Als het tegenzit, sta je er niet alleen voor

dinsdag 21 juli 2020Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

Sommige mensen zijn langdurig of altijd kwetsbaar en veel mensen zijn dat zo nu en dan. Het zijn momenten waarop je anderen nodig hebt. De gemeente bijvoorbeeld. In deel 3 van de zomerserie van Hart gaat het over huilen.

Geen mensenleven zonder tegenslag, pech, ongeluk en verdriet. Hoe erg ook, zonder die somberheid zouden we geluk niet als zodanig herkennen en dat zou ons leven behoorlijk vlak maken.

Geldzorgen

Het neemt niet weg dat mensen die op wat voor manier dan ook lijden ondersteuning verdienen. Mensen die fysiek, psychisch, geestelijk of sociaal belemmerd zijn bijvoorbeeld. Mensen die geen werk hebben. Die kampen met geldzorgen. Die met lede ogen aanzien hoe een puberkind verslaafd raakt aan gamen of drugs.

Hart vindt dat lokale samenlevingen er zijn om de mensen in die samenlevingen van dienst te zijn. Dat kan met hand- en spandiensten, met wijze raad of met troost. Dit soort hulp verdient vaak de voorkeur boven de inzet van professionals. Wat mensen onbezoldigd voor elkaar doen is immers warm en daardoor waardevol.

Geluk

Het neemt niet weg dat er ook een prominente rol voor de overheid is weggelegd. Bijna een derde van alle uitgaven van Meierijstad gaat op aan zorg, hulp en welzijn. Aan jeugdhulp, Wmo en de uitvoering van de Participatiewet – aan werkgelegenheid bieden zeg maar.

Het zijn zaken die vaak gericht zijn op individuele Meierijstedelingen en daarom niet in de krant komen. Terwijl lokale media vol staan over zwembaden en andere bouwprojecten, is de gemeente vooral druk met het bevorderen van het geluk van inwoners.

Tevredenheid

Dat gaat in het algemeen goed. De tevredenheid over de uitvoering van de Wmo wordt regelmatig gemeten en de resultaten zijn goed. Meierijstad is in staat in het algemeen goede zorg te leveren en daarbij ook nog eens geld over te houden.

Omdat het sociaal domein-geld is geoormerkt, mogen er geen lantaarnpalen van worden gekocht. In plaats daarvan potten we het op. Inmiddels zit er € 14 miljoen in de kas voor sociale aangelegenheden. Hart vraagt zich af of dat wel nodig is, zo’n fors bedrag. Dat is geen appeltje voor de dorst meer, dan is een forse appelboomgaard. Wat Hart betreft mag er wel wat af om de te verwachten coronatekorten aan te vullen.

Preventie

Overigens is een van de geheimen van het succes van de prima financiële huishouding binnen het sociaal domein het voorkomen van zware en dus dure zorg. Er wordt stevig ingezet op preventie, op het voorkomen van ernstige problemen. Ook wordt met snelle, lichte zorg voorkomen dat er later alsnog dure intensieve hulp nodig is.

Het is spijtig dat veel van die hulp voor het grote publiek onzichtbaar is. Hart heeft veel contact met welzijnswerkers, opbouwwerkers, jongerenwerkers en buurtadviseurs. Ze maken voor veel inwoners het verschil, maar opereren doorgaans in de luwte.

Verbeteracties

Overigens geldt dat ook voor veel verbeteracties die door Hart zijn bedacht. Dat de gemeente het geluk van inwoners meet bijvoorbeeld, dat er aandacht komt voor de wel erg forse vraag naar dyslexiehulp en dat de zogeheten omgekeerde toets wordt gebruikt. Het zijn wezenlijkse successen, maar we halen er de krant niet mee en winnen er straks in 2022 vast geen extra zetels mee.

Meer lezen? Lees ons dossier ‘Zorg en welzijn’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zong Rames Shaffy. Het was een oproep om niet bij de pakken neer te zitten. Om tegenslag te overwinnen door in actie te komen. Volgend jaar is het lied 50 jaar jong en nog altijd actueel.

Hart maakt rond de titel een serie van zeven afleveringen over hoe we in Meierijstad zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Eerder ging het in deze serie over zingen en vechten, vandaag staat huilen centrum. Morgen gaan we bidden.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…