in 2017.

Gezonde school

Net zo opvallend is dat de GGD maar twee scholen in onze gemeente het vignet gezonde school gunde. In Oss zijn dat er negen en in ’s-Hertogenbosch zelfs 23. Overigens zijn er ook gemeenten met geen enkel vignet. Scholen krijgen het keurmerk als ze bewijzen dat ze in de lessen structureel aandacht schenken aan gezondheid, als gezond gedrag wordt gestimuleerd, gezondheidsproblemen worden gesignaleerd en als er sprake is van gezondheidsbeleid met betrekking tot leerlingen en leraren.

Aan het College van Meierijstad ligt het niet. B. en W. hebben aandacht voor gezondheid in het algemeen en die van kinderen in het bijzonder. De toenmalige gemeente Veghel deed al mee aan het programma Jongeren Op Gezond Gewicht en dat wordt uitgebreid tot heel Meierijstad. Gezondheid is één van de vijf pijlers van het beleid van ons College.

Keuzevrijheid

Het kan dan ook niet anders of de GGD krijgt het de komende jaren druk met Meierijstad. De tijd dat alle gemeenten hetzelfde standaardpakket van wettelijk verplichte diensten afnamen bij de dienst is voorbij. Onze GGD stuurt stevig aan op meer keuzevrijheid voor gemeenten, op diensten op maat en op zogeheten pluspakketten – daarin zitten producten en diensten die niet wettelijk verplicht zijn.

Dankzij dit beleid heeft de GGD het in de ene gemeente nu al drukker dan de andere. Zo speelt de dienst in Tilburg een prominente rol bij de toegang tot zorg op het gebied van Wmo. ‘Hart voor Schijndel’ is daar enthousiast over en volgt de ontwikkelingen in die stad met grote belangstelling. Wij zien een voortrekkersrol van de GGD binnen de Meierijstadse sociale wijkteams wel zitten. Het zal, zo verwachten we, de kwaliteit en effectiviteit van die teams vergroten.

Lees ook
10 juli 2024

Meierijstedelingen die gebruik maken van Wmo-diensten zijn in het algemeen minder tevreden dan die van andere gemeenten in de regio….

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….