ZON- EN WINDENERGIE

Zoekgebied Wind bij Het Lijnt uitgebreid

donderdag 8 april 2021Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
7 december 2023

De invoering van de Omgevingswet gaat voor gedoe zorgen. ‘Je zult zien dat op 2 januari systemen vastlopen.’ Die voorspelling…

6 december 2023

Duizenden kilo’s chloriden en sulfaten worden dagelijks in België in De Dommel geloosd. Het gif stroomt door Sint-Oedenrode. De gemeenteraad…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

26 november 2023

Tot verbazing van Hart mogen kerstboomverbrandingen in Meierijstad gewoon doorgaan. De kerstboomverbrandingen komen voort uit de eeuwenoude traditie om het…

Het zoekgebied voor windturbines bij het Keldonkse buurtschap Het Lijnt is sinds gisteravond groter geworden.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad de gebieden vast waar mogelijk zon- en windparken komen. Hart stemde destijds tegen het plan waarin die gebieden staan. De reden is dat de inbreng van omwonenden slecht is geregeld.

Uitgebreider en breder

Gisteren waren er maar liefst twee onlinebijeenkomsten over het opwekken van duurzame energie. Aan het einde van de middag een webinar voor gemeenteraadsleden en andere genodigden over de hele regionale energiestrategie. Daarna was er een Meierijstadse beeldvormende avond en die ging onder meer over de windturbines.

Het goede nieuws is dat de inbreng van bewoners bij de plaatsing van windturbines uitgebreider en beter is. Zo hoorden we gisteravond dat er diverse zogeheten ‘tafels’ komen, bijeenkomsten waarin zowel per gebied als per thema ruime gelegenheid is tot inspraak.

Belangstellenden krijgen het advies om een abonnement te nemen op de digitale nieuwsbrief ‘Hart op zondag’. Via die gratis nieuwsbrief wordt binnenkort meer informatie gedeeld over de mogelijke inbreng van bewoners.

Dat de inspraak beter is dan destijds bij ‘zon’, wisten we trouwens al. Een pleidooi daarvoor van Hart werd afgelopen september al gehonoreerd (lees: ‘Meer inspraak bij locaties windturbines’).

Windturbines Jekschot

Het slechte nieuws is voor de mensen die pakweg 4 tot 5 km ten zuiden van Zijtaart en ten oosten van Nijnsel wonen. Het al bestaande zoekgebied voor windturbines, genoemd naar buurtschap Het Lijnt, is groter geworden. Het gebied loopt nu ook dwars door het zuidelijke deel van Jekschotstraat.

De uitbreiding is trouwens min of meer te danken aan de gemeenteraad. Met een motie werd het College vorig jaar gevraagd om in de grensgebieden meer samen te werken met buurgemeenten.

[Tekst gaat verder onder het kaartje]

Het nieuwe zoekgebied. Grenzen bij benadering. Geen rechten aan ontlenen s.v.p.

Het gevolg is dat er een groot zoekgebied komt dat zowel in Laarbeek (ten noorden van Mariahout) als in Meierijstad ligt. Dat mag dan het gevolg van een motie zijn, het nieuwe zoekgebied moet toch écht door de raad worden goedgekeurd. We gaan eens informeren bij het College of griffie.

Kerncentrale

Zowel tijdens de beeldvormende avond als tijdens het webinar ging het gisteren ook zijdelings over andere vormen van duurzame energie dan wind en zon. ‘Er zijn mensen, die zeggen: doe maar een kerncentrale’, vatte wethouder Harry van Rooijen (Duurzaamheid, VVD) gistermiddag in een Haagse (!) televisiestudio de suggesties samen.

Hij herhaalde nog maar eens wat al zo vaak aan raadsleden is uitgelegd: tot 2030 kiezen alle gemeenten ‘voor bestaande en bewezen energiebronnen’ en dus voor zonnepanelen en windturbines. Na 2030 komen mogelijk andere oplossingen in beeld, zoals waterstof en kernenergie.

Het mocht niet baten. In de chatbox van het webinar pruttelde discussie over atoomstroom vrolijk door. ‘En waar laten we het kernafval dan?’

Hart houdt zich voorlopig liever bezig met de inbreng van inwoners. We werken aan een plan om belangstellenden daarbij te ondersteunen.

Lees ook
7 december 2023

De invoering van de Omgevingswet gaat voor gedoe zorgen. ‘Je zult zien dat op 2 januari systemen vastlopen.’ Die voorspelling…

6 december 2023

Duizenden kilo’s chloriden en sulfaten worden dagelijks in België in De Dommel geloosd. Het gif stroomt door Sint-Oedenrode. De gemeenteraad…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

26 november 2023

Tot verbazing van Hart mogen kerstboomverbrandingen in Meierijstad gewoon doorgaan. De kerstboomverbrandingen komen voort uit de eeuwenoude traditie om het…