BOMENKAP

Wijboschbroek wordt Wijboschleem

woensdag 11 januari 2023Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

Is er in het Wijboschbroek sprake van kaalslag en natuurvernietiging of wordt hier juist gewerkt aan natuurverbetering?

Verontruste inwoners benaderden Hart over kaalslag in het Wijboschbroek. ‘We voerden actie tegen een weg door het bos en tegen windmolens bij het bos. Maar nu is er helemaal geen bos meer’, aldus een van de verontrustende berichten op Facebook.

Kaalslag

De gemoederen lopen weer hoog op. Ondanks twee informatiebijeenkomsten afgelopen najaar schrokken inwoners bij en bezoekers van het bos zich rot van de kaalslag die er momenteel plaatsvindt in het zuidelijk gedeelte van het Wijboschbroek.

[tekst gaat verder onder de foto]

Wie niet weet van de plannen met het Wijboschbroek schrikt zich rot bij een bezoekje aan het natuurgebied.

Volgens een informatiebord aan de rand van het bos is het werk bedoeld om het bos, in bezit van Staatsbosbeheer, weer terug te brengen naar een leembos (zie kader verderop). Bossoorten zoals boskortsteel, salomonszegel en bosanemoon komen zo terug en dragen bij aan soortenrijke eiken-en haagbeukenbossen.

Soortenbescherming

Fractievoorzitter Mirjam van Esch van Hart stelde vragen aan het college en trok ook aan de bel bij Stichting Boom en Bos, Ark Natuurontwikkeling en Bosgroep Zuid Nederland – stuk voor stuk organisaties waar ze alles weten van bomen en ook nog eens bekend zijn met het Wijboschbroek.

Vooralsnog lijkt alles volgens afspraak en planning te verlopen én is de operatie goed voor de natuur. Wethouder Jan van Burgsteden (Water- en natuurbeheer, VVD) laat weten dat er is gewerkt volgens het ‘werkprotocol soortenbescherming bosbeheer’ en dat de flora en fauna vooraf is geïnventariseerd door ecologen.

Van elders

Verder schrijft hij aan Hart dat dankzij de kap de biodiversiteit toeneemt. Een natuurlijk leembos heeft namelijk een veel rijkere flora en fauna dan een bos met exoten, zeg maar ‘bomen van elders’. Er worden louter soorten geplant die hier van oorsprong thuishoren, zoals hazelaars, lindes en haagbeuken.

We moeten wel geduld hebben. Voor het Wijboschbroek echt een schitterend leembos is, daar gaan wel wat jaren overheen.

Wat is een leembos?

Een leembos kenmerkt zich door zijn zachte, vochtige, modderige en vrij instabiele bodem. De leemlaag in de ondergrond houdt het water tegen, waardoor het niet in de bodem kan zakken. In de winter en in het voorjaar is het in een leembos daardoor erg vochtig en staat op veel plaatsen water.

Bron: Nature Today

Lees ook
16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…