VEGHELS BUITEN

Weg met de rem op sociale woningbouw

zaterdag 17 december 2022Leestijd: 2 MINUTEN
Lees ook
24 mei 2024

Een opknapbeurt voor de NCB-laan in Veghel vindt Hart prima, maar verwacht er niet te veel van. ‘Van een drol…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

De grens van 25 % sociale woningbouw in het uitbreidingsplan Veghels Buiten Noordoost is van de baan.

Een voorstel met die strekking van Hart, SP en PvdA/GroenLinks, ingebracht door Hart-raadslid Laurens van Voorst, is afgelopen donderdag met algemene stemmen aangenomen.

In het masterplan over de uitbreiding is opgenomen dat er 25 % sociale woningbouw komt. Veel te weinig, vinden de drie partijen. De behoefte aan goedkope woningen groeit enorm en projectontwikkelaars zien tegelijkertijd steeds minder heil in de bouw van dure huizen.

Dure villa’s

Diverse partijen sputterden tijdens de raadsvergadering nog even tegen. Ze willen dure villa’s laten bouwen omdat de gemeente dan fors meer verdient aan de verkoop van grond. Voor sociale huur gelden immers lagere prijzen. En terecht.

Uiteindelijk bracht wethouder Jan van Burgsteden (Grondzaken, VVD) alle partijen samen met een compromis: haal nu die 25% uit het masterplan en bezie bij het vaststellen van het bestemmingsplan op een later moment wat voor type huizen er waar komen. Hart, SP en PvdA/GroenLinks bouwden een eerder bedacht voorstel om tot dat fraaie compromis en kregen de hele raad mee.

In de praktijk betekent dit dat er vrijwel zeker meer sociale huurwoningen komen. Komend jaar wordt de woonvisie herzien en dan wordt de grens van 25% naar verwachting verhoogd naar 30%. Dat is namelijk conform het nieuwe rijksbeleid. Het kan niet anders of het bestemmingsplan volgt dan die visie.

Dienstbaar

En ja, daar verdient de gemeente dan fors minder aan. Laurens hield de raad voor dat dit letterlijk de prijs is die de gemeente moet betalen om dienstbaar te zijn aan mensen die het zonder de overheid niet redden.

‘Als we minder huizen van zeven ton laten bouwen, dan kunnen de misgrijpende kopers daarvan uitwijken naar een woning van vijf of zes ton. Andersom geldt zoiets niet voor inwoners die afhankelijk zijn van sociale huur. Als zo’n woning er niet is, dan hebben ze niets.’

Lees ook
24 mei 2024

Een opknapbeurt voor de NCB-laan in Veghel vindt Hart prima, maar verwacht er niet te veel van. ‘Van een drol…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …