AH Rooi baalt van nieuwe parkeernorm

Lees ook
24 januari 2023

In Sint-Oedenrode doen ze mooie dingen met poep. Hart ging op bezoek bij twee innovatieve bedrijven daar. Die maar eens…

23 januari 2023

Bomen en zonnepanelen zijn allebei goed in de strijd tegen klimaatverandering. In Erp zitten ze elkaar echter in de weg….

10 januari 2023

Slecht nieuws voor Scouting Rooi: het bedachte nieuwe gebouw kost bijna twintig mille per kind en gaat er dus vast…

19 december 2022

Een motie van Gemeentebelang om bewoners in de discussie over de kiosk buitenspel te zetten, kreeg afgelopen donderdag gelukkig geen…

14 december 2022

Mirjam van Esch van Hart voelt donderdagavond wethouder Rik Compagne aan de tand over de openbare toiletten in Meierijstad. Nog…

Dilemma: moet de gemeente bij nieuwbouwplannen veel parkeerplaatsen eisen, zodat er weinig auto’s in het openbaar gebied worden geparkeerd? Of moet het aantal verplichte plaatsen juist worden beperkt om zo het autogebruik te ontmoedigen? Bij de Albert Heijn in Sint-Oedenrode denken ze er anders over dan ons College.

De nieuwe AH-supermarkt in Sint-Oedenrode komt op het terrein De Leijer aan de Borchmolendijk. De plannen voorzien in 71 parkeerplaatsen, maar dat blijken er te weinig. Het College heeft een bestemmingsplan gemaakt voor het parkeren in heel Meierijstad en als de gemeenteraad daar op 31 januari a.s. mee akkoord gaat, moet de eigenaar er nog eens 28 extra realiseren. Die eigenaar heeft daar geen zin in, zo blijkt uit een reactie van Okko Project. Dat bedrijf ontwikkelt de nieuwbouwplannen in opdracht van de eigenaar van de AH-vestiging.

Anti-autolobby

Supermarkten zijn gebaat bij veel parkeerruimte, maar het enthousiasme daarvoor wordt minder als de kruideniers die zelf moeten betalen. Okko lijkt zich in haar reactie op te werpen als een voorman van de anti-autolobby. ‘Maak je meer parkeerplaatsen, dan gaan er ook meer personen met de auto naar hun plek van bestemming’, schrijft Wilbur van Hamond van Okko.

Hij dreigt ‘dat de haalbaarheid van ontwikkelingen op serieuze wijze in het geding komt’ als gevolg van de nieuwe regels. Parkeerplaatsen vormen volgens Van Hamond ‘een hoge kostenpost en neemt veel ruimte in beslag. Ruimte die beter kan worden benut voor groen, water(problemen), speelvoorzieningen e.d.’. Anders gezegd: als de gemeente de nieuwe parkeernormen laat varen, belooft Okko groen, een waterpartij of een speeltuin. Mocht de gemeente overstag gaan, dan houdt ‘Hart voor Schijndel’ de projectontwikkelaar aan die belofte.

Nieuwe normen

Het bestemmingsplan parkeren is niet alleen van belang voor Okko en de AH-eigenaar in Sint-Oedenrode. De nieuwe normen gelden immers voor iedereen die bouwplannen heeft. In het voorstel aan de gemeenteraad is tot in detail vastgelegd wat de parkeernormen zijn voor nieuwbouw van allerlei type woningen, winkels, sportvoorzieningen, horeca, recreatiebedrijven en instellingen voor gezondheidszorg. Die parkeerplaatsen moeten bij voorkeur op het eigen terrein van de eigenaar van het te bouwen pand worden gerealiseerd. Zo niet, dan mag worden uitgeweken naar de openbare ruimte. Waar die initiatiefnemer dan nog steeds de portemonnee voor moet trekken. Overigens gaat het plan ook over fietsenstallingen.

De parkeereisen verschillen per gebied. Zo worden de centra van Veghel en Schijndel meer stedelijk geacht dan die van Sint-Oedenrode. De gebieden buiten die centra en de andere tien kernen zijn nog minder stedelijk – hoe meer de stedelijkheid afneemt, hoe groter het aantal parkeerplaatsen per gebouw. Dat is logisch: in een klein dorp moeten inwoners voor bijvoorbeeld boodschappen vaker naar elders dan wie in het centrum van Amsterdam woont. 

Meer auto’s

Meierijstad lijkt daarbij de norm hoger te leggen dan sommige andere gemeenten. Okko wijst er op dat Bergeijk (‘Vergelijkbaar met Sint-Oedenrode’) 4,8 parkeerplaatsen per 100 vierkante meter oppervlakte van supermarkten eist. In Meierijstad is dat 5,2. De reden, aldus het College: inwoners van Meierijstad hebben meer auto’s dan landelijk gemiddeld: 538 per duizend inwoners tegen landelijk 481. Dat aantal neemt volgens het College ook nog eens toe. Okko bestrijdt dat.

Het bedrijf krijgt op een ander punt wel gelijk: het College had de grens van het centrumgebied van ‘Rooi’ per abuis dwars door de nog te bouwen supermarkt getrokken. Dat is inmiddels aangepast.

Raadscommissie

Het zogeheten ‘paraplubestemmingsplan parkeren’ wordt besproken in een van de raadscommissies. Die vergaderen donderdag 24 januari in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De besluitvorming is een week later.

 

Hieronder het plan van het College.

Lees ook
24 januari 2023

In Sint-Oedenrode doen ze mooie dingen met poep. Hart ging op bezoek bij twee innovatieve bedrijven daar. Die maar eens…

23 januari 2023

Bomen en zonnepanelen zijn allebei goed in de strijd tegen klimaatverandering. In Erp zitten ze elkaar echter in de weg….

10 januari 2023

Slecht nieuws voor Scouting Rooi: het bedachte nieuwe gebouw kost bijna twintig mille per kind en gaat er dus vast…

19 december 2022

Een motie van Gemeentebelang om bewoners in de discussie over de kiosk buitenspel te zetten, kreeg afgelopen donderdag gelukkig geen…

14 december 2022

Mirjam van Esch van Hart voelt donderdagavond wethouder Rik Compagne aan de tand over de openbare toiletten in Meierijstad. Nog…