HALFJAARVERSLAG

Wel kleedlokalen, geen schone akkers

zondag 18 juli 2021Leestijd: 5 MINUTEN
Lees ook
18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…

5 januari 2024

Hét thema in het laatste kwartaal van 2023 is de sluiting van de gemeentelijke balies in Schijndel en Sint-Oedenrode. Het…

De meest actieve partij van Meierijstad wist de eerste zes maanden van dit jaar die reputatie te versterken. Een overzicht.

Het is een traditie: in juli kijkt Hart in de achteruitkijkspiegel. We blikken terug op de eerste helft van het jaar. Of nou ja, tot aan het begin van het reces. Dat was dit keer dus op 15 juli, toen er nog een beeldvormende avond plaatshad.

Het waren lastige maanden, aangezien Hart op zijn best is tijdens live ontmoetingen met bewoners- en actiegroepen, individuele Meierijstedelingen en belangenorganisaties. Dat kwam er amper van. Corona.

Er bleef genoeg over. Wat heet: in de eerste zes maanden publiceerde Hart maar liefst 167 artikelen op deze site, die trouwens op 20 januari compleet werd vernieuwd. De reacties op de nieuwe site waren bijzonder positief. Ook het aantal bezoekers, sowieso al vijf jaar stijgend, maakte een flinke sprong.

Buiten de raadzaal

Zoals altijd boekten we de meeste successen buiten de raadzaal. Zo zorgden we er al overleggend voor dat alle rolstoelers welkom blijven in het speciale vervoer dat er voor hen bestaat. Voor wie dat de gewoonste zaak van de wereld vindt: nieuwe regelgeving leek ervoor te zorgen dat mensen met maatwerk-rolstoelen niet meer welkom zijn. Want niet getest.

Nog zo’n succes: bouwaanvragen worden eerder behandeld. We hadden er geen motie of zo voor nodig, een mondelinge klacht tijdens een commissievergadering was voldoende voor een van de wethouders.

Soms is een publicatie op deze site al voldoende om iets voor elkaar te krijgen. Hart maakte melding van het proefballonnetje van de VVD om de sportaccommodaties van Boerdonk en Keldonk te sluiten en de sportieve inwoners van die dorpen naar Erp te sturen. Hart wees lezers op het idee en hupsakee – daar was een stevige brief van de verenigingen daar. Nooit meer iets gehoord van dat rare VVD-plan.

Waar we pas echt trots op zijn: ons plan om inwoners zelf de luchtkwaliteit te laten meten, werd een groot succes. Inmiddels is de vereniging Samen Meten Meierijstad zelfstandig en doen er ruim honderd mensen mee. Hart heeft er geen bemoeienis meer mee.

Bouwplan

Als het even kon, probeerden we het afgelopen halfjaar digitaal mensen te ontmoeten. Zo mochten we omwonenden van een mogelijk woningbouwterrein adviseren hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de plannen.

Wat bijzonder is: die omwonenden zijn tegen het bouwplan en Hart is voor – het neemt niet weg dat we graag uiteenzetten hoe zij zich kunnen verzetten tegen wat zij als onwenselijk beschouwen. Hart beschouwt het als een van haar opdrachten: inwoners op weg helpen bij het verkrijgen van invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid.

Overigens vonden die bewoners ons aan hun zijde toen ze klaagden over de goedkeuring van het bouwplan nog voor zij door de initiatiefnemer waren gehoord. Dat is in strijd met de gemeentelijke regels.

Lokale democratie

Een opiniestuk in het Brabants Dagblad van Hart-raadslid Mirjam van Esch kreeg bijval en kritiek. Mirjam mopperde dat de lokale democratie in Meierijstad door een onnodig strenge uitleg van coronaregels werd beknot. Inmiddels vergaderen we weer in Sint-Oedenrode.

Voor de meeste Meierijstedelingen is het klein bier, maar dat geldt niet voor het Schijndelse echtpaar dat sinds afgelopen voorjaar een laadpaal voor de deur heeft. ‘Verplaatsen leidt tot kritiek van anderen’, aldus de betrokken wethouder. Hart bewees dat hij het mis heeft: op initiatief van de partij bedachten straatbewoners een plek waar iedereen mee kan leven.

Omroep Meierij krijgt meer geld. Hart en CDA stelden vragen aan het College over de tekorten daar en dat was genoeg voor burgemeester en wethouders om een bescheiden extra potje te vinden.

Hart betrekt graag mensen bij de politiek en organiseerde afgelopen voorjaar daarom ‘Het klasje van Hart’. Het werd een succes. Vier avonden lang lieten acht mensen zich enthousiast maken voor de lokale politiek. We hielden er zelfs een nieuw steunfractielid aan over. Waarover binnenkort meer.

In de raadzaal

Wat betreft de successen in de raadzaal: het College gaat zich inzetten voor rookvrije speelplaatsen en sportparken. Dat is te danken aan de motie die Hart samen met Gemeentebelang en de PvdA indiende. Die werd afgelopen januari met unanieme stemmen aangenomen.

Net zo unaniem was in april de steun van het idee van Hart, Lijst Blanco en Lokaal om in afwachting van Omnipark Erp toch maar alvast de kleedkamers van de voetbalclub onderhanden te nemen. Dat gaat gebeuren.

Derde unaniem aangenomen motie: het College gaat in overleg met ziekenhuis Bernhove om in Veghel een polikliniek te openen, zoals jaren geleden al eens is beloofd. Het voorstel is door Hart alleen ingediend.

En dan was er nog een motie die wethouder Menno Roozendaal (Jeugd, PvdA) haastig uitvoerde nog voor hij werd ingediend: extra steun aan jongeren die tijdens corona stevige psychische klappen opliepen.

Tegenvallers

En dan zijn er nog de tegenvallers. Zoals we in Erp alvast kleedkamers wilden realiseren, zo probeerden we ook de multifunctionele accommodatie daar letterlijk van de grond te krijgen. We dienden een voorstel in met D66, Lokaal en Lijst Blanco. Helaas, geen meerderheid.

Maar wat we nog erger vinden: ons plan om gemeentelijke akkers vrij van glyfosaat te maken, werd afgelopen juni weggestemd door CDA, Lokaal, VVD, Lijst Blanco en Gemeentebelang.

We dreigden daarom wat sikkeneurig aan het zomerreces te beginnen. Op de valreep kwam het met ons humeur toch nog goed. Want er komen op initiatief van Hart openbare toiletten in de centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

De cijfers

De periode 1 januari 2021 tot het begin van het reces in cijfers:

Vergaderingen fractie: 16; andere vergaderingen en overleggen binnen Hart, waaronder ALV: 18; vergaderingen agendacommissie: 4; bijeenkomsten fractievoorzitters: 4; beeldvormende avonden: 10; commissievergaderingen: 11; raadsvergaderingen: 8; overige vergaderingen raadsleden (werkgroepen en dergelijke): 4; webinars en bijeenkomsten bijgewoond: 7; bevraagd door derden (onderzoekers, vereniging raadsleden, journalisten en dergelijke): 14; overleggen met of werkbezoeken aan bewoners(groepen) en organisaties: 18; overleggen met ‘Samen Meten Meierijstad’ in opstartfase: 2; bijeenkomsten ‘Klasje van Hart’: 4; artikelen op eigen site: 163 (inclusief dit stuk); persberichten verstuurd: 4; overleggen met wethouder(s) en/of ambtenaren: 3; schriftelijke vragen gesteld: 16 (11 technisch en 5 bestuurlijk); moties van Hart die zijn aangenomen: 3 (kleedkamers voetbalclub, polikliniek, rookvrije speelplaatsen); amendementen (wijzigingsvoorstellen) van Hart die zijn aangenomen: 1 (openbare toiletten); moties van Hart die zijn verworpen: 2 (verbod glyfosaat op gemeentelijke akkers, MFA Erp); amendementen (wijzigingsvoorstellen) van Hart die zijn verworpen: 0.

Lees ook
18 maart 2024

Stan Kastelijn loopt een week of zes stage bij Hart. ‘Ik wil wel eens zien hoe een fractie dingen voor…

14 maart 2024

Als journalist kon hij zich niet verbinden aan een politieke partij, maar nu hij met pensioen is treedt Rooienaar Jan…

14 februari 2024

Lokale partijen als Hart worden minstens zo goed ondersteund als lokale afdelingen van landelijke partijen. Met dank aan het Kennispunt…

11 februari 2024

Hart is in carnavalsstemming en gooit er een carnavalskraker van vier jaar geleden in.   De partij slingerde al een…

5 januari 2024

Hét thema in het laatste kwartaal van 2023 is de sluiting van de gemeentelijke balies in Schijndel en Sint-Oedenrode. Het…