Aanzienlijke tekorten bij inzamelen afval

woensdag 31 juli 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

Eén van de hoofdpijndossiers van het College van Meierijstad: afval. Er komen nieuwe tegenvallers aan en die worden in oktober openbaar.

De jaarrekening van 2018 was op het gebied van afval al ontluisterend: het negatief saldo van de afvalinzameling en -verwerking bedroeg toen €416.000. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo werd het inzamelen van het huisvuil opnieuw aanbesteed en dat pakte duurder uit dan verwacht.

Daarnaast blijven er bij alle gemeenten in het voormalige Stadsgewest ’s-Hertogenbosch alsmaar nieuwe en tegenvallende rekeningen binnendruppelen met betrekking tot de voormalige afvalstortplaats.

Bijgesteld

Maar daarmee zijn we er nog niet. Hart spitte de allerlaatste besluitenlijst voor het reces van het College door en las daarin dat de afvalbegroting voor 2019 moet worden bijgesteld. ‘We constateren dat er sprake is van een aanzienlijk tekort’, bekent het College.

Het College verwacht dat door bijstellingen in de begroting van het lopend jaar er in de jaarrekening wat minder lijken uit de kast zullen komen. Dat zal best, maar erg geruststellend is het allemaal niet.

Geen idee

Dat komt vooral door dit zinnetje in de besluitenlijst: ‘Ook is duidelijk dat enkele onderwerpen nog verder uitgezocht moeten worden’. In gewone mensentaal: we hebben geen idee hoe het financieel allemaal zit. We hebben vanochtend een vraag ingediend bij het College: ‘Welke onderwerpen zijn dat?’

Mogelijk dat het van doen heeft met het debacle van de blauwe druppels, waarmee inwoners afval zouden betalen bij de kassa van de milieustraten. Dat systeem werkt niet en is afgeschaft, meldde Hart onlangs al op Facebook

Afwijkingen

In oktober maakt het College bekend wat voor financiële afwijkingen er op het gebied van afval allemaal zijn. De gemeenteraad mag die goed- of afkeuren, al zal er vast weinig anders opzitten dan instemmen met wat er al is uitgegeven.

Meer lezen of afval in Meierstad? Lees dit.

 

Hieronder de vraag die we aan het College stelden.

 

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

16 mei 2024

En weer presenteert het college een jaarrekening die klinkt als een klok. Waar blijft toch de gevreesde bui? Voorlopig nergens….

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…