Aanzienlijke tekorten bij inzamelen afval

woensdag 31 juli 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

Eén van de hoofdpijndossiers van het College van Meierijstad: afval. Er komen nieuwe tegenvallers aan en die worden in oktober openbaar.

De jaarrekening van 2018 was op het gebied van afval al ontluisterend: het negatief saldo van de afvalinzameling en -verwerking bedroeg toen €416.000. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo werd het inzamelen van het huisvuil opnieuw aanbesteed en dat pakte duurder uit dan verwacht.

Daarnaast blijven er bij alle gemeenten in het voormalige Stadsgewest ’s-Hertogenbosch alsmaar nieuwe en tegenvallende rekeningen binnendruppelen met betrekking tot de voormalige afvalstortplaats.

Bijgesteld

Maar daarmee zijn we er nog niet. Hart spitte de allerlaatste besluitenlijst voor het reces van het College door en las daarin dat de afvalbegroting voor 2019 moet worden bijgesteld. ‘We constateren dat er sprake is van een aanzienlijk tekort’, bekent het College.

Het College verwacht dat door bijstellingen in de begroting van het lopend jaar er in de jaarrekening wat minder lijken uit de kast zullen komen. Dat zal best, maar erg geruststellend is het allemaal niet.

Geen idee

Dat komt vooral door dit zinnetje in de besluitenlijst: ‘Ook is duidelijk dat enkele onderwerpen nog verder uitgezocht moeten worden’. In gewone mensentaal: we hebben geen idee hoe het financieel allemaal zit. We hebben vanochtend een vraag ingediend bij het College: ‘Welke onderwerpen zijn dat?’

Mogelijk dat het van doen heeft met het debacle van de blauwe druppels, waarmee inwoners afval zouden betalen bij de kassa van de milieustraten. Dat systeem werkt niet en is afgeschaft, meldde Hart onlangs al op Facebook

Afwijkingen

In oktober maakt het College bekend wat voor financiële afwijkingen er op het gebied van afval allemaal zijn. De gemeenteraad mag die goed- of afkeuren, al zal er vast weinig anders opzitten dan instemmen met wat er al is uitgegeven.

Meer lezen of afval in Meierstad? Lees dit.

 

Hieronder de vraag die we aan het College stelden.

 

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…