Woonvisie: weinig ruimte voor inbreng

woensdag 14 maart 2018Leestijd: 2 á 3 minuten
Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

Deelnemers aan de klankbordgroep Woonvisie moeten zich niet teveel illusies maken: de ruimte voor hun inbreng is beperkt. Dat blijkt uit het zogeheten ‘basisdocument Woonvisie’, dat de gemeente schreef. Het stuk wordt vanavond gepresenteerd tijdens een beeldvormende avond.

Het idee van de klankbordgroep maakte ons vorig jaar enthousiast. Makelaars, projectontwikkelaars, woningcorporaties, huurders, woningzoekenden en woningeigenaren zouden samen met de gemeente de woonvisie gaan maken. Ze hielden vorig jaar juni samen een boeiende startconferentie.

Flauwekul

Hier en daar mopperden raadsleden dat het allemaal tijdrovend gebabbel is en dat heel die woonvisie sowieso flauwekul is. Dat vonden we toen nogal negatief. Daar komt bij dat het maken van een woonvisie wettelijk verplicht is. Maar we moeten die criticasters van SP en Gemeentebelang wel een klein beetje gelijk geven. Dankzij de basisdocument weten we dat de klankbordgroep niet al met heel veel ideeën kunnen komen.

Dat komt omdat de gemeente overspoeld is met cijfers over de ontwikkelingen op het gebied van bevolkingssamenstelling, huishoudens, inkomens en de daaraan gerelateerde behoefte aan woningen. Daardoor is er amper speelruimte voor die klankbordgroep. We weten redelijk nauwkeurig hoeveel inwoners Meierijstad in 2030 en 2040 heeft en hoeveel gezinnen en eenpersoonshuishoudens er tegen die tijd zijn. Ook hebben we in beeld hoe groot de behoefte is aan sociale huur, commerciële huur en koophuizen en welke leeftijden de toekomstige woonconsumenten hebben. Wat er aan ruimte voor eigen inbreng overblijft is weinig meer dan het vinden van mogelijke bouwlocaties en een visie op het verduurzamen van woningen.

Ramingen

Het onderwerp wonen wordt er overigens niet minder belangrijk van. In het basisdocument lezen we dat het een klus wordt om te voldoen aan de voorspelde vraag. Tot 2040 moeten er in de gemeente 4465 tot 5421 woningen bijkomen – en ja, wij vinden het ook raar dat het enerzijds ramingen zijn en anderzijds zulke nauwkeurig lijkende aantallen.

Hoewel er ook in Schijndel een forse inhaalslag nodig is van zowel sociale woningbouw als koopwoningen, moet er vooral in Veghel flink worden gebouwd. Want behalve de ‘gewone’ bevolkingsontwikkeling en de komst van statushouders en migranten (‘Nodig voor de verdere economische ontwikkeling’, aldus de schrijvers van het rapport) heeft Veghel nog een zogeheten ‘verstedelijkingsopgave’. Die houdt verband met de industrie in en rond dat dorp. Die bedrijven trekken nieuwe medewerkers en dus nieuwe inwoners. De verwachting van de schrijvers van het rapport is dat de aantrekkende economie leidt tot een groeiende behoefte aan goedkope huizen.

Geruststellend

We moeten niet als een berg opzien tegen wat er allemaal nog moet worden gebouwd. Want op pagina 4 lezen we dit geruststellend zinnetje: ‘De meeste woningen staan er al’.

De beeldvormende avond wordt gehouden in het raadhuis van Sint-Oedenrode en begint om 19.00 uur. Het gaat ook over paracommercie, sport en de Omgevingsdienst Brabant Noord. Het basisdocument kunt u hieronder vinden en downloaden.

Lees ook
20 juni 2024

Wie voor het eerst een huis koopt, kan binnenkort bovenop de hypotheek extra geld lenen. Voor hen is er vanaf…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…