279 standpunten over verkeersproblemen

8 april 2017Leestijd:
Lees ook
21 september 2020

De opstelling was misschien niet zo handig gekozen: drie heren achter een tafel, recht tegenover inwoners van Wijbosch. En zo…

11 september 2020

Provincie en gemeenten Meierijstad en Uden kunnen het beste maar heel snel beginnen met de aanleg van de geplande snelfietsroute….

23 april 2020

De verkeersoverlast in de Bloemenwijk Veghel is de ernstigste tekortkoming die aan het licht kwam bij de leefbaarheidsmonitor van Meierijstad….

21 februari 2020

Nooit eerder vertoond: drie of vier politieke partijen nemen het idee over van middelbare scholieren die gisteren speelden dat ze…

12 februari 2020

De gemeentewerf aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode sluit komend voorjaar. Het College zet met dat besluit een streep door de afspraak…

Het regende gisteravond op de beeldvormende avond over de N279 aan standpunten over hoe de verwachte verkeersproblemen in en rond Veghel moeten worden opgelost. Wie goed luisterde, hoorde wat er in het proces tot op heden misging.

In Zijtaart willen ze geen verbindingsweg tussen de A50 en N279 pal naast hun dorp. In Veghel willen ze af van al die vrachtwagens die daar langs het kanaal denderen en de Rembrandtlaan op draaien. En in Keldonk willen ze vanuit het dorp snel die weg en het kanaal kunnen oversteken. En verder wil iedereen dat de verwachtte groei van het autoverkeer niet tot veel hinder leidt.

Zie daar maar eens uit te komen.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en andere belanghebbenden heeft zich erover gebogen en diverse insprekers lieten gisteren horen waar dat toe heeft geleid: het opkomen voor de eigen belangen en vooral niet luisteren naar de belangen van anderen. Laat staan dat iemand in Keldonk zich ook maar een moment verplaatste in de wensen van een inwoner van Veghel-Zuid of andersom.

Chagrijn

Dat is wat er mis ging. De gemeente heeft organisaties uitgenodigd om te spuien en dat kan alleen maar leiden tot chagrijn. Niet alle wensen kunnen immers worden gehonoreerd. Laat staan wensen die gepresenteerd worden als harde eisen, zoals de woordvoerder van het Platform Ondernemend Meierijstad ietwat onhandig en vooral bot deed.

Dat had beter gekund. Het College had al die betrokken belanghebbenden kunnen uitnodigen zich te verplaatsen in de wensen van anderen. Het College had een boeiend proces in gang kunnen zetten, wat uitmondde in een gezamenlijk advies van de klankbordgroep. Een advies, waarin alle deelnemers gevend en nemend met één voorstel zouden komen. Dat voorstel zou voldoen aan vooraf gestelde randvoorwaarden, zoals eisen op het gebied van verminderen van verkeersdruk, geld, leefbaarheid en milieu.

Oplossing

Tijdens de bijeenkomst in het raadhuis in Sint-Oedenrode werd pijnlijk duidelijk dat niemand op dat idee is gekomen. Ondertussen ligt er nog steeds de terechte opdracht om de voorspelde toename van het verkeer over het N279 in goede banen te leiden. ‘Hart voor Schijndel’ zou het wel weten. We bedachten een oplossing die het doorgaande verkeer door Veghel tot nul reduceert en tegelijkertijd het dorp en de bedrijven bereikbaar houdt.

Offers

Maar wat wij bedenken, doet er niet eens zo erg toe. Wat er wel toe doet is dat ondernemers, Veghelaren, Zijtaartenaren en Keldonkers zich in elkaars problemen en belangen verdiepen. En zo samen bruggen bouwen, compromissen sluiten en accepteren dat het publieke belang offers eist.

 

Lees ook
21 september 2020

De opstelling was misschien niet zo handig gekozen: drie heren achter een tafel, recht tegenover inwoners van Wijbosch. En zo…

11 september 2020

Provincie en gemeenten Meierijstad en Uden kunnen het beste maar heel snel beginnen met de aanleg van de geplande snelfietsroute….

23 april 2020

De verkeersoverlast in de Bloemenwijk Veghel is de ernstigste tekortkoming die aan het licht kwam bij de leefbaarheidsmonitor van Meierijstad….

21 februari 2020

Nooit eerder vertoond: drie of vier politieke partijen nemen het idee over van middelbare scholieren die gisteren speelden dat ze…

12 februari 2020

De gemeentewerf aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode sluit komend voorjaar. Het College zet met dat besluit een streep door de afspraak…