Afspraken over uw inbreng bij beleid

donderdag 14 juni 2018Leestijd: 1 minuut
Lees ook
26 maart 2023

Aan een langjarige discussie komt binnenkort een einde: bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gaat op de schop. Dat zowat de hele gemeenteraad…

18 maart 2023

Het kost anderhalf miljoen per strekkende kilometer, maar dan heb je ook wat: een compleet nieuwe weg tussen Olland en…

16 maart 2023

Het college worstelt met de uitvoering van regels over inspraak door initiatiefnemers van plannen. Die conclusie trekt Hart na uitleg…

19 december 2022

Een motie van Gemeentebelang om bewoners in de discussie over de kiosk buitenspel te zetten, kreeg afgelopen donderdag gelukkig geen…

25 november 2022

Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt vast en zeker mooier en beter. Maar hebben inwoners er nog wat over te vertellen?…

Er komen heldere afspraken over de wijze waarop inwoners invloed hebben op besluiten die de gemeenteraad neemt. Vertegenwoordigers van alle fracties hebben dat voorstel van ‘Hart voor Schijndel’ gisteren overgenomen.

Zowat alle gemeenten en gemeenteraden in Nederland werken aan manieren om de inbreng van burgers binnen de lokale politiek te verbeteren en te stimuleren. Ruim de helft van de gemeenten heeft onder meer met dit doel een participatienota gepubliceerd, maar dat is in de meeste gevallen slechts een visiedocument. Maar weinig gemeenten leverden een formele verordening op, waarin de mogelijkheden en rechten van burgers op het gebied van raadsbesluiten is vastgelegd. Meierijstad kan zich bij dat redelijk selecte groepje gemeenten gaan scharen.

Frustratie

‘Hart’ bedacht het idee van het formaliseren van de invloed na een reeks bijeenkomsten over allerlei beleidszaken, zoals evenementen, recreatie en het buitengebied. Drukbezochte bijeenkomsten, waarbij betrokken inwoners hun mening gaven. Onduidelijk bleef echter wat er met die inbreng gebeurt. Het risico dreigt dat ambtenaren, wethouders of raadsleden eruit pikken wat hen van pas komt en de rest negeert. Dat is een recept voor boosheid of frustratie. We schreven een zogeheten initiatiefvoorstel, dat uiteindelijk werd omgebouwd tot een oproep aan de vergadering van gisteren.

Er komt, zo is gisteren afgesproken, een tijdelijke werkgroep van gemeenteraadsleden voor dit onderwerp. Die werkgroep heeft dezelfde samenstelling als de al bestaande agendacommissie en daarmee zijn de vergaderingen van die commissie automatisch de vergaderingen van de werkgroep. En andersom. De leden gaan bezien op welke momenten en manieren de invloed van burgers geregeld kan worden. Als dit daadwerkelijk tot formele regels en rechten leidt, betekent dat een grote stap voor de lokale democratie in Meierijstad. Sinds begin jaren zeventig inspraak wettelijk is geregeld, zijn inwoners mondiger geworden – maar dat heeft de afgelopen 45 jaar niet geleid tot wezenlijke, vastgelegde verbeteringen op dit gebied. Die gaan er nu komen, zo verwachten we.

Druk

Overigens zijn er namens het College op dit moment ook ambtenaren druk met het thema burger- en overheidsparticipatie. Dat hoeft elkaar niet te bijten, maar op verzoek van burgemeester Kees van Rooij gaat de te vormen werkgroep met die ambtenaren om de tafel. Goed idee, want er zijn vast en zeker raakvlakken.

Lees ook
26 maart 2023

Aan een langjarige discussie komt binnenkort een einde: bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gaat op de schop. Dat zowat de hele gemeenteraad…

18 maart 2023

Het kost anderhalf miljoen per strekkende kilometer, maar dan heb je ook wat: een compleet nieuwe weg tussen Olland en…

16 maart 2023

Het college worstelt met de uitvoering van regels over inspraak door initiatiefnemers van plannen. Die conclusie trekt Hart na uitleg…

19 december 2022

Een motie van Gemeentebelang om bewoners in de discussie over de kiosk buitenspel te zetten, kreeg afgelopen donderdag gelukkig geen…

25 november 2022

Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt vast en zeker mooier en beter. Maar hebben inwoners er nog wat over te vertellen?…