Agrifood mompelt dat er tekort aankomt

dinsdag 13 februari 2018Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

Bijna mompelend laat het gemeentelijk samenwerkingsverband Noordoost-Brabant, de belangrijkste partij binnen AgriFood Capital, weten dat dit jaar een financieel tekort dreigt. ‘Hart voor Schijndel’ las een tussentijdse evaluatie en vond de waarschuwing weggestopt in het rapport. Ook best erg: het stuk zelf moesten we opduikelen uit de raadsstukken van de gemeente Vught.

‘Hart voor Schijndel’ is van meet af aan bijzonder kritisch over Agrifood Capital (AFC), een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en onderwijs. De gemeenten zijn de belangrijkste financiers en doen dat via het regioverband Noordoost-Brabant. Hoe die twee organisaties zich tot elkaar verhouden vinden wij nogal onduidelijk en dat ligt niet aan ons. In de tussentijdse evaluatie (ga op deze pagina naar 5.1 en dan naar 8.2) schrijft een bestuurlijke regiegroep namelijk hetzelfde. Ze gooien er nog een schepje bovenop. Er is volgens de schrijvers ‘onduidelijkheid ontstaan over wie of wat AgriFood Capital nu precies is’. En dan is er nog de bekentenis dat de communicatie verwarrend is en dat een ‘scherpere focus’ op het werk welkom zou zijn.

Dat is geen evaluatie. Dat is een biecht.

Spiegeltjes en kraaltjes

We lazen het in eerste instantie allemaal glimlachend, want het is fijn dat onze kritiek in de keukens van Noordoost-Brabant en AFC een beetje door begint te sijpelen. Waar we minder vrolijk van worden, is dat vanwege een waarschijnlijk tekort bij AFC ons samenwerkingsverband Noordoost-Brabant mogelijk in de rode cijfers komt. Bij de omgevingsdienst hebben we daar ook mee van doen, maar die organisatie doet slechts wettelijke verplicht werk op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Bij AFC gaat het vooral om spiegeltjes en kraaltjes. Een evenement als ‘We are food’ bijvoorbeeld, waaraan Meierijstad zomaar een ton extra overmaakte – bovenop onze jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 320.000. Met ‘We are food’ vieren we dat Brabant de gastronomische regio van Europa is, een prijs die door de provincie niet is gewonnen, maar gekocht.

Of al dat geld ergens toe leidt, vraagt u? Wij hebben geen idee en dat komt omdat de bollebozen van Noordoost-Brabant en AFC dat ook niet hebben. Citaat: ‘In algemene zin bleek uit de gevoerde gesprekken dat het voor samenwerkingspartners lastig te beoordelen is of de geboekte resultaten van de afgelopen jaren in lijn zijn met de afspraken zoals die in de strategische agenda en uitvoeringsagenda zijn vastgelegd’.

Nieuwe speerpunten

Het weerhoudt AFC er niet van om alsmaar nieuwe speerpunten te omarmen. Behalve geldverslindende feestjes als ‘We are food’ zijn dat thema’s als ‘Innovatieve hotspots’. Het geld dat naar dit soort dingen gaat, zorgt dus voor het tekort. Ook erg: AFC geeft veel gemeenschapsgeld uit aan zaken die helemaal niet tot de verantwoordelijkheden van overheden behoren, zoals ‘producten, diensten en concepten […] voor mens, plant, dier en omgeving’. Daar hebben we ondernemingen voor. Saillant is dat die ondernemers wel meedoen in AFC, maar volgens het rapport financieel maar niet over de brug komen.

Dit gedoe moet natuurlijk stoppen. De regiegroep heeft dat ook in de gaten en bedacht vier scenario’s voor de nabije toekomst. Eén van de opties is minder doen. Dat komt al in de richting, al voegen de bestuurders eraan toe dat we daarmee geen cent besparen. Wij missen dan ook het meest effectieve en goedkoopste scenario: we beperken ons tot de wettelijke taken die we op het gebied van werkgelegenheid moeten doen. Dat kost € 1 per inwoner.

Nieuwe fiets

Tot slot gooien we er nog een bespiegeling in van prof. dr. ing. Geert Teisma van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Die schreef op verzoek van de regiegroep wat hij er allemaal van vindt. Komt ie: ‘Om in een metafoor te spreken van een nieuwe fiets die een bestuurder zich heeft aangeschaft. Als het fietsen niet goed gaat, kan de bestuurder de schuld geven aan de nieuwe en mogelijk ook nog dure fiets: het vehikel heeft ons zoveel geld gekost en nog kan ik niet goed fietsen. Het kan natuurlijk ook zijn dat het aan de bestuurder ligt, die weliswaar een prachtig ‘karretje’ heeft, maar zelf niet echt een uitdagende route uitzet, niet echt trapt en in het team fietsers geen kopwerk doet’.

Daar kunnen ze het meedoen, de burgemeesters en wethouders die namens u bij AFC en Noordoost-Brabant proberen zonder zijwieltjes vooruit te komen. Hart gaat maar weer eens aandacht vragen voor dit zorgelijke dossier in de gemeenteraad van Meierijstad. Dat begint met de vraag aan onze eigen gemeentelijke organisatie waarom het document niet is gedeeld met onze eigen gemeenteraad.

Lees ook
24 april 2024

Onderhandelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het kabinet leiden ertoe dat het Rijk niet in 2026, maar al in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…