Agrifood mompelt dat er tekort aankomt

dinsdag 13 februari 2018Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
29 maart 2023

Inwoners komen vaker in aanmerking voor een lening als ze hun huis willen verduurzamen. ‘Computer says no’ is inmiddels een…

21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

27 februari 2023

Veel huiseigenaren schrokken zich een hoedje toen afgelopen week de gemeentelijke belastingaanslag op de deurmat viel. Is de gemeente aan…

23 februari 2023

Hart wil graag dat de raad van Meierijstad zich aansluit bij het landelijke actiecomité ‘Raden in verzet’, de organisatie die…

Bijna mompelend laat het gemeentelijk samenwerkingsverband Noordoost-Brabant, de belangrijkste partij binnen AgriFood Capital, weten dat dit jaar een financieel tekort dreigt. ‘Hart voor Schijndel’ las een tussentijdse evaluatie en vond de waarschuwing weggestopt in het rapport. Ook best erg: het stuk zelf moesten we opduikelen uit de raadsstukken van de gemeente Vught.

‘Hart voor Schijndel’ is van meet af aan bijzonder kritisch over Agrifood Capital (AFC), een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en onderwijs. De gemeenten zijn de belangrijkste financiers en doen dat via het regioverband Noordoost-Brabant. Hoe die twee organisaties zich tot elkaar verhouden vinden wij nogal onduidelijk en dat ligt niet aan ons. In de tussentijdse evaluatie (ga op deze pagina naar 5.1 en dan naar 8.2) schrijft een bestuurlijke regiegroep namelijk hetzelfde. Ze gooien er nog een schepje bovenop. Er is volgens de schrijvers ‘onduidelijkheid ontstaan over wie of wat AgriFood Capital nu precies is’. En dan is er nog de bekentenis dat de communicatie verwarrend is en dat een ‘scherpere focus’ op het werk welkom zou zijn.

Dat is geen evaluatie. Dat is een biecht.

Spiegeltjes en kraaltjes

We lazen het in eerste instantie allemaal glimlachend, want het is fijn dat onze kritiek in de keukens van Noordoost-Brabant en AFC een beetje door begint te sijpelen. Waar we minder vrolijk van worden, is dat vanwege een waarschijnlijk tekort bij AFC ons samenwerkingsverband Noordoost-Brabant mogelijk in de rode cijfers komt. Bij de omgevingsdienst hebben we daar ook mee van doen, maar die organisatie doet slechts wettelijke verplicht werk op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Bij AFC gaat het vooral om spiegeltjes en kraaltjes. Een evenement als ‘We are food’ bijvoorbeeld, waaraan Meierijstad zomaar een ton extra overmaakte – bovenop onze jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 320.000. Met ‘We are food’ vieren we dat Brabant de gastronomische regio van Europa is, een prijs die door de provincie niet is gewonnen, maar gekocht.

Of al dat geld ergens toe leidt, vraagt u? Wij hebben geen idee en dat komt omdat de bollebozen van Noordoost-Brabant en AFC dat ook niet hebben. Citaat: ‘In algemene zin bleek uit de gevoerde gesprekken dat het voor samenwerkingspartners lastig te beoordelen is of de geboekte resultaten van de afgelopen jaren in lijn zijn met de afspraken zoals die in de strategische agenda en uitvoeringsagenda zijn vastgelegd’.

Nieuwe speerpunten

Het weerhoudt AFC er niet van om alsmaar nieuwe speerpunten te omarmen. Behalve geldverslindende feestjes als ‘We are food’ zijn dat thema’s als ‘Innovatieve hotspots’. Het geld dat naar dit soort dingen gaat, zorgt dus voor het tekort. Ook erg: AFC geeft veel gemeenschapsgeld uit aan zaken die helemaal niet tot de verantwoordelijkheden van overheden behoren, zoals ‘producten, diensten en concepten […] voor mens, plant, dier en omgeving’. Daar hebben we ondernemingen voor. Saillant is dat die ondernemers wel meedoen in AFC, maar volgens het rapport financieel maar niet over de brug komen.

Dit gedoe moet natuurlijk stoppen. De regiegroep heeft dat ook in de gaten en bedacht vier scenario’s voor de nabije toekomst. Eén van de opties is minder doen. Dat komt al in de richting, al voegen de bestuurders eraan toe dat we daarmee geen cent besparen. Wij missen dan ook het meest effectieve en goedkoopste scenario: we beperken ons tot de wettelijke taken die we op het gebied van werkgelegenheid moeten doen. Dat kost € 1 per inwoner.

Nieuwe fiets

Tot slot gooien we er nog een bespiegeling in van prof. dr. ing. Geert Teisma van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Die schreef op verzoek van de regiegroep wat hij er allemaal van vindt. Komt ie: ‘Om in een metafoor te spreken van een nieuwe fiets die een bestuurder zich heeft aangeschaft. Als het fietsen niet goed gaat, kan de bestuurder de schuld geven aan de nieuwe en mogelijk ook nog dure fiets: het vehikel heeft ons zoveel geld gekost en nog kan ik niet goed fietsen. Het kan natuurlijk ook zijn dat het aan de bestuurder ligt, die weliswaar een prachtig ‘karretje’ heeft, maar zelf niet echt een uitdagende route uitzet, niet echt trapt en in het team fietsers geen kopwerk doet’.

Daar kunnen ze het meedoen, de burgemeesters en wethouders die namens u bij AFC en Noordoost-Brabant proberen zonder zijwieltjes vooruit te komen. Hart gaat maar weer eens aandacht vragen voor dit zorgelijke dossier in de gemeenteraad van Meierijstad. Dat begint met de vraag aan onze eigen gemeentelijke organisatie waarom het document niet is gedeeld met onze eigen gemeenteraad.

Lees ook
29 maart 2023

Inwoners komen vaker in aanmerking voor een lening als ze hun huis willen verduurzamen. ‘Computer says no’ is inmiddels een…

21 maart 2023

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak…

2 maart 2023

FrieslandCampina belooft beterschap. Illegale lozingen van sulfaat op het oppervlaktewater en het riool zijn verleden tijd. ‘We houden u in…

27 februari 2023

Veel huiseigenaren schrokken zich een hoedje toen afgelopen week de gemeentelijke belastingaanslag op de deurmat viel. Is de gemeente aan…

23 februari 2023

Hart wil graag dat de raad van Meierijstad zich aansluit bij het landelijke actiecomité ‘Raden in verzet’, de organisatie die…